Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số năm 2022

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số
5/5 - (1 bình chọn)

Gocdoday xin gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số năm 2022. Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu mà các quốc gia cần thực hiện để bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới. Việt Nam cũng đã gia nhập và triển khai quá trình này trong những năm gần đây và ngày càng đạt được những dấu hiệu khả quan.

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số năm 2022

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số năm 2022 tỉnh Ninh Bình kỳ 4

Câu 1: Các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang một tinh thần chung như thế nào ?
Đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

Đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Đổi mới sáng tạo, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Câu 2: Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là gì ?

“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”

Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Câu 3: Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm là ngày nào?

Ngày 01/10

Ngày 10/10

Ngày 11/11

Câu 4: Văn hóa số là gì ?

Là các quy tắc ứng xử của con người trong môi trường số

Là chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số

Là sự hưởng thụ các giá trị văn hóa của con người trong môi trường số

Tất cả đáp án trên

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số trên mạng Internet

Câu 5: Thang điểm đánh giá của Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các xã, phường, thị trấn là bao nhiêu ?
500 điểm

551 điểm

600 điểm

Câu 6: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động những nội dung nào ?

Phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.

Thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Cả 2 ý trên

Câu 7: Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì ?

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Tất cả đáp án trên

Câu 8: Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là gì ?

Là giao dịch công được thực hiện trên môi trường trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng

Câu 9: Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như thế nào?

Là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

Chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

Tất cả các ý trên

Câu 10: Thang điểm đánh giá của Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các huyện, thành phố là bao nhiêu ?

600 điểm

700 điểm

765 điểm

Cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số trên mạng Internet

Cách thức tham gia cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số

Để tham gia vào cuộc thi, các bạn truy cập website: http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Thời gian

– Kỳ 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 21/02/2022 và kết thúc vào ngày 31/3/2022

– Kỳ 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/4/2022 và kết thúc vào ngày 30/6/2022

– Kỳ 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2022 và kết thúc vào ngày 30/9/2022.

– Kỳ 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2022 và kết thúc vào ngày 15/12/2022

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trắc nghiệm chuyển đổi số năm 2022. Theo dõi Gocdoday để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé.

>>> Một số bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.