Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024
5/5 - (1 bình chọn)

Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) đã phát động cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024 nhằm tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024 phần trắc nghiệm

Câu 1: Cơ quan nào sau đây có chức năng làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp?

A. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

B. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao.

C. Quốc hội.

D. Chính phủ.

Câu 2: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên là?

A. Cơ quan dân chính đảng.

B. Hội đồng nhân dân.

C. Ủy ban nhân dân.

D. Mặt trận Tổ quốc.

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, tội nào sau đây là tội nặng nhất?

A. Sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy.

B. Hiếp dân, mua bán người.

C. Trộm cắp, cướp tài sản.

D. Phản bội Tổ quốc.

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng.

B. Lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

C. Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

D. Lấy Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm nền tảng tư tưởng.

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, nội hàm công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nào sau đây là đúng?

A. Là người có quốc tịch Việt Nam.

B. Là người sinh sống tại Việt Nam.

C. Là người sinh ra tại Việt Nam.

D. Là người sinh ra và sinh sống tại Việt Nam.

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024

Câu 6: Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết?

A. Đủ 17 tuổi trở lên.

B. Đủ 18 tuổi trở lên.

C. Đủ 19 tuổi trở lên.

D. Đủ 20 tuổi trở lên.

Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân? Việc thực hiện các quyền này do luật định.

A. Đủ mười tám tuổi trở lên.

B. Đủ mười chín tuổi trở lên.

C. Đủ hai mươi tuổi trở lên.

D. Đủ hai mươi mốt tuổi trở lên.

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Phổ thông và bỏ phiếu kín.

B. Trực tiếp và bỏ phiếu kín.

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, quy định nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất?

A. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

C. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

D. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng cách nào?

A. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua các cơ quan pháp luật.

B. Bằng dân chủ trực tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

C. Bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

D. Bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

2. Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024 phần tự luận

Trong phần thi này, các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi vì sao mỗi công dân phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” bằng một bài viết không quá 500 từ.

3. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân

* Đối tượng dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

* Cách thức tham gia:

Để tham gia cuộc thi, các bạn thực hiện theo trình tự sau:

– Bước 1: Truy cập trực tiếp Cuộc thi tại địa chỉ https://qdnd.vn.

– Bước 2: Đọc kỹ “Thể lệ” trước khi tham gia.

– Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Họ và tên; số điện thoại; số căn cước công dân; mật khẩu; nhập lại mật khẩu.

– Bước 4: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ (Bài viết không bắt buộc nhưng được cộng điểm ưu tiên).

Lưu ý: Mỗi cá nhân được thi tối đa 02 lượt/kỳ để cải thiện kết quả thi.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!