Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai
5/5 - (2 bình chọn)

Ngày 2/4/2023 là kỷ niệm 75 ngày ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, tỉnh đã phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet để tìm hiểu về ngày ý nghĩa này. Cùng Gocdoday tham khảo Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trong bài viết này nhé!

1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đợt 1

Câu 1: Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (Tỉnh đội bộ dân quân) được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 02 tháng 4 năm 1946

B. Ngày 02 tháng 4 năm 1947

C. Ngày 02 tháng 4 năm 1948

D. Ngày 02 tháng 4 năm 1949

Câu 2: Giai đoạn 1965 – 1970, để phát triển sản xuất, Tỉnh ủy Lào Cai đề ra mục tiêu trọng tâm gì?

A. Đẩy mạnh sản xuất nông – lâm nghiệp

B. Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương

C. Phát triển mạng lưới giao thông vận tải

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Trung ương Đảng chỉ thị mở chiến dịch Tiễu Phỉ ở dọc tuyến biên giới từ Lào Cai đến Hà Giang vào thời gian nào?

A. Tháng 2/1952

B. Tháng 3/1952

C. Tháng 4/1952

D. Tháng 5/1952

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai

Câu 4: Trận tiến công đồn Phố Ràng toàn thắng diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 24/6-26/6/1946

B. Từ ngày 24/6-26/6/1947

C. Từ ngày 24/6-26/6/1948

D. Từ ngày 24/6-26/6/1949

Câu 5: Từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay, LLVT tỉnh có bao nhiêu lượt tập thể được khen thưởng?

A. Có 2.398 lượt tập thể

B. Có 3.398 lượt tập thể

C. Có 4.398 lượt tập thể

D. Có 5.398 lượt tập thể

Câu 6: Bác Hồ đã có bao nhiêu lần gửi thư cho cán bộ, công nhân, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai?

A. 03 lần

B. 04 lần

C. 05 lần

D. 06 lần 

Câu 7: Tháng 8 năm 1954, Tỉnh ủy quyết định mở chiến dịch tiễu phỉ với phương thức nào?

A. Đánh nhỏ, thọc sâu, ăn chắc

B. Đánh nhỏ, ăn chắc, tiêu diệt gọn

C. Đánh nhỏ, tiêu diệt gọn

D. Đánh nhỏ, vừa đánh vừa điều tra

Câu 8: Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ban hành Nghị quyết số 08 về xây dựng huyện, thị thành pháo đài quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 21/4/1980

B. Ngày 21/3/1981

C. Ngày 21/4/1981

D. Ngày 21/5/1981

Câu 9: Nhân dịp Lào Cai được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi và căn dặn đồng bào cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang Lào Cai vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25/11/1950

B. Ngày 26/11/1950

C. Ngày 27/11/1950

D. Ngày 28/11/1950

Câu 10: Theo Luật Quốc phòng năm 2018 quy định thành phần của Lực lượng vũ trang nhân dân như thế nào?

A. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Biên phòng

B. Công an nhân dân, Biên phòng, Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ

C. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ

D. Công an nhân dân, Biên phòng, Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên

Câu 11: Trong lời huấn thị cho cán bộ, Nhân dân và Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung gì?

A. Phải hiểu tiến lên chủ nghĩa xã hội là ấm no, tự do. Muốn người đông, sức đủ để tăng gia thì phải tổ chức đổi công cho tốt rồi tiến lên hợp tác xã

B. Phải hiểu tiến lên chủ nghĩa xã hội là tự do, ấm no. Muốn người đông, sức đủ để tăng gia thì phải tổ chức đổi công cho tốt rồi tiến lên hợp tác xã

C. Phải hiểu tiến lên chủ nghĩa xã hội là ấm no, tự do. Muốn sức đủ để tăng gia, người đông thì phải tổ chức đổi công cho tốt rồi tiến lên hợp tác xã

D. Phải hiểu tiến lên chủ nghĩa xã hội là ấm no, tự do. Muốn người đông, sức đủ để tăng gia thì phải tổ chức đổi công cho tốt và tiến lên hợp tác xã

Câu 12: Thực hiện chủ trương của Liên khu 10, tỉnh Lào Cai thành lập “Ban Xung phong Quyết thắng” vào thời gian nào?

A. Tháng 02/1948

B. Tháng 3/1948

C. Tháng 4/1948

D. Tháng 5/1948

Câu 13: Từ khi thành lập đến nay, LLVT tỉnh Lào Cai có bao nhiêu tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân?

A. 17 tập thể, cá nhân

B. 18 tập thể, cá nhân

C. 19 tập thể, cá nhân

D. 20 tập thể, cá nhân

Câu 14: Từ năm 1950 đến năm 1955, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi bao nhiêu chiến dịch tiễu phỉ?

A. 03 chiến dịch

B. 04 chiến dịch

C. 05 chiến dịch

D. 06 chiến dịch

Câu 15: Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” chỉ ra có mấy biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân?

A. Có 09 biểu hiện

B. Có 10 biểu hiện

C. Có 27 biểu hiện

D. Có 19 biểu hiện

Câu 16: Cuối tháng 4/1945, Ban cán sự đảng Khu D cử đồng chí nào lên Lào Cai xây dựng cơ sở cách mạng?

A. Đồng chí Mai Văn Ty

B. Đồng chí Vũ Hồng Khanh

C. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo

D. Đồng chí Ngô Minh Loan

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai

Câu 17: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi và động viên anh em thương binh tham gia chiến dịch Lê Hồng Phong vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 05/01/1950

B. Ngày 05/3/1950

C. Ngày 01/5/1950

D. Ngày 10/5/1950

Câu 18: Nội dung nào dưới đây là truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam qua lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập?

A. Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

B. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

C. Quân đội ta bất khuất, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 19: Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ở tỉnh nào?

A. Tỉnh Bắc Kạn

B. Tỉnh Cao Bằng

C. Tỉnh Thái Nguyên

D. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 20: Dự đoán số người trả lời đúng?

2. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đợt 1

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đợt 2 được tổ chức từ 09h00’ ngày 20/3, kết thúc vào 14h00’ ngày 26/3/2023.

Gocdoday sẽ cập nhật đáp án tham khảo ngay khi cuộc thi vừa mở đợt thi thứ 2.

3. 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai

Ngày 2 tháng 4 năm 1948 Tỉnh đội bộ dân quân Lào Cai, tiền thân của Bộ Chỉ huy quân sự – cơ quan chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai được thành lập.

Trong 75 năm (1948 – 2023), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; được nhân dân các dân tộc trong tỉnh đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần xây đắp truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Ra đời trong đấu tranh cách mạng, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên toàn quốc đang ở giai đoạn khó khăn, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai ngay từ ngày đầu đã mang bản chất của một đội quân cách mạng “Tận trung với nước, tận hiếu với dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Những chiến công vẻ vang mà lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai giành được trong 75 năm qua góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước nước, đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Trên đây, Gocdoday vừi gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Mong rằng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về truyền thống, các thành tựu đáng quý của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua.

Bài viết liên quan:

Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Điện Biên

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.