Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023
5/5 - (2 bình chọn)

Sáng 6/6, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 trên Báo Quân đội nhân dân. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi ý nghĩa này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023 kỳ 4

Câu 1: Theo Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, quy định nào sau đây là đúng?

A. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

B. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 2: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân không thuộc diện được tãm hoãn là bao nhiêu?

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 23 tuổi

B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi

C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi

D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 29 tuổi

Câu 3: Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động có phải trả chi phí cho việc tuyển dụng không?

A. Không phải trả chi phí

B. Có phải trả chi phí

C. Trả một phần chi phí

D. Tùy thỏa thuận giữa hai bên

Câu 4: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc các trường hợp nào sau đây:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 5: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan nào ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần?

A. Cơ quan công an

B. Viện kiểm sát

C. Tòa án

D. Bộ Tư pháp

Câu 6: Theo pháp luật hiện hành, đồng phạm là trường hợp có bao nhiêu người cố ý cùng thực hiện một tội phạm?

A. 2 người

B. 3 người

C. 5 người

D. Là một tổ chức

Theo khoản 1 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

Câu 7: Việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ của cơ quan nào sau đây?

A. Nhà nước

B. Hệ thống chính trị

C. Quốc hội

D. Chính phủ

Câu 8: Theo Bộ luật Dân sự 2015, việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp nào sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ?

A. Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc

B. Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích công cộng

C. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh

D. Tất cả các quy định trên

Câu 9: Lực lượng phòng cháy và chữa cháy nào sau đây không nằm trong quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy?

A. Lực lượng dân phòng.

B. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

C. Lực lượng dân quân tự vệ

D. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Câu 10: Việc trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

A. Người bị bạo lực gia đình được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

B. Người bị bạo lực gia đình được cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.

C. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho người bị bạo lực gia đình.

D. Tất cả các quy định trên

Câu hỏi tự luận: Bạn có suy nghĩ gì về tình trạng tội phạm nguy hiểm ngày càng trẻ hóa? Đề xuất giải pháp (nếu có) của bạn?

2. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023 kỳ 1

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 trên Báo Quân Đội kỳ 1 gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự luận.

Đáp án thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức pháp luật trên báo Quân đội Nhân dân

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023
Cuộc thi được phát động vào ngày 6/6

Câu 1: Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là bao nhiêu?

A. Công dân đủ 17 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

B. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

C. Công dân đủ 19 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 19 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

D. Công dân đủ 20 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 20 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Câu 2: Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi được phép kết hôn của nam và nữ là bao nhiêu?

A. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.

B. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 19 tuổi trở lên

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất?

A. Bộ luật, luật.

B. Pháp lệnh.

C. Hiến pháp.

D. Nghị định, nghị quyết liên tịch

Câu 4: Trong trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng được hai bên tuân thủ đúng quy định, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao động trước thời điểm nghỉ là bao nhiêu ngày?

A. Không quy định thời gian

B. Ít nhất 15 ngày

C. Ít nhất 30 ngày

D. Ít nhất 45 ngày

Câu 5: Quy định nào trong chính sách của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây là đúng?

A. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan theo hệ thống gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân, Bộ Tư pháp.

B. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.

C. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của các cơ quan tư pháp.

D. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Câu 6: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?

A. 17 tuổi

B. 18 tuổi

C. 19 tuổi

D. 20 tuổi

Câu 7: Chế độ, chính sách nào dành cho thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ?

A. Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.

C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả các chế độ, chính sách trên

Câu 8: Theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở bao nhiêu buổi?

A. 1 tháng 1 lần

B. 1 tháng 2 lần

C. 1 tháng 3 lần

D. Ít nhất 1 ngày trong 1 tuần

Câu 9: Khái niệm “Biên phòng” nào sau đây là đúng:

A. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

B. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

C. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

D. Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Câu 10: Trường hợp sử dụng âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, internet thực hiện như thế nào?

A. Phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

B. Được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

C. Không được phép, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

D. Phải được sự đồng ý của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đáp án phần tự luận

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên báo Quân đội Nhân dân được tổ chức thành 6 kỳ.

Câu hỏi: Tình trạng công dân trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự hiện nay khá phổ biến. Theo bạn, phải làm gì để chấm dứt hiện tượng trên?

Trả lời: 

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân, là trách nhiệm cao cả để bảo vệ đất nước khi cần thiết. Tuy nhiên vẫn có nhiều người trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là hành vi cần loại trừ, chấm dứt. Một số biện pháp có thể thực hiện như sau:

Tăng cường ý thức cộng đồng: Giáo dục và tạo ra những chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức quân sự và trách nhiệm công dân của các thành viên trong xã hội. Điều này có thể đạt được thông qua các hoạt động giáo dục công dân, thông tin về vai trò quân đội và tầm quan trọng của nó đối với quốc gia.

Cải thiện điều kiện và động cơ gia nhập quân đội: Để hạn chế số lượng công dân trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự, cần tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi cho người nhập ngũ. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện chế độ phúc lợi và đào tạo, tăng cường quyền lợi và bảo vệ cho các lính mới nhập ngũ.

Thực thi pháp luật nghiêm minh: Tăng cường việc kiểm soát và xử lý các trường hợp trốn tránh thực nghĩa vụ quân sự một cách nghiêm ngặt. Điều này có thể bao gồm việc tăng cường kiểm tra danh sách trốn nghĩa vụ, thực hiện các cuộc điều tra và truy tố những người vi phạm pháp luật.

Phát triển các hình thức thay thế: Tạo ra các hình thức thay thế hợp lý cho công dân không muốn hoặc không thể tham gia quân ngũ. Các hình thức này có thể bao gồm dịch vụ công ích, giáo dục quốc phòng hoặc các nhiệm vụ xã hội khác, giúp công dân đóng góp cho quốc gia mà không cần tham gia trực tiếp vào quân đội.

Tạo ra sự minh bạch và công bằng: Đảm bảo quá trình tuyển chọn nhập ngũ đúng đúng quy định, công bằng và minh bạch. Tránh các trường hợp được đặc cách và thiên vị.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trên báo Quân đội Nhân dân năm 2023 sẽ được Gocdoday cập nhật hàng kỳ.

2. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023

Cách thức tham gia cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử qua mạng internet tại địa chỉ http://www.qdnd.vn bắt đầu từ 6/6 đến hết ngày 6-12-2023, được chia làm 6 kỳ (1 tháng/kỳ).

Đối tượng tham gia cuộc thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó: Mỗi cá nhân được thi tối đa 02 lượt/kỳ để cải thiện kết quả thi.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án tham khảo của Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Báo Quân Đội năm 2023. Đáp án sẽ được cập nhật hàng tháng, mọi người theo dõi để không bỏ lỡ thông tin nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.