So sánh NST thường với NST giới tính. NST thường với NST giới tính giống và khác nhau thế nào?

So sánh NST thường với NST giới tính.
3.6/5 - (7 bình chọn)

So sánh NST thường với NST giới tính. NST thường với NST giới tính giống và khác nhau thế nào? Nhiễm sắc thể là một phần trong chương trình học của môn Sinh học lớp 9 và có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề về gen, di truyền,…

1. So sánh NST thường với NST giới tính

Nhiễm sắc thể là bào quan chứa bộ gen chính của một sinh vật, là cấu trúc quy định sự hình thành protein, có vai trò quyết định trong di truyền tồn tại ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ. Trong ngôn ngữ của nhiều quốc gia, khái niệm này được gọi là chromosome

Điểm giống nhau giữa NST thường với NST giới tính

  • Được cấu tạo từ ADN và protein loại Histon
  • Đều chứa các gen quy định các tính trạng của cơ thể
  • Có hiện tượng nhân đôi, đóng xoắn, tháo xoắn, sắp xếp trên mặt phẳng của thoi phân bào, phân li về 2 cực của tế bào vào các kỳ.

Điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính

So sánh NST thường với NST giới tính

NST giới tính

NST Thường NST giới tính
Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng Có thể tồn tại thành từng cặp tương đồng hoặc không tùy loài và giới tính. Cũng có thể chỉ có 1 chiếc tùy giới và loài.
Giống nhau ở cả con đực và con cái Có sự khác nhau giữa con đực và con cái (đối với loài đơn tính)
Số lượng nhiều Số lượng ít, chỉ có 1 cặp hay 1 chiếc
Mang gen quy định tính trạng thường Mang gen quy định giới tính và tính trạng liên kết giới tính.

2. Chức năng của nhiễm sắc thể

Nhiễm sắc thể (NST) có chức năng gì?

NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa (lén sự tụ nhăn đồi của NST, nhờ đó các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và có tỉ lệ)

NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với sự di truyền:

  • Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền trong tế bào.
  • Sự tự sao của ADN đưa đến sự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen qui định tính trạng được di truyền qua các thế hệ.

3. Đặc điểm của bộ nhiễm sắc thể

so sánh nst thường và nst giới tính

  • Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng.
  • Cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp NST giống nhau về hình thái và kích thước. Một chiếc có nguồn gốc từ bố, một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Các gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp.
  • NST tồn tại ở 2 dạng là NST lưỡng bội và NST đơn bội.
Bộ NST lưỡng bội Bộ NST đơn bội
Là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng. Là bộ NST chứa một NST của cặp NST tương đồng.
Kí hiệu: 2n. Kí hiệu: n.

Số lượng NST của một số loài

Loài 2n n Loài 2n n
 Người

Tinh tinh

Ruồi giấm

46

48

78

8

23

24

39

4

Đậu Hà Lan

Ngô

Lúa nước

Cải bắp

14

20

24

18

7

10

12

9

=> Từ đây, chúng ta có thể rút ra nhận xét sau:

  • Các loài khác nhau có bộ NST khác nhau.
  • Số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội không phản ánh mức độ tiến hóa của loài.

Ví dụ: người có bộ NST 2n = 46 < gà có bộ NST 2n = 78 nhưng điều này không có nghĩa là gà tiến hóa hơn người.

Trên đây, chuyên mục Học Tập đã giúp các bạn so sánh NST thường và NST giới tính. Mong rằng các thông tin này sẽ có ích với bạn đọc. Theo dõi Gocdoday để biết thêm nhiều điều thú vị khác nhé.

>> Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.