Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023

Văn hóa Việt Nam muôn hình vạn trạng, có nhiều điều thú vị, ý nghĩa để tìm hiểu. Tỉnh Thái Bình đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" để khám phá nhiều hơn về nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Xem thêm