Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về biển đảo thừa thiên huế
5/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế hay nói chính xác hơn là cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế đã phát động qua 5 tuần thi và hiện đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Cùng khám phá đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế, thi biển đảo Thừa Thiên Huế trong bài viết này nhé.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế tuần 6

1. Theo Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, “Đánh bắt thủy sản bất hợp pháp” có nghĩa là hoạt động đánh bắt thủy sản?

A. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt trong và ngoài nước trong vùng biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà không được phép hoặc trái với luật pháp, quy định của quốc gia đó; bởi các tàu đánh bắt treo cờ của quốc gia đã ký thỏa ước với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực nhưng hoạt động trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý của tổ chức có tính chất ràng buộc đối với quốc gia tàu treo cờ, hoặc trái với các điều khoản trong luật quốc tế được áp dụng; bởi các tàu đánh bắt vi phạm luật quốc gia hay các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả luật và nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia hợp tác với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan.

B. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt tuân thủ đúng luật quốc gia hay các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả luật và nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia hợp tác với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan.

C. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt trong và ngoài nước trong vùng biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà đã được phép hoặc đúng với luật pháp, quy định của quốc gia đó.

D. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt treo cờ của quốc gia đã ký thỏa ước với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực và hoạt động đúng với các biện pháp bảo tồn và quản lý của tổ chức có tính chất ràng buộc đối với quốc gia tàu treo cờ, với các điều khoản trong luật quốc tế được áp dụng.

2. Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 12/10/1982.

B. Ngày 12/12/1982.

C. Ngày 12/11/1982.

D. Ngày 12/9/1982.

>>> Bài thu hoạch cảm tình Đảng năm 2022

3. Bãi biển nào vào top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh được bình chọn trên tạp chí Forbes vào tháng 7/2013?

A. Quan Lạn, Quảng Ninh

B. Cù Lao Chàm, Quảng Nam

C. Cửa Đại, Hội An

D. Mỹ Khê, Đà Nẵng

4. Ngày Đại dương thế giới (World Ocean Day) là sáng kiến đầu tiên được chính phủ nước nào đề xuất, vào thời gian nào và tại hội nghị nào?

A. Chính phủ Ấn Độ đề xuất vào năm 1999 tại Hội nghị Cấp cao Đông Á.

B. Chính phủ Mỹ đề xuất vào năm 1995 tại Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

C. Chính phủ Nhật Bản đề xuất vào năm 1997 tại Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Cửa sông & Bờ biển.

D. Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất.

5. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được công bố trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được phê duyệt?

A. 30 ngày.

B. 40 ngày.

C. 10 ngày.

D. 20 ngày.

6. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Thừa Thiên Huế, tổng sản lượng thủy sản đạt bao nhiêu nghìn tấn/năm?

A. Hơn 50 nghìn tấn/năm.

B. Hơn 65 nghìn tấn/năm.

C. Hơn 60 nghìn tấn/năm.

D. Hơn 55 nghìn tấn/năm.

7. Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thỏa thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 06/6/1992.

B. Ngày 03/6/1992.

C. Ngày 05/6/1992.

D. Ngày 04/6/1992.

8. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan nào để phối hợp xử lý?

A. Bộ Quốc phòng.

B. Bộ Công an.

C. UBND cấp tỉnh.

D. Bộ Ngoại giao.

9. Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra chỉ tiêu sẽ thu ngân sách nhà nước tăng bình quân bao nhiêu %/năm giai đoạn 2021 – 2025?

A. 25%.

B. 10%.

C. 20%.

D. 15%.

10. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra bao nhiêu giải pháp chủ yếu để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra?

A. 8 giải pháp.

B. 5 giải pháp.

C. 7 giải pháp.

D. 6 giải pháp.

11. Theo Bộ Luật Hàng hải năm 2015, căn cứ để Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển là?

A. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ và xu thế phát triển hàng hải thế giới.

B. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành.

C. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ.

D. Nhiệm vụ ngành công nghiệp.

12. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở?

A. 200 hải lý.

B. 250 hải lý.

C. 150 hải lý.

D. 100 hải lý.

13. Quần đảo Trường Sa có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

A. Khoảng 180 km2.

B. Khoảng 100 km2.

C. Khoảng 150 km2.

D. Khoảng 200 km2.

14. Theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg, ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, có bao nhiêu giải pháp được đề ra để thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế?

A. 9 giải pháp.

B. 11 giải pháp.

C. 10 giải pháp.

D. 8 giải pháp.

15. Theo Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông, các nước giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở ?

A. Luật pháp của tòa án quốc tế.

B. Luật pháp của mỗi nước.

C. Các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

D. Luật pháp của Liên hợp quốc.

>>> Đáp án thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2022

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế tuần 5

1. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, khi thực hiện quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức, cá nhân không được tiến hành các hoạt động nào sau đây?

A. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam.

B. Xây dựng, lắp đặt, sử dụng các thiết bị, công trình nhân tạo; khoan, đào; tiến hành nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

C. Tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

D. Đe dọa chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam; khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép; khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác.

2. Theo Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ tập trung phát triển:

A. Phát triển dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

B. Phát triển các cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên dụng gắn với các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch; phát triển các trung tâm du lịch lớn; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá.

C. Phát triển các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch.

D. Phát triển cảng biển container.

3. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định các hoạt động nào sau đây không bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển?

A. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải.

B. Cải tạo công trình đã xây dựng; Thăm dò khoáng sản, dầu khí.

C. Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển.

D. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

4. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển nào sau đây?

A. Khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản.

B. Du lịch biển và kinh tế đảo.

C. Xuất khẩu, nhập khẩu hải sản.

D. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về biển đảo thừa thiên huế
5. Châu bản triều Nguyễn được hình thành trong quá trình quản lý Nhà nước của triều Nguyễn, trong đó còn lưu giữ nhiều nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Châu bản triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào thời gian nào?

A. Năm 2014.

B. Năm 2013.

C. Năm 2015.

D. Năm 2012.

6. Theo quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ một năm một lần vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

B. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 7 hàng năm.

C. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 5 hàng năm.

D. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 4 hàng năm.

7. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, một trong những nhiệm vụ phát triển thủy sản theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là?

A. Hình thành các khu trồng rừng tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu.

B. Phát triển nông sản theo hướng bền vững, chú trọng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

C. Phát triển các ngành nghề chế biến nông sản truyền thống có thương hiệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

D. Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, chú trọng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; Hình thành các khu nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu; Phát triển các ngành nghề chế biến thủy sản truyền thống có thương hiệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh dịch vụ hỗ trợ đánh bắt xa bờ.

8. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) có biển?

A. 30 tỉnh, thành phố.

B. 25 tỉnh, thành phố.

C. 20 tỉnh, thành phố.

D. 28 tỉnh, thành phố.

9. Trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa các nước trong ASEAN và Trung Quốc, các bên đã có khẳng định cam kết điều nào sau đây?

A. Giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền tài phán bằng các biện pháp chiến tranh, có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

B. Buôn bán ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang trên biển và buôn lậu vũ khí.

C. Tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Ðông; Giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền tài phán bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thông qua trao đổi ý kiến và thương lượng hữu nghị giữa các quốc gia có chủ quyền liên quan phù hợp với các nguyên tắc phổ cập của pháp luật quốc tế. Kiềm chế không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định; Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để tìm kiếm các phương cách xây dựng lòng tin. Tìm kiếm và tiến hành các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, an toàn và an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia (buôn bán ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang trên biển và buôn lậu vũ khí).

D. Không tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Ðông.

10. Thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5/2007.

B. Tháng 2/2007.

C. Tháng 4/2007.

D. Tháng 3/2007.

11. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt bao nhiêu ha?

A. Trên 8.000 ha.

B. Trên 5.000 ha.

C. Trên 6.000 ha.

D. Trên 7.000 ha.

12. Theo Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, “Hoạt động đánh bắt không báo cáo” có nghĩa là:

A. Không được báo cáo hay chưa được báo cáo cho cơ quan thẩm quyền có liên quan của quốc gia, trái với luật pháp và quy định của quốc gia; Được thực hiện trong khu vực thuộc thẩm quyền của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan, không được báo cáo hay báo cáo không đầy đủ, trái với quy trình thủ tục báo cáo của tổ chức đó.

B. Được báo cáo theo quy trình thủ tục báo cáo của tổ chức đó.

C. Được báo cáo cho cơ quan thẩm quyền có liên quan của quốc gia, trái với luật pháp và quy định của quốc gia; Được thực hiện trong khu vực thuộc thẩm quyền của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan

D. Không được báo cáo hay chưa được báo cáo cho các nước trong đất liền.

13. Theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg, ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế được quy hoạch với diện tích như thế nào?

A. 9.450 ha.

B. 9.500 ha.

C. 9.400 ha

D. 9.490 ha.

14. Hiện nay, huyện đảo Trường Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh/thành phố nào của Việt Nam?

A. Phú Yên.

B. Khánh Hòa.

C. Đà Nẵng.

D. Quảng Nam.

15. Theo Bộ Luật Hàng hải năm 2015, cảng biển đặc biệt là?

A. Cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng.

B. Cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế.

C. Cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

D. Cảng biển có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế, thibiendao thuathienhue

Cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức. Mục đích của cuộc thi là tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc,

Cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế được tiến hành qua 6 tuần thi:

  • Tuần 1: Từ 24/10 – 31/10
  • Tuần 2: Từ 31/10 – 7/11
  • Tuần 3: Từ 7/11 – 14/11
  • Tuần 4: Từ 14/11 – 21/11
  • Tuần 5: Từ 21/11 – 28/11
  • Tuần 6: từ 28/11 – 5/12

Link tham gia cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế

Để tham gia cuộc thi Tìm hiểu về biển đảo Thừa Thiên Huế, các bạn truy cập website: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/rồi chọn “Vào thi”.

Trên đây, Gocdoday vừi gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trực Tìm hiểu biển đảo Thừa Thiên Huế, thibiendao thuathienhue. Đáp án sẽ được cập nhật hàng tuần, các bạn chú ý theo dõi để biết được đáp án sớm nhất nhé.

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.