Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Hải Phòng làm theo lời Bác 2023

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Hải Phòng làm theo lời Bác 2023
3/5 - (2 bình chọn)

Hải Phòng đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet Hải Phòng làm theo lời Bác năm 2023 từ ngày 11/5/2023 – 11/7/2023 nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Hải Phòng làm theo lời Bác 2023

Câu 1: Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 có những nội dung nào sau đây?

a) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vị thế và phát huy vị thế Hải Phòng đối với phong trào cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

b) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố tổ chức đảng vững mạnh; xây dựng chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Xây dựng và phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

c) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Xây dựng và phát triển thành phố để không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân

d) Cả 3 phương án trên

Câu 2: Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Hải Phòng là địa phương:

a) Có Bến tàu K15, Đồ Sơn – nơi khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại

b) Có điểm xuất phát của các đoàn tàu “không số” vận chuyển vũ khí vào chi viện cho chiến trường Miền Nam

c) Góp phần quan trọng cùng Hà Nội làm nên kỳ tích Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972

d) Cả 3 phương án trên

Câu 3: Bốn nguồn lực được xác định trong Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của thành phố Hải Phòng là gì?

a) Sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương; nguồn lực tự nhiên; nguồn lực tinh thần và nhân tố con người Hải Phòng; nguồn ngoại lực

b) Sự phối hợp của các tỉnh bạn; nguồn lực tự nhiên; nguồn lực tinh thần và nhân tố con người Hải Phòng; nguồn ngoại lực

c) Sự chỉ đạo của Trung ương; nguồn lực tự nhiên; nguồn lực tinh thần và nhân tố con người Hải Phòng; nguồn ngoại lực

d) Sự hợp tác quốc tế; nguồn lực tự nhiên; nguồn lực tinh thần và nhân tố con người Hải Phòng; nguồn ngoại lực

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Hải Phòng làm theo lời Bác 2023
Cuộc thi Hải Phòng làm theo lời Bác diễn ra trong 2 tháng.

Câu 4: Để mở rộng không gian đô thị, Hải Phòng chủ trương phát triển theo 3 hướng đột phá nào?

a) Bắc sông Cấm, Đình Vũ, ven sông Lạch Tray và Đồ Sơn

b) Bắc sông Cấm, Đình Vũ – Cát Hải, Nam sông Lạch Tray và Đồ Sơn

c) Bắc sông Cấm, Cát Hải – Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray

d) Bắc sông Cấm, Cát Hải, Nam sông Lạch Tray và Đồ Sơn

Câu 5: Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã xác định việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu là gì?

a) Công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, cảng biển

b) Cảng biển – logistics; công nghiệp hiện đại, du lịch

c) Cảng biển, du lịch – thương mại, khoa học đổi mới sáng tạo

d) Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch

Câu 6: Tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã thông qua Nghị quyết số 54/2019/NQ-NĐND ngày 09/12/2019 về chính sách gì cho ngành giáo dục?

a) Về chính sách cấp học bổng cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

b) Về chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

c) Về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

d) Về chính sách trợ giá sách giáo khoa cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Câu 7: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố thì phải luôn làm tốt những nội dung nào?

a) Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết

b) Xây dựng Đảng, chính quyền có tầm nhìn, ý chí quyết tâm, tư tưởng kiến tạo, trong sạch, vì nước, vì dân

c) Tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế

d) Cả 3 phương án trên

Câu 8: Sự kiện Bác Hồ về thăm đảo Cát Hải, đảo Cát Bà ngày 01/4/1959 sau này được Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn là ngày truyền thống của ngành nào?

a) Ngành Hàng hải Việt Nam

b) Ngành Thủy sản Việt Nam

c) Ngành Du lịch Việt Nam

d) Ngành Đóng tàu biển Việt Nam

Câu 9: Đâu là mô hình điển hình của Hải Phòng trong phong trào thi đua ái quốc tại hậu phương miền Bắc những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

a) Sóng Duyên Hải

b) Trống Bắc lý

c) Gió Đại Phong

d) Cờ Ba nhất

Câu 10: Hãy cho biết đâu là chủ đề được lựa chọn để thực hiện trong suốt giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hải Phòng?

a) Tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

b) Tăng cường kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

c) Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số

d) Tăng cường kỷ cương công vụ và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Câu 11: Năm 2023, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Hải Phòng có chủ đề là gì?

a) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

b) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khai thác các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

c) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

d) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố

Câu 12: Lời dạy của Bác: “Ra sức chống giặc dốt cho dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc thông thái” được Người ghi và ký vào sổ vàng của đoàn thể, tổ chức nào của thành phố Hải Phòng dưới đây?

a) Ban bình dân học vụ thành phố

b) Trường học sinh Miền Nam

c) Hội Phụ nữ thành phố

d) Ty giáo dục thành phố

Câu 13: Do có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ thành phố cuối tháng 11/1946, nên tháng 12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng quân dân Hải Phòng lá cờ thêu hai chữ nào sau đây?

a) Trung dũng

b) Quyết thắng

c) Đoàn kết

d) Chủ động

Câu 14: Bạn hãy cho biết lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mấy lần về thăm Hải Phòng, Kiến An?

a) 08 lần

b) 09 lần

c) 10 lần

d) 12 lần

Câu 15: Trong lần đầu tiên về thăm Hải Phòng (ngày 20 và 21/10/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn việc xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố như thế nào của nước ta?

a) Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta

b) Hải Phòng sẽ trở nên thành phố đáng sống của nước ta

c) Hải Phòng sẽ trở nên thành phố đi đầu của nước ta

d) Hải Phòng sẽ trở nên thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta

Câu 16: Do có thành tích xuất sắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng vào ngày, tháng, năm nào?

a) Ngày 29/4/1967

b) Ngày 19/4/1967

c) Ngày 09/4/1967

d) Ngày 04/9/1967

Câu 17: Để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, Thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương nào?

a) Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế

b) Công tác an sinh xã hội phải được quan tâm, đầu tư

c) Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác an sinh xã hội

d) Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội

Câu 18: Trong lần thứ ba về thăm Hải Phòng (các ngày 30 và 31/5/1957), khi nói chuyện với công nhân, thủy thủ tàu HC.15 Cảng Hải Phòng, Bác căn dặn muốn xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa phải có những yếu tố nào?

a) Phải có công nghiệp hiện đại, giao thông vận tải hiện đại

b) Phải có công nghiệp hiện đại, giao thông vận tải hiện đại, cảng hiện đại

c) Phải có giao thông vận tải hiện đại, cảng hiện đại

d) Phải có nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hiện đại và cảng hiện đại

Câu 19: Hãy lựa chọn phương án đúng về những mô hình sáng tạo nổi bật của Hải Phòng góp phần hình thành và tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng?

a) Mô hình “Khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và ngư­ời lao động”

b) Phương châm dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

c) Phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”

d) Cả 3 phương án trên

Câu 20: Trong Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định đến năm 2045 Hải Phòng phải trở thành thành phố như thế nào?

a) Có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới

b) Có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á

c) Có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu thế giới

d) Trở thành thành phố phát triển trên thế giới

2. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” năm 2023

Đối tượng dự thi Hải Phòng làm theo lời Bác: 

  • Người Hải Phòng đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài thành phố;
  • Người các địa phương khác, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi.

Cách thức tham gia thi: Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập website: https://hphocbac.tuyengiaohaiphong.vn

Thời gian, nội dung thi: 

Cuộc thi được diễn ra trong 02 tháng, phát động ngày 19/5/2023 và kết thúc vào ngày 11/7/2023 với nội dung tìm hiểu về:

  • Tình cảm, sự quan tâm, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng.
  • Những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng.
  • Chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”.
  • Những thành tựu, kết quả của Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án tham khảo của Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023. Đáp án sẽ được cập nhật hàng tháng, mọi người theo dõi để không bỏ lỡ thông tin nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.