Đáp án Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy (thitimhieuluatphongchongmatuy.vn)

Đáp án Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy (thitimhieuluatphongchongmatuy.vn)
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy (thitimhieuluatphongchongmatuy.vn) được Bộ Công an tổ chức nhằm phổ biến các quy định của pháp luật, từ đó răn đe, giáo dục mọi người tránh xa cái chết trắng. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023 tuần 4

Câu 1:

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên tự ý chấm dứt hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện thì bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2:

Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có phải là hành vi bị nghiêm cấm không?

A. Có

B. Không

Câu 3:

Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 4: Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 6: Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy khi nộp đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy cần xuất trình giấy tờ gì?

A. Chứng minh nhân dân

B. Thẻ căn cước công dân

C. Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng

D. Một trong các giấy tờ nêu trên

Câu 7: Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 8: Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo các cấp theo chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma túy và các cơ quan liên quan cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động cai nghiện ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9: Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là cơ quan nào?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Y tế

D. Cả ba phương án trên

Câu 10: Thẩm quyền quyết định và mức hỗ trợ người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhà nước được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời hạn quản lý?

A. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn 25% mức lương cơ sở

B. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn 35% mức lương cơ sở

Câu 11: Cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ mấy giai đoạn?

A. 03 giai đoạn

B. 04 giai đoạn

C. 05 giai đoạn

Câu 12: Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy gồm?

A. Ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác

B. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước

C. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Đáp án Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy (thitimhieuluatphongchongmatuy.vn)

Câu 13: Cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm những loại hình nào sau đây?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

C. Cả hai phương án trên

Câu 14: Xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý

B. Người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

C. Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đang cai nghiện ma túy; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 15: Chế độ giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương được thực hiện như thế nào?

A. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ mỗi năm một lần

B. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 06 tháng một lần

C. Luân phiên chủ trì tổ chức giao ban định kỳ 03 tháng một lần

Câu 16: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chất ma túy

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy

C. Cả hai phương án trên

Câu 17: Độ tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao nhiêu?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 18: Những khu nào sau đây được bố trí trong cơ sở cai nghiện công lập?

A. Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

B. Khu cai nghiện ma túy bắt buộc; khu cai nghiện ma túy tự nguyện; khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

C. Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 19: Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 20

A. Đúng

B. Sai

2. Đáp án Thi thitimhieuluatphongchongmatuy.vn tuần 3

Câu 1: Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho Công an cấp xã nơi cư trú đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 2: Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3: Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an cấp xã nơi người đó cư trú đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 4: Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy đối với trường hợp người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện có trách nhiệm khai báo trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sử dụng ma túy, các biểu hiện của việc sử dụng ma túy đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 6: Hình thức phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

A. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản…; triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy

B. Tuần tra kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan

C. Tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức giao ban nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết việc phối hợp theo quy định

D. Cả ba phương án trên

Câu 7: Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 8: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy?

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 9: Cơ quan có thẩm quyền cho phép vận chuyển chất ma túy trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy?

A. Bộ Công an

B. Bộ Giao thông Vận tải

C. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Câu 10: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được ban hành bởi cơ quan nào sau đây?

A. Chính phủ

B. Quốc hội

Câu 11: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền nào sau đây?

A. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện

B. Được thu các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy

C. Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 12: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày tháng năm nào?

A. 29/3/2021

B. 30/3/2021

C. 31/3/2021

Câu 13: Khi người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định gì?

A. Quyết định dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

B. Quyết định hoãn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Câu 14: Cơ quan nào chủ trì thực hiện thống kê nhà nước về kết quả kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy?

A. Bộ Y tế

B. Bộ Công thương

C. Bộ Công an

Câu 15: Nội dung nào sau đây là một trong những trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy?

A. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

B. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy

C. Hướng dẫn việc lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 16: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện được đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp nào?

A. Giấy phép bị mất, hỏng

B. Cơ sở cai nghiện thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật; thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

C. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 17: Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tự ý chấm dứt cai nghiện thì cơ sở cai nghiện thông báo cho cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

B. Cơ quan Công an nơi người đó cư trú

Câu 18: Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy?

A. 03 tháng

B. 06 tháng

C. 01 năm

Câu 19: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan gồm những cơ quan nào?

A. Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan

B. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (hoặc Đội Kiểm soát Hải quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

C. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu

D. Gồm cả ba phương án trên

Câu 20.

A. Đúng

B. Sai

3. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

  • Thời gian tổ chức cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến trên website:

Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;

Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;

Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

  • Hình thức dự thi:

– Thi trực tuyến: Thi trực tuyến trên wesite và đường link, banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link, banner, logo trên các website của cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

– Thi viết: Bài viết tay, đánh máy hoặc bằng ngôn ngữ dưới định dạng dễ tiếp cận dành cho người khiếm thị.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu luật phòng chống ma túy. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.