Làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?

Làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?
5/5 - (1 bình chọn)

Trở thành đoàn viên, đứng trong hàng ngũ đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một niềm vinh dự to lớn. Khi đã trở thành một thành viên của tổ chức, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp bạn đọc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một người đoàn viên.

1. Quá trình hình thành và phát triển của đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn.

Trước khi có tên là đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đoàn đã trải qua nhiều lần đổi tên:

– Từ năm 1931 đến năm 1926: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương;

– Từ năm 1937 đến năm 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương;

– Từ tháng 11/1939 đến năm 1941: Đoản lấy tên là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương;

– Từ tháng 5/1941 đến 1956: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam;

– Từ 15/10//1956 đến năm 1970: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh;

– Từ tháng 12/1976 đến nay: Đoàn giữ nguyên với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; Đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn.

2. Nếu được đứng vào hàng ngũ đoàn, em sẽ làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?

Làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?
Trở thành đoàn viên là một điều đáng tự hào

Để phấn đấu trở thành đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh thì em cần nỗ lực phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động do các cơ sở Đoàn- Hội LHTN phát động.

Từ đó em cũng đã rèn luyện được tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ để cống hiến cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vì thế nếu đứng vào hàng ngũ đoàn em sẽ làm những điều như sau:

 • Tiếp tục phấn đấu nỗ lực trở thành công dân tốt hơn, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, luôn rèn luyện bản thân nâng cao trình độ, kiến thức ở mọi lĩnh vực, trưởng thành hơn.
 • Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.
 • Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

3. Làm gì để xứng đáng là đoàn viên trong thời đại hiện nay?

3.1 Làm gì để xứng đáng là đoàn viên trong thời đại hiện nay số 1

Trong thời đại hiện nay, được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là mong ước, nguyện vọng của mọi học sinh Việt Nam, là niềm hãnh diện, tự hào của mỗi cá nhân. Nếu được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn, mỗi người Đoàn viên phải luôn cố gắng hành động để xứng đáng với điều này, cụ thể:

 • Đoàn viên phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phấn đấu vì lý tưởng của XHCN; tích cực học tập lao động, đạt được nhiều thành tích tốt, luôn rèn luyện để nâng cao trình độ nhận thức trong mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống, có đủ khả năng, tinh thần để cống hiến và trưởng thành.
 • Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động tình nguyện mà Đoàn TNCS tổ chức, phấn đấu trở thành người Đoàn viên gương mẫu về mọi mặt và trở thành nòng cốt then chốt trong các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho những em nhỏ, trở thành người dẫn đường, hướng dẫn, giáo dục cho thiếu niên và nhi đồng trong cả học tập và rèn luyện ý thức, kỷ luật.

3.2 Làm gì để xứng đáng là đoàn viên trong thời đại hiện nay mẫu số 2

Làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay?
Đứng trong hàng ngũ của đoàn là một cách để người trẻ tự rèn luyện

“Ngày hai sáu tháng ba

Ngày thành lập Đoàn ta

Qua muôn trùng sóng gió

Đoàn cũng đã vượt qua”.

Trong không khí hân hoan chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/20…), là một học sinh, cũng là một đoàn viên thanh niên, trong em đã dâng lên bao cảm xúc khó tả thành lời.

Em còn nhớ như in năm lớp 9 cuối cấp, em đã vinh dự được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn, tìm hiểu về Đoàn. Trong suy nghĩ của em lúc ấy hiểu rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam rèn luyện và sáng lập. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã và đang khẳng định được vị trí của mình là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chính vì vậy, khi trở thành đoàn viên, được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, em luôn có suy nghĩ rằng, bản thân cần làm gì để xứng đáng là đoàn viên trong giai đoạn mới hiện nay. Giai đoạn cả nước đang có những bước tiến mới ở mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa… Đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ khi phải đối diện với mặt trái của nền kinh tế thị trường, trước những quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng phản động.

Em cho rằng, với môi đoàn viên thanh niên, nhất là lực lượng tri thức trẻ, học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, cần thực hiện tốt những việc làm như sau:

– Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.

– Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

– Tích cực học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức, có mục tiêu trở thành đảng viên trong sáng và có kế hoạch cụ thể để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mỗi người là cá thể riêng biệt, sẽ có những suy nghĩ, cảm xúc riêng. Nhưng em cho rằng, với những người khoác trên mình màu áo xanh tuổi trẻ thì đều có chung một cảm xúc là niềm tự hào thì được trưởng thành, được cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, xã hội và Tổ quốc. Nhờ tham gia vào tổ chức Đoàn, chúng ta trưởng thành hơn, có thể tự bước trên đôi chân của mình, biết làm việc khoa học, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và biết chịu trách nhiệm đối với công việc của mình.

Là một đoàn viên thanh niên thời kỳ mới, em luôn nhận thức rằng ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, còn phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của đoàn viên. Đó là:

+ 5 tiêu chí rèn luyện bao gồm: Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng; Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng; Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

+ 10 tiêu chí hành động bao gồm: Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam đối với bạn bè trong và ngoài nước; Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới; Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội; Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái; Thường xuyên chấp hành pháp luật; Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn; Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao; Thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.

……… năm, một chặng đường dài mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua. Sẽ còn đó những chông gai ở phía trước, nhưng em tin rằng, với tài năng và sức trẻ, sự sáng tạo, ham học của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay sẽ góp phần chung sức làm rạng danh non sông đất nước, khẳng định được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực.

4. Tại sao phải phấn đấu để trở thành đoàn viên?

Dưới đây là một số lý do tại sao chúng ta nên phấn đấu để trở thành đoàn viên:

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức hoạt động tích cực, lành mạnh và phù hợp với độ tuổi của các thanh thiếu niên. Phần lớn những thành viên trong đoàn có cùng độ tuổi học sinh, sinh viên, đây là độ tuổi thanh thiếu niên, lực lượng trẻ của Việt Nam. Nên khi tham gia Đoàn sẽ định hướng tổ chức cho các em được hoạt động tích cực đúng với độ tuổi của mình.

– Khi tham gia vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bạn sẽ được tiếp xúc với môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn rèn luyện năng lực, kiến thức, học nghề, tìm kiếm việc làm, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

– Gia nhập vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn được tiếp xúc với một môi trường văn hóa, năng động, có điều kiện giúp các bạn hòa nhập với lối sinh hoạt tươi trẻ, đúng với lứa tuổi phát triển của bản thân, được sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn xây dựng được tinh thần đoàn kết, kỷ cương, bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Các em là những thanh thiếu niên trẻ cần được giáo dục, thúc đẩy xây dựng tình thần nhân ái, đoàn kết để trở thành những người có đạo đức tốt. Nên khi vào Đoàn thì các em được tổ chức chăm lo, quan tâm và giúp đỡ để thúc đẩy tình yêu thương con người, những Đoàn viên khó khăn sẽ được các bạn giúp đỡ nhiệt tình qua đó giúp các em giảm bớt những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

– Vào Đoàn bạn sẽ được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác.

5. Quyền và nghĩa vụ của đoàn viên

Trở thành đoàn viên đồng nghĩa với việc bạn sẽ có đầy đủ các quyền lợi, đồng thời phải thực hiện các quy định về nghĩa vụ của đoàn viên.

– Quyền của đoàn viên:

 • Yêu cầu tổ chức Đoàn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, được tạo điều kiện và giúp đỡ phấn đấu trưởng thành
 • Được quyền ứng cử, bầu cử và đề cử trong cơ quan lãnh đạo các cấp Đoàn
 • Được thảo luận, phê bình, chất vấn, biểu quyết, đề nghị , bảo lưu các ý kiến của bản thân về công việc đoàn

– Nhiệm vụ của đoàn viên:

 • Luôn phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn, nghị quyết đoàn cùng nhau xây dựng tổ chức Đoàn.
 • Chấp hành, vận động thanh niên thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng và nhà nước
 • Có liên hệ với thanh niên mật thiết. Từ đó tích cực xây dựng phát triển Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, đội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thêm vững mạnh phát triển.

Trên đây, chuyên mục Tổng Hợp vừa giúp bạn đọc tìm hiểu nên làm gì để xứng đáng là một đoàn viên trong thời đại hiện nay.

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!