Nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức

Nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức
5/5 - (1 bình chọn)

Các thầy cô cần hoàn thành bản nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức, phiếu nhận xét và chọn sách giáo khoa mới lớp 5 trước khi nhà trường quyết định chọn một trong ba bộ sách để giảng dạy. Cùng Gocdoday tham khảo các tiêu chí đánh giá trong bài viết này nhé!

1. Phiếu nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức số 1 – Ưu điểm và khuyết điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN …………..

Trường ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT

Về tổ chức nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn

Sách giáo khoa lớp 5 Môn Đạo Đức theo chương trình GDPT 2018

Năm học 2024-2025

Họ tên: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: Giáo viên nhiều môn

Tổ chuyên môn: …………

Đơn vị công tác: Trường ……………………………

NỘI DUNG

I. VĂN BẢN PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT27);

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ4119);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ392);

Căn cứ công văn số 13656/VP-VX ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ365);

Căn cứ Công văn số 742/GDĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số …/GDĐT-TH ngày … tháng … năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………….. Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

Thực hiện theo kế hoạch số …/KH-TVK ngày … tháng … năm 2024 của Trường ……………………………. về Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT.

Bản thân tự nghiên cứu, góp ý, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 như sau:

II. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5:

Nhận xét đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (căn cứ QĐ365).

1. Sách Đạo Đức 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Huỳnh Văn Sơn (TCB),Mai Mỹ Hạnh (CB),Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.

a) Ưu điểm:

-Kênh hình, kênh chữ màu sắc đẹp, phù hợp với học sinh lớp 5.

-Sách trình bày đẹp, hài hòa, hấp dẫn. Các bài học được thiết kế rõ ràng dựa trên các hoạt động giúp học sinh hình thành hệ thống các chuẩn mực các nguyên tắc, các giá trị đạo đức, kĩ năng sống.

-Chương trình gồm các nội dung gần gũi với đời sống thường ngày.

-Chương trình, nội dung sách giáo khoa thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh.

-Các chủ đề theo hệ thống mạch kiến thức từ Gia đình ra xã hội.

-Các câu hỏi thảo luận gần gũi và dễ hiểu.

-Phân chia các chủ đề rất phù hợp với học sinh trong từng giai đoạn phát triển nhận thức của các em

-Sách lồng ghép vào các kĩ năng sống để giúp các em biết cách phòng bị và trang bị kiến thức sinh tồn trong cuộc sống.

– Sách được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, chú trọng sự sáng tạo của HS.

– Mỗi hoạt động đều được thể hiện thông qua các câu hỏi nhẹ nhàng, tình huống thiết thực, hình ảnh sinh động, phù hợp với nhận thức và gần gũi với thực tiễn đời sống của học sinh lớp 5. PH cũng có thể hướng dẫn con theo từng hoạt động. Tranh dễ hiểu, dễ rút ra được bài học.

b) Hạn chế:

-Không

Nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức

2. Sách Đạo Đức 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Toan (TCB) Trần Thành Nam (CB),Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Dung.

a) Ưu điểm:

– Kênh hình, kênh chữ hài hòa, đặc biệt ưu tiên kênh hình cùng tuyến nhân vật xuyên suốt các chủ điểm.

– Kênh chữ được diễn tả ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với học sinh

-Mục lục được chia cột, chia màu rõ ràng, dễ nhìn, dễ hiểu.

-Hình ảnh có màu sắc rõ ràng, nhiều màu sắc giúp học sinh hứng thú và tập trung hơn vào bài học.

-Sách có chia các hoạt động bằng các kí hiệu rõ ràng, quen thuộc, sắp xếp các hoạt động một cách hợp lí giúp cho việc truyền tải nội dung đi theo trình tự khoa học. Các chủ đề gần gũi với học sinh lớp 5, các bài học được sắp xếp một cách hợp lí.

– Sách được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực kết nối tri thức.

– Trong mỗi bài học các em được tham gia các hoạt động phong phú, đa dạng: hát, múa, vẽ, chơi trò chơi, thảo luận nhóm, kể chuyện, đóng vai, thực hành, đọc thơ, …

– Nội dung các bài học gần gũi, nhẹ nhàng, sinh động, hấp dẫn, sát thực với HS.

b) Hạn chế:

-Chưa minh hoạ rõ nét.

– Các tình huống và hành vi trong một số bài học chưa phù hợp với học sinh.

3. Sách Đạo Đức 5 – NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh – Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc (TCB), Đỗ Tất Thiên(CB), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

a) Ưu điểm:

-Trình bày cân đối, hài hoà giữa kênh hình và kênh chữ, nội dung bài học gần gũi với học sinh lớp 5.

-Có nhiều nội dung khám phá, sáng tạo, linh hoạt tạo hứng thú cho học sinh.

-Phân chia các chủ đề rất phù hợp với học sinh trong từng giai đoạn phát triển nhận thức của các em

– Sách được biên soạn dựa trên nguyên tắc của sự trải nghiệm và khám phá của học sinh, có nội dung gần gũi, hình ảnh đẹp, sinh động.

– Mỗi bài đều được thiết kế theo cấu trúc thống nhất. Câu lệnh ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

– PH có thể hướng dẫn các em tự học ở nhà một cách dễ dàng.

b) Hạn chế:

-Học sinh có hoạt động sắm vai hơi nhiều, việc phân bổ thời gian sẽ hơi khó khăn.

Kết luận: Đềxuất chọn Sách Môn Đạo Đức lớp 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Huỳnh Văn Sơn (TCB),Mai Mỹ Hạnh (CB),Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.

GIÁO VIÊN KÝ TÊN

2. Nhận xét và đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức theo các tiêu chí

UBND THÀNH PHỐ ……………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

NĂM 2024

(Môn/Hoạt động giáo dục: Đạo đức, Lớp: 5)

Họ và tên người nhận xét, đánh giá: ………………

Dạy lớp/môn: Dạy lớp …/…. Chức vụ: ………………

I. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ

Tiêu chíTác giả: Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên)Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên)Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên)Ghi chú

 

Phù hợpChưa phù hợpPhù hợpChưa phù hợpPhù hợpChưa phù hợp
Tiêu chí 1
Tiêu chí 1aNội dung sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh Đồng Tháp và cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

– Nội dung sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợpNội dung sách giáo khoa cơ bản phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp
Tiêu chí 1b– Nội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồng.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Nội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, đa chiều, không thành kiến, kỳ thị.

– Nội dung sách giáo khoa sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồng.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợpNội dung sách giáo khoa thể hiện tính khách quan, sinh động và gần gũi với cuộc sống cộng đồngChưa nhận thấy điểm chưa phù hợp
Tiêu chí 2
Tiêu chí 2aNội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ và năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Nội dung sách giáo khoa được triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục phổ thông.

– Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ và năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợpNội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ và năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp
Tiêu chí 2b– Sách giáo khoa có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác sử dụng phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Ngữ liệu chính xác các thông tin, số liệu.

– Đơn giản, dễ hiểu.

– Nội dung được sắp xếp một cách khoa học, có tính giáo dục cao, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hoá địa phương và tâm lí lứa tuổi học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Ngữ liệu lhuyến khích học sinh quan sát, suy nghĩ, vận dụng.

– Thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tại nhà; học sinh tự tìm hiểu, tự học.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp
Tiêu chí 2cPhù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinhChưa nhận thấy điểm chưa phù hợp– Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

– Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

– Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.

Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợpPhù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh.Chưa nhận thấy điểm chưa phù hợp 

 

Các ý kiến khác: Không có.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tất cả các bộ sách đảm bảo theo yêu cầu của khung chương trình theo quy định. Phù hợp với năng lực, phẩm chất học tập của học sinh lớp 5. Tranh, ảnh phong phú tạo hứng thú cho học sinh. Các tình huống phù hợp với học sinh. Sách được thiết kế các chủ đề gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học sinh. Cách trình bày khoa học, hấp dẫn hài hòa các kênh hình và kênh chữ.

1. Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa môn Đạo đức, lớp 5 của tác giảHuỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên).

2. Không lựa chọn sách giáo khoa môn Đạo đức, lớp 5 của tác giả:Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên)và Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên).

…………….., ngày … tháng … năm 2024

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Trên đây, chuyên mục Học Tập đã gửi đến bạn đọc Nhận xét đánh giá sách giáo khoa mới lớp 5 môn Đạo đức. Theo dõi Gocdoday để biết thêm nhiều điều thú vị khác nhé.

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!