Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự?

Khi nào đi nghĩa vụ quân sự
5/5 - (1 bình chọn)

Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự? Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi công dân Việt Nam khi đủ điều kiện nên/phải thực hiện để góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước. Hàng năm có hàng chục nghìn lượt công dân đủ điều kiện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị trên khắp cả nước.

1. Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự?

Để trả lời được câu hỏi Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự, chúng ta cần tìm hiểu độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện hành.

Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự được quy định tại khoản 1 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tuổi đi nghĩa vụ quân sự sẽ được tính chính xác đến ngày tháng năm sinh. Ví dụ bạn sinh ngày 3/8/2000 thì đến ngày 3/8/2018 là bạn đủ 18 tuổi, từ ngày 3/8/2018 là từ đủ 18 tuổi.

Như vậy, nếu bạn sinh năm 2006 thì độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự của bạn được tính như sau:

  • Năm bắt đầu nhập ngũ là 2006 + 18 = 2024
  • Hết 25 tuổi: 2006 + 26 = 2032
  • Hết 27 tuổi: 2006 + 28 = 2034

Bạn cần tính chính xác cả ngày tháng năm sinh của mình để xác định ngày bắt đầu nhập ngũ.

Sau khi biết được quy định về độ tuổi nhập ngũ, bạn có thể tự tính được ngày bắt đầu nhập ngũ và ngày hết hạn nhập ngũ của mình.

2. Điều kiện nhập ngũ, đi nghĩa vụ quân sự

Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự?

Không phải bất kỳ công dân nào đến độ tuổi này cũng sẽ được đi nghĩa vụ quân sự. Chỉ những công dân đáp ứng được các điều kiện Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác đề ra thì mới được nhập ngũ.

Theo khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân sẽ được thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Lý lịch rõ ràng;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

– Có trình độ văn hóa phù hợp.

2.1 Tiêu chuẩn chính trị đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn chính trị đi nghĩa vụ quân sự 2023 như sau:

– Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ;

Lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

2.2 Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2023 như sau:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Trong đó cách phân loại sức khỏe được tính như sau:

Theo thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, sức khỏe được phân loại như sau:

– Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

– Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

– Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

– Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

– Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

– Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Các điểm được tính theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

– Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

– Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

– Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

– Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

– Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

– Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

2.3 Tiêu chuẩn văn hóa đi nghĩa vụ quân sự

Khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn văn hóa đi nghĩa vụ quân sự 2023 như sau:

– Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.

Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Trên đây, chuyên mục Tổng Hợp vừa giúp bạn đọc trả lời câu hỏi Sinh năm 2006 khi nào đi nghĩa vụ quân sự? và các điều kiện đi nghĩa vụ quân sự của công dân. Mong rằng thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn đọc tính được độ tuổi nhập ngũ, hết hạn nhập ngũ của mình.

Bài viết liên quan:

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.