Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024

Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024
5/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức phát động diễn ra từ ngày 1/5/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền truyền thống ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng và phát triển và kết quả sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tuần 2

Câu hỏi số 1: Chiến khu XI được thành lập ngày tháng năm nào?

A. Ngày 19/12/1946

B. Ngày 19/10/1946

C. Ngày 19/08/1945

D. Ngày 19/10/1947

Câu hỏi số 2: Ngày 23/9/1945, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động phong trào nào sau đây?

A. Xây dựng “Quỹ Độc lập”

B. Phong trào “Ba đảm đang”

C. Phong trào ủng hộ đồng bào Nam Bộ

D. Phong trào Bình dân học vụ

Câu hỏi số 3: Ngày 4/3/1954, để gây khó khăn cho quân Pháp trong tiếp tế bằng đường hàng không lên Điện Biên Phủ, quân dân Hà Nội đã có hoạt động nào sau đây?

A. Tập kích vào sân bay Gia Lâm

B. Tấn công nhà máy xe lửa Gia Lâm

C. Tấn công nhà máy Hỏa xa Hà Nội

D. Tập kích vào sân bay Bạch Mai

Câu hỏi số 4: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, trụ sở Uỷ ban Quân sự Cách mạng (Uỷ ban khởi nghĩa) Hà Nội được đặt ở địa điểm nào sau đây?

A. Nhà số 42 phố Hàng Thiếc

B. Nhà số 5D phố Hàm Long

C. Nhà số 48 phố Hàng Ngang

D. Nhà số 101 phố Trần Hưng Đạo

Câu hỏi số 5: “Tuần lễ vàng” ở Hà Nội được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 2/9/1945

B. Từ ngày 10/10/1954

C. Từ ngày 9/10/1954

D. Từ ngày 16/9/1945

Câu hỏi số 6: Ngày 30/8/1945, Chính phủ lâm thời chỉ định thành lập tổ chức nào sau đây?

A. Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu

B. Uỷ ban nhân dân lâm thời thành phố Hà Nội

C. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

D. Đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội

Câu hỏi số 7: Để chuẩn bị tiếp quản Thủ đô, Ủy ban Quân chính Hà Nội được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 19/9/1954

B. Ngày15/9/1954

C. Ngày 17/9/1954

D. Ngày 29/9/1954

Câu hỏi số 8: Trong thời gian 80 ngày chuẩn bị tiếp quản Thủ đô sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), nhân dân Hà Nội có phong trào nào sau đây?

A. Chống địch cưỡng ép dân di cư vào Nam

B. Giam chân quân Pháp không cho rút lui

C. Phá dỡ máy móc, kho tàng của tư bản Pháp

D. Vận động nhân dân tản cư lên Việt Bắc

Câu hỏi số 9: Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã cử các đồng chí nào sau đây trực tiếp lãnh đạo công tác tiếp quản Thủ đô?

A. Các đồng chí: Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang, Trường Chinh, Tố Hữu

B. Các đồng chí: Trần Văn Lai, Trần Duy Hưng, Trần Quốc Hoàn, Khuất Duy Tiến

C. Các đồng chí: Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Khang, Lê Văn Lương, Tố Hữu

D. Các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu

Câu hỏi số 10: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ai là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội?

A. Trần Văn Lai

B. Đỗ Ngọc Du

C. Nguyễn Huy Khôi

D. Trần Duy Hưng

Câu hỏi số 11: Ai là Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội vào tiếp quản Thủ đô (ngày 10-10-1954)?

A. Đồng chí Trần Duy Hưng

B. Đồng chí Lê Thanh Nghị

C. Đồng chí Trần Quốc Hoàn

D. Đồng chí Vương Thừa Vũ

Câu hỏi số 12: Tờ báo công khai của Đảng Cộng sản ra số đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 16/9/1936 có tên là gì?

A. Le Travail

B. Tin tức

C. Le Paria

D. Dân chúng

Câu hỏi số 13: Ai lãnh đạo Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội trên cương vị Bí thư Thành ủy?

A. Nguyễn Ngọc Vụ

B. Đỗ Ngọc Du

C. Nguyễn Quyết

D. Lều Thọ Nam

Câu hỏi số 14: Ngày 18/3/1946, lực lượng nào tiến vào Hà Nội thay thế quân đội Trung hoa Dân quốc?

A. Quân Pháp

B. Quân Mỹ

C. Quân Anh

D. Quân Nhật

Câu hỏi số 15: Ai là người được Đảng và Chính phủ quyết định giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên cử làm Đội trưởng đội Thanh niên công tác tiếp quản Thủ đô ?

A. Vương Bích Vượng

B. Đặng Thị Ngữ

C. Nguyễn Đình Thọ

D. Chu Điềm

Câu hỏi số 16: Ai là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội (được thành lập ngày 19/8/1945)?

A. Đồng chí Lê Quang Đạo

B. Đồng chí Nguyễn Khang

C. Đồng chí Trần Danh Tuyên

D. Đồng chí Trần Quang Huy

Câu hỏi số 17: Chuẩn bị cho công việc tiếp quản Thủ đô trước ngày 10/10/1954, Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc (nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) đã thành lập Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô với hơn 300 đội viên là học sinh cuối cấp trung học phổ thông trong các trường trung học kháng chiến thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra được chia làm bao nhiêu phân đội ?

A. 15 phân đội

B. 30 phân đội

C. 10 phân đội

D. 20 phân đội

Câu hỏi số 18: Lễ mít tinh mừng chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân dân Thủ đô Hà Nội diễn ra ở đâu?

A. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

B. Quảng trường Nhà hát Lớn

C. Cột cờ Hà Nội

D. Quảng trường Ba Đình

Câu hỏi số 19: Để thực hiện nhiệm vụ tiếp quản thành phố Hà Nội, ngày 17/9/1954, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định thành lập cơ quan nào sau đây?

A. Ủy ban nhân dân lâm thời.

B. Ủy ban Giải phóng lâm thời.

C. Ủy ban Quân chính Hà Nội.

D. Ủy ban nhân dân Hà Nội.

Câu hỏi số 20: Tối 19/8/1945, Uỷ ban quân sự cách mạng Hà Nội đã quyết định thành lập tổ chức nào sau đây?

A. Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu

B. Đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội

C. Uỷ ban nhân dân lâm thời thành phố Hà Nội

D. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

2. Đáp án thi Tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tuần 1

Câu hỏi số 1: Hãy nêu tên nữ sinh Hà Nội được vinh dự kéo cờ tại lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 ở Quảng trường Ba Đình lịch sử? (Chọn một đáp án)

A. Nguyễn Thị Thanh

B. Đàm Thị Loan

C. Hà Thị Quế

D. Lê Thi (tức Dương Thị Thoa)

Câu hỏi số 2: Thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội triệu tập Hội nghị quân sự bất thường vào ngày nào để bàn về kế hoạch chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội? (Chọn một đáp án)

A. Ngày 14/8/1945

B. Ngày 15/8/1945

C. Ngày 12/8/1945

D. Ngày 13/8/1945

Câu hỏi số 3: Trung Đoàn Thủ Đô Anh hùng được thành lập ngày tháng năm nào? (Chọn một đáp án)

A. Ngày 06/01/1947

B. Ngày 19/12/1946

C. Ngày 17/02/1947

D. Ngày 12/01/1947

Câu hỏi số 4: Trụ sở Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô ngày đầu thành lập tại địa điểm nào? (Chọn một đáp án)

A. Số 177, phố Hàng Bông

B. Số 86, phố Hàng Bạc

C. Số 42, phố Hàng Thiếc

D. Số 48, phố Hàng Ngang

Câu hỏi số 5: Trong các công trình sau đây công trình nào được xây dựng theo kiến trúc của Pháp? (Chọn một đáp án)

A. Nhà hát lớn Hà Nội.

B. Tất cả các đáp án đều đúng

C. Cầu Long Biên.

D. Tháp nước Hàng Đậu.

Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024
Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân

Câu hỏi số 6: Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước vào thời gian nào? (Chọn một đáp án)

A. Đêm ngày 13/8/1945

B. Đêm ngày 18/8/1945

C. Đêm ngày 15/8/1945

D. Đêm ngày 10/ 8/1945

Câu hỏi số 7: Trận đánh của quân dân Thủ đô mở đầu “60 ngày đêm khói lửa” năm 1946 vào thời gian nào? (Chọn một đáp án)

A. 20 giờ 03 phút ngày 19-12-1946

B. 20 giờ 15 phút ngày 19-12-1946

C. 20 giờ 00 phút ngày 19-12-1946

D. 20 giờ 30 phút ngày 19-12-1946

Câu hỏi số 8: Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn Thủ đô là ai? (Chọn một đáp án)

A. Lê Trung Toản

B. Hoàng Phương

C. Trần Phúc Ánh

D. Hoàng Siêu Hải

Câu hỏi số 9: Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta tại đâu? (Chọn một đáp án)

A. Số nhà 48 Hàng Ngang

B. Đình làng Phú Thượng, Tây Hồ

C. Số 60 phố Bông Nhuộm

D. Tân Trào, Tuyên Quang

Câu hỏi số 10: Hành động nào là dũng cảm nhất của tự vệ Hà Nội khẳng định tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”? (Chọn một đáp án)

A. Dùng lựu đạn tấn công quân địch

B. Dùng súng trường áp sát tiêu diệt địch

C. Dùng “Bom ba càng” lao vào xe tăng địch

D. Dùng bộc phá tấn công địch

Câu hỏi số 11: Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày, tháng, năm nào? (Chọn một đáp án)

A. Ngày 23 tháng 8 năm 1945

B. Ngày 10 tháng 8 năm 1945

C. Ngày 20 tháng 8 năm 1945

D. Ngày 19 tháng 8 năm 1945

Câu hỏi số 12: Ai là người được Tổng cục Cung cấp (Bộ Quốc phòng) cử tham gia Ban chỉ đạo tiếp quản Hà Nội (10/10/1954) của Bộ Quốc phòng giữ cương vị Tổng Tư lệnh? (Chọn một đáp án)

A. Nguyễn Thế Khánh

B. Trần Duy Hưng

C. Nguyễn Ngọc Minh

D. Trần Hữu Dực

Câu hỏi số 13: Thành uỷ Hà Nội được chính thức thành lập và kiện toàn tại địa điểm nào sau đây? (Chọn một đáp án)

A. Số 42, phố Hàng Thiếc

B. Số 48, phố Hàng Ngang

C. Số 86, phố Hàng Bạc

D. Số 177, phố Hàng Bông

Câu hỏi số 14: Ai là người quyết định đặt tên cho các đường, phố ở Hà Nội thay cho tên cũ thời thuộc Pháp?
(Chọn một đáp án)

A. Nguyễn Thọ Chân

B. Nguyễn Khang

C. Bác sĩ Trần Duy Hưng

D. Bác sĩ Đốc lý Trần Văn Lai

Câu hỏi số 15: Bí thư Khu ủy XI (Hà Nội) kiêm Chủ tịch Ủy Ban kháng chiến Khu XI là ai? (Chọn một đáp án)

A. Trần Quang Huy

B. Nguyễn Văn Trân

C. Nguyễn Quyết

D. Nguyễn Ngọc Vũ

Câu hỏi số 16: Trong các dữ kiện sau dữ kiện nào là dữ kiện đúng? (Chọn một đáp án)

A. 5 giờ, ngày 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô dẫn đầu đội hình của Đại đoàn Quân Tiên phong (308) tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Bộ đội tiến đến đâu, nhân dân ta đổ ra hai bên đường, phất cờ tung hoa, reo mừng không ngớt. Cổng chào, khẩu hiệu dựng lên khắp các đường phố, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các tầng nhà. Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng.

B. 6 giờ sáng ngày 9/10/1954, Bộ đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào nội thành Hà Nội, chia làm nhiều cánh quân tiến vào thủ đô.

C. Tất cả các đáp án đều đúng.

D. 16 giờ đến 16 giờ 30, quân đội Liên hiệp Pháp rời khỏi thành phố, lặng lẽ rút sang phía Bắc cầu Long Biên, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố Hà Nội.

Câu hỏi số 17: Nhà tư sản nào của Hà Nội hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ sau Cách mạng Tháng 8/1945? (Chọn một đáp án)

A. Đỗ Đình Thiện

B. Trịnh Văn Bô

C. Ngô Tử Hạ

D. Nguyễn Sơn Hà

Câu hỏi số 18: Ai là Chủ tịch đầu tiên của Hà Nội từ sau các mạng tháng Tám năm 1945? (Chọn một đáp án)

A. Bác sĩ Trần Duy Hưng

B. Trần Tử Bình

C. Lê Quang Đạo

D. Nguyễn Khang

Câu hỏi số 19: Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết; theo quy định, thực dân Pháp phải rút hết quân khỏi Đông Dương nhưng thời gian họ lưu lại tại Hà Nội là bao nhiêu ngày? (Chọn một đáp án)

A. 90 ngày

B. 100 ngày

C. 50 ngày

D. 80 ngày

Câu hỏi số 20: Trong thư gửi các chiến sĩ quyết tử Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:“Các em là đội cảm tử. Các em quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh” đề ngày, tháng, năm nào? (Chọn một đáp án)

A. Ngày 20/08/1945

B. Ngày 27/01/1947

C. Ngày 15/9/1945

D. Ngày 15/02/1945

Câu hỏi số 21: Đồng chí có đề xuất giải pháp cụ thể gì đối với xây dựng Thủ đô gắn với việc thực hiện 1 trong các tiêu chí sau: Văn hiến – Văn minh – Hiện đại (Lưu ý: Số lượng tối đa không quá 500 từ)

3. Bài thi viết dự thi 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024
Ký ức tự hào là khúc hát mang đậm tính dân tộc đồng thời cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn thành kính của mình

Ký ức tự hào năm 2024 là chủ đề cho các bài thi viết tham dự cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta – lớp trẻ đang được hưởng cuộc sống hòa bình ấm no càng thêm biết ơn thế hệ cha ông đi trước và cảm thấy tự hào vì những gì mà một đất nước nhỏ bé đã đạt được.

4. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

* Các vòng thi

Cuộc thi Tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được phát động với 02 vòng thi: Sơ khảo và Chung khảo.

  • Vòng Sơ khảo:

– Tại vòng sơ khảo, thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 12 tuần thi trên nền tảng thi trực tuyến www.tuyengiaothudo.com.vn.

– 12 tuần của cuộc thi diễn ra tương ứng với 03 giai đoạn thi – gắn với 03 chủ đề cùng các câu hỏi liên quan tới các giai đoạn lịch sử khác nhau như:

+ Giai đoạn lịch sử từ khi thành lập Đảng bộ thành phố đến ngày Giải phóng Thủ đô (chủ đề “Tiến về Hà Nội”);

+ Giai đoạn từ sau giải phóng Thủ đô đến nay (chủ đề “Hà Nội – Thủ đô ta đó”);

+ Các câu hỏi gắn với việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết khác có liên quan (chủ đề “Thênh thang đường mới”).

  • Vòng chung khảo

Dự kiến tổ chức trong tháng 8/2024 dưới hình thức thi “sân khấu hoá”. Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao các hạng mục giải của cuộc thi tại vòng chung khảo.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô năm 2024. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!