Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán
5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán là mẫu biên bản họp tổ chuyên môn, đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa mới lớp 12 đưa vào giảng dạy. Bộ sách mới cần phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đặc điểm học sinh và một số tiêu chí khác. Cùng Gocdoday tham khảo mẫu biên bản ngay nhé!

1. Biên bản họp tổ chuyên môn đề xuất chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán

TRƯỜNG THPT …..
TỔ TOÁN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Về việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 từ năm học 2024-2025

1. Thời gian: ………………………………………………………………….

2. Địa điểm:…………………………………………………………………..

3. Thành phần dự họp.

……………….

4. Nội dung

4.1. Triển khai các văn bản hướng dẫn

– Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

– Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

– Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021-2022;

– Kế hoạch số 111/KH-SGDĐT ngày 11/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11

– Công văn số 182/SGDĐT- GDTrH Ngày 18/1/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

– Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/02/2023 của Bộ GDĐT về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024.

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán

4.2. Thảo luận, đánh giá về sách giáo khoa Môn Toán 12

Bộ sáchƯu điểm Hạn chế
Toán 12, tập một (Cánh Diều)1.Đưa nội dung, cách thức từ truyền thụ kiến thức sang khơi dậy năng lực HS, lấy HS làm trung tâm

2.Cách dẫn dắt từ dễ đến khó giúp GV dễ dàng hướng dẫn HS tìm tòi, phát hiện và triển khai bài học

3.Hình thức đẹp, gây được hứng thú cho HS

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Sách thiết kế có nhiều điểm mới, đa dạng các hình thức luyện tập, hình vẽ sinh động, dễ hiểu, gần gũi với HS gắn với thực tế cuộc sống

6. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

7. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1.Các bài tập liên hệ thực tiễn tích hợp liên môn nhiều gây khó khăn cho 1 số HS sức học còn đuối nên chưa phù hợp với tình hình học sinh của địa phương

2.Bài tập đưa ra phần vận dụng tương đối khó so với HS miền núi

3.Không có bài tập trắc nghiệm

Toán 12, tập hai (Cánh Diều)1.Đưa nội dung, cách thức từ truyền thụ kiến thức sang khơi dậy năng lực HS, lấy HS làm trung tâm

2.Cách dẫn dắt từ dễ đến khó giúp GV dễ dàng hướng dẫn HS tìm tòi, phát hiện và triển khai bài học

3.Hình thức đẹp, gây được hứng thú cho HS

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Sách thiết kế có nhiều điểm mới, đa dạng các hình thức luyện tập, hình vẽ sinh động, dễ hiểu, gần gũi với HS gắn với thực tế cuộc sống

6. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

7. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1.Các bài tập liên hệ thực tiễn tích hợp liên môn nhiều gây khó khăn cho 1 số HS sức học còn chưa tốt nên chưa phù hợp với tình hình học sinh của địa phương

2.Bài tập đưa ra phần vận dụng khó so với HS miền núi

3. Không có bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề học tập, Toán 12 (Cánh Diều)1.Đưa nội dung, cách thức từ truyền thụ kiến thức sang khơi dậy năng lực HS, lấy HS làm trung tâm

2.Cách dẫn dắt từ dễ đến khó giúp GV dễ dàng hướng dẫn HS tìm tòi, phát hiện và triển khai bài học

3.Hình thức đẹp, gây được hứng thú cho HS

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Sách thiết kế có nhiều điểm mới, đa dạng các hình thức luyện tập, hình vẽ sinh động, dễ hiểu, gần gũi với HS gắn với thực tế cuộc sống

6. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

7. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1.Các bài tập liên hệ thực tiễn tích hợp liên môn nhiều gây khó khăn cho 1 số HS sức học còn đuối nên chưa phù hợp với tình hình học sinh của địa phương

2.Bài tập đưa ra phần vận dụng khó so với HS miền núi

3. Không có bài tập trắc nghiệm

 

Toán 12, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)1. Cách viết, cách trình bày theo định hướng phát triển năng lực người học.

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3. Thuận tiện cho giáo viên nghiên cứu soạn giảng, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo.

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018.

1.Sách viết theo hướng mở đòi hỏi học sinh phải tự học cao, ở một số nội dung kiến thức còn tương đối trừu tượng

2. Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Toán 12, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)1. Cách viết, cách trình bày theo định hướng phát triển năng lực người học.

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3. Thuận tiện cho giáo viên nghiên cứu soạn giảng, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo.

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018.

1.Sách viết theo hướng mở đòi hỏi học sinh phải tự học cao, ở một số nội dung kiến thức còn tương đối trừu tượng

2.Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Chuyên đề học tập, Toán 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)1. Cách viết, cách trình bày theo định hướng phát triển năng lực người học.

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3. Thuận tiện cho giáo viên nghiên cứu soạn giảng, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo.

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018.

1.Sách viết theo hướng mở đòi hỏi học sinh phải tự học cao, ở một số nội dung kiến thức còn tương đối trừu tượng

2.Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Toán 12, tập một (Chân trời sáng tạo)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

3.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Học sinh được chuẩn bị các kĩ năng cần thiết để thành công khi trưởng thành

7. Học sinh học các kĩ năng để học tập tốt hơn và chịu trách nhiệm về quá trình học tập của mình

8. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1.Một số bài có nội dung khai thác trong một tiết học nhiều kiến thức, hơi nặng so với học sinh

2.Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Toán 12, tập hai (Chân trời sáng tạo)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

3.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Học sinh được chuẩn bị các kĩ năng cần thiết để thành công khi trưởng thành

7. Học sinh học các kĩ năng để học tập tốt hơn và chịu trách nhiệm về quá trình học tập của mình

8. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1. Một số bài có nội dung khai thác trong một tiết học nhiều kiến thức, hơi nặng so với học sinh

2.Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Chuyên đề học tập Toán 12 (Chân trời sáng tạo)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

3.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

4. Lý thuyết giảm bớt tính hàn lâm.

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Học sinh được chuẩn bị các kĩ năng cần thiết để thành công khi trưởng thành

7. Học sinh học các kĩ năng để học tập tốt hơn và chịu trách nhiệm về quá trình học tập của mình

8. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

1. Một số bài có nội dung khai thác trong một tiết học nhiều kiến thức, hơi nặng so với học sinh

2. Lượng bài tập dạng trắc nghiệm ở một số bài tương đối ít

Toán 12, tập một (Cùng khám phá)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

– Hệ thống bài tập liên hệ thực tế khó với học sinh miền núi

– Hệ thống bài tập trắc nghiệm ít chủ yếu ở bài tập ôn tập cuối chương

Toán 12, tập hai (Cùng khám phá)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

 

– Hệ thống bài tập liên hệ thực tế khó với học sinh miền núi

– Hệ thống bài tập trắc nghiệm ít chủ yếu ở bài tập ôn tập cuối chương

Chuyên đề học tập Toán 12 (Cùng khám phá)1.Giúp người đọc dễ hiểu, tiếp thu gần gũi với học sinh, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và kiến thức mới một cách tự nhiên

2. Bài tập phong phú, học sinh được thực hành nhiều, thúc đẩy học sinh học tập tích cực.

3.Nội dung từng bài học liên kết với nhau, mạch kiến thức được dàn trải đều cho các tiết học. Tạo cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất HS.

4.Các bài tập, hoạt động trong sách giáo khoa được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả học sinh có thể học tập, phát triển và sáng tạo;

5. Giúp giáo viên và học sinh được sáng tạo

6. Nội dung bám sát chương trình GDPT 2018

 

– Hệ thống bài tập liên hệ thực tế khó với học sinh miền núi

– Hệ thống bài tập trắc nghiệm ít chủ yếu ở bài tập ôn tập cuối chương

4.3. Bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa Môn Toán 12 (Hình thức: Bỏ phiếu kín)

Bộ sáchTác giảTổ chức, cá nhânSố ý kiến lựa chọnGhi chú
Toán 12, tập một (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

0
Toán 12, tập hai (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

0
Chuyên đề học tập, Toán 12 (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

0
Toán 12, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim SơnNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam15
Toán 12, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim SơnNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam15
Chuyên đề học tập, Toán 12

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh MinhNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam15
Toán 12, tập một (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu ThủyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam0
Toán 12, tập hai (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu ThủyNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam0
Chuyên đề học tập Toán 12 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Đặng Văn ĐoạtNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam0
Toán 12, tập một (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huế0
Toán 12, tập hai (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huế0
Chuyên đề học tập Toán 12 (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huế0

Biên bản hoàn thành và được thông qua toàn thể các thành viên có mặt lúc 17h00’ cùng ngày

Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán

5. Chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.

STTHọ TênChức vụChữ ký

1

PHT 
2TTCM
3TPCM
4GV
5GV
6GV

2. Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 12 cá nhân môn Toán

TRƯỜNG THPT …..

TỔ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               …………, ngày 09 tháng 03 năm 2024

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12

Sử dụng từ năm học 2023-2024

Môn: Toán

Bộ sáchTác giảTổ chức, cá nhân

Ý kiến

Lựa chọnKhông lựa chọn
Toán 12, Tập một (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

x
Toán 12, Tập hai (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

x
Chuyên đề học tập Toán 12 (Cánh Diều)Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh PhươngCông ty cổ phần đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

x
Toán 12, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim SơnNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Toán 12, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim SơnNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Chuyên đề học tập Toán 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh MinhNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Toán 12, tập một (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu ThủyNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Toán 12, tập hai (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu ThủyNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Chuyên đề học tập Toán 12 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng chủ biên), Đặng Văn ĐoạtNhà xuất bản Giáo dục Việt Namx
Toán 12, tập một (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huếx
Toán 12, tập hai (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huếx
Chuyên đề học tập Toán 12 (Cùng khám phá)Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc ThuậnNhà xuất bản Đại học Huếx

NGƯỜI LỰA CHỌN

(Không bắt buộc kí và ghi họ tên)

Trên đây, chuyên mục Học Tập đã gửi đến bạn đọc biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 môn Toán. Theo dõi Gocdoday để biết thêm nhiều điều thú vị khác nhé.

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!