Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Tỉnh ủy Hà Giang vừa phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Công dân trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia để nâng cao nhận thức của mình về tư tưởng đúng đắn, tiến bộ cùng phong cách sống, làm việc của vị lãnh tụ vĩ đại. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi tìm hiểu TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh 2023 này nhé!

1. Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang tuần 3

1 Lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” được Người nói trong hoàn cảnh nào?

Phát biểu tại “Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc”, ngày 13/9/1958.

Bài nói chuyện tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn ngành Giáo dục ngày 21/2/1956.

Bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (10/1964).

Thư gửi học sinh nhân Ngày khai trường tháng 9/1945.

2 Giải pháp thứ bảy trong học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường; thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc yêu cầu coi trọng công tác nào?

Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra hoặc giám sát.

Công tác giám sát

3 “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” là lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam vào dịp nào?

Nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1964)

Nhân kỷ niệm lần thứ 10 Ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1954)

Nhân kỷ niệm lần thứ 15 Ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1959)

Nhân kỷ niệm lần thứ 5 Ngày thành lập (22/12/1944 – 22/12/1949)

4 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trong tác phẩm nào?

Tuyên ngôn độc lập 1945

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1969

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946

Lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược năm 1966

5 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu của Nhà nước là?

Làm cho dân có chỗ ở

Làm cho dân có học hành

Làm cho dân có cơm ăn, áo mặc

Cả ba phương án

6 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có điều gì?

Cần có kinh tế

Cần có vũ khí

Cần có con người xã hội chủ nghĩa

Cần có sức khỏe

7 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thi đua phải lấy điều gì làm gốc?

Lấy tinh thần đoàn kết

Lấy tinh thần yêu nước

Lấy tinh thần chiến thắng

Lấy tinh thần quốc tế

8 Bác Hồ dành tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng thêu 8 chữ vàng: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” nhân dịp nào?

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày quốc tế phụ nữ (1910-1960)

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày quốc tế phụ nữ (1910-1955)

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày quốc tế phụ nữ (1910-1950)

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Quốc tế phụ nữ (1910-1965)

9 Ngày 01/5/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư khen ngợi 04 xã thuộc tỉnh ta, đó là:

Thượng Lũng (nay là xã Vĩ Thượng), Xuân Giang, Tiên Yên, Yên Thành

Thượng Lũng (nay là xã Vĩ Thượng), Xuân Giang, Tiên Yên, Tiên Kiều

Thượng Lũng (nay là xã Vĩ Thượng), Xuân Giang, Tiên Yên và Bằng Lang

Thượng Lũng (nay là xã Vĩ Thượng), Xuân Giang, Tiên Yên, Đồng Yên

10 Quan điểm “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

Tác phẩm Đường Kách mệnh.

Tác phẩm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tác phẩm Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

11 Nội dung lời căn dặn thứ bảy của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) như thế nào?

Đồng bào phải phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ

Phải cố gắng xóa nạn mù chữ, phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ

Đồng bào phải cố gắng xoá nạn mù chữ, phải biết đọc, biết viết

Đồng bào phải cố gắng xoá nạn mù chữ, phải biết đọc, biết viết thì làm ăn mới tiến bộ.

12 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh công việc nào là nền tảng của thi đua?

Công việc địa phương, nơi sinh sống

Công việc cơ quan

Công việc bảo vệ tổ quốc

Công việc hàng ngày

13 Nội dung lời căn dặn thứ năm của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) như thế nào?

Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng; trồng cây ăn quả.

Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.

Phải chú ý trồng cây gây rừng, trồng cây ăn quả và cây làm thuốc.

Phải chú ý hơn nữa bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Trồng cây ăn quả và cây làm thuốc.

14 Tỉnh Hà Giang xác định công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác cần chú trọng vào đối tượng nào? (Theo Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số.

Tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số.

Tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số

15 Nhiệm vụ, giải pháp thứ ba được Đảng bộ tỉnh đề ra nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương trong giai đoạn hiện nay đó là?

Đề cao ý thức tự nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đề cao ý thức tự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đề cao trách nhiệm nêu gương và ý thức tự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy, tổ chức đảng

16 Nội dung lời căn dặn thứ tư của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) như thế nào?

Cần phải phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà… làm nguồn phân bón ruộng nương.

Phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà… làm nguồn phân bón ruộng nương.

Cần phải phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn… là nguồn lợi lớn lại là nguồn phân bón ruộng nương.

Cần phải phát triển chăn nuôi làm nguồn phân bón ruộng nương

17 Trong bài viết “Càng già càng giỏi” đăng trên báo Nhân dân số 4218, ngày 22/10/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị người cao tuổi phát huy truyền thống nào?

Truyền thống yêu nước

Nêu gương cho con cháu

Nhường nhịn

Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại

18 Nhiệm vụ giải pháp thứ hai được Đảng bộ tỉnh đưa ra để thực hiện lời căn dặn của Bác về giáo dục trong giai đoạn hiện nay là gì?

Phát triển giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát triển giáo dục.

Phát triển nguồn nhân lực.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

19 Theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để làm căn cứ gì?

Đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên.

Đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng.

Đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng

20 Giải pháp thứ tư trong học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường; thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc nêu cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của ai?

Người đứng đầu.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu

2. Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023 tuần 2

1 Nội dung lời căn dặn thứ tám của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) là gì?

Cả ba phương án.

Đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải củng cố tốt các chi bộ và chi đoàn, phát triển Đảng và đoàn.

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải đoàn kết chặt chẽ, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích riêng của mình,

Phải gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và lao động sản xuất, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu, mệnh lệnh

2 Theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lê nin là:

Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Nền tảng tư tưởng

Nền tảng tư tưởng của Đảng

3 Sáu điều trong Tư cách của người công an cách mệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập khi nào?

Thư chúc tết, năm 1948

Di chúc, năm 1969

Thư gửi Giám đốc Công an khu XII, tháng 3/1948

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946

4 Nội dung Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng trong Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết khi nào?

Năm 1962

Năm 1960

Năm 1963

Năm 1961

5 Trong phần “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nội dung học tập Bác điều gì?

Nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng,

Cả ba phương án.

Phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính.

Học tư tưởng, thế giới quan

6 Theo Quyết định số 894/QĐ-TTg, ngày 09/6/2021, tỉnh Hà Giang có bao nhiêu tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có  thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021?

03 tập thể, 03 cá nhân

04 tập thể, 04 cá nhân

01 tập thể, 01 cá nhân

02 tập thể, 03 cá nhân

7 Trong phần “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu vắn tắt tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?

Là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đó là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Cả ba phương án.

8 Nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất được Đảng bộ tỉnh đề ra nhằm thực hiện việc học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương trong giai đoạn hiện nay là gì?

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, trước hết là người đứng đầu

9 Câu nói: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” được Hồ Chí Minh thể hiện trong tác phẩm nào?

Di Chúc.

Bản án chế độ thực dân Pháp.

Tuyên ngôn độc lập.

Đường cách mệnh.

10 Quan điểm của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện phát triển lâm nghiệp, trồng rừng theo lời căn dặn của Bác là?

Phát triển lâm nghiệp bền vững phải đi đôi với trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn.

Bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Cả ba phương án.

Bảo tồn đa dạng sinh học và từng bước nâng cao độ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

11 Theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp nào?

Cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo

Ban Tuyên giáo cấp ủy chỉ đạo

Cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo

Đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo

12 Nhiệm vụ, giải pháp thứ tư được Đảng bộ tỉnh đề ra để thực hiện lời căn dặn của Bác về phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay là gì?

Cả ba phương án.

Thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện của tỉnh

Quyết liệt trong thực hiện chuyển đổi số

13 Nội dung lời căn dặn thứ hai của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) là gì?

Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất làm cho mọi người áo ấm, cơm no

Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm, cơm no

Đồng bào phải ra sức thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm, cơm no

Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người có cơm ăn, áo mặc

14 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nêu gương, trước hết cần nêu gương đối với ai, điều gì?

Đối với người, đối với việc

Đối với mình, đối với người, đối với việc

Đối với mình, đối với việc

Đối với việc, đối với mình

15 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL về việc thiết lập “Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc” vào ngày, tháng, năm nào?

31/12/1945

31/12/1965

31/12/1969

31/12/1950

16 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi đến tự do, hạnh phúc, đi tới xã hội nào?

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Xã hội tư bản

Xã hội cộng sản

Xã hội mới

17 Nội dung cơ bản thứ hai trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là:

Xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc hoặc giữ vững quốc phòng, an ninh

Xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc; giữ vững quốc phòng, an ninh

Xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc

Giữ vững quốc phòng, an ninh

18 Theo Hồ Chí Minh: Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có gì?

Sự khôn ngoan

Hiểu biết

Trí khôn

Năng lực

19 Trong phần “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra yêu cầu của việc “làm theo Bác” như thế nào?

Cả ba phương án.

Từ học Bác, chuyển sang làm theo.

Gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

20 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì?

Xứng đáng được tự do.

Không xứng đáng được độc lập.

Không xứng đáng được tự do.

Xứng đáng được độc lập.

3. Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023 tuần 1

1 Trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nội dung “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nêu đặc trưng nổi bật về đạo đức của Người như thế nào?

Là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam.

Là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong rèn luyện đạo đức.

Là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng.

Là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2 Trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nội dung “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khẳng định giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Là tài sản vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị trường tồn với thời gian.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam

3 Nội dung thứ hai trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường đó là?

Phát huy sức mạnh của nhân dân

Phát huy vai trò của nhân dân

Phát huy vai trò hoặc sức mạnh của nhân dân

Phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân

4 Trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nội dung “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khẳng định sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên cần quan tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, thường xuyên.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc nên làm.

Là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu.

5 Theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị: Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt nội dung nào?

Học tập đi đôi với làm theo Bác.

Học tập đi đôi với làm theo Bác và nêu gương.

Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

6 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mối quan hệ giữa sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, thì sức mạnh nào giữ vai trò quyết định?

Sức mạnh nội lực

Sức mạnh ngoại lực, sức mạnh thời đại

Sức mạnh nội lực, sức mạnh dân tộc

Sức mạnh dân tộc

7 Bác Hồ đến thăm tỉnh Hà Giang vào thời gian nào?

Tháng 3/1961

Tháng 01/1961

Tháng 02/1961

Tháng 4/1961

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023

8 Nội dung nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất được Đảng bộ tỉnh đề ra để thực hiện lời căn dặn của Bác về phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay là gì?

Vận dụng, phát triển sáng tạo những lời căn dặn về phát triển kinh tế của Bác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vận dụng, phát triển sáng tạo những lời căn dặn về phát triển kinh tế của Bác nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Phát triển sáng tạo những lời căn dặn về phát triển kinh tế của Bác nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế.

9 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để làm gì?

Xây dựng các tổ chức cách mạng.

Xây dựng Đảng.

Cả ba phương án

Xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

10 Quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh để thực hiện lời căn dặn của Bác về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay là gì?

Phát triển mô hình khám chữa bệnh từ xa, kết nối khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến Trung ương, tổ chức hội chuẩn, khám chữa bệnh và tư vấn cho các bệnh viện trong tỉnh.

Phát triển mô hình khám chữa bệnh từ xa, kết nối khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến Trung ương.

Kết nối khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến Trung ương với các bệnh viện trong tỉnh.

Kết nối khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến Trung ương, tổ chức hội chuẩn, khám chữa và tư vấn cho các bệnh viện trong tỉnh

11 Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Hà Giang là gì?

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

Học tập và làm theo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

12 Nội dung lời căn dặn thứ nhất của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) là gì?

Trước hết, tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

Các dân tộc đều phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau như anh em một nhà.

Các dân tộc đều phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau như người thân.

Trước hết, tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ

13 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là gì?

Tinh thần quốc tế trong sáng và yêu thương con người.

Cả ba phương án

Trung với nước, hiếu với dân.

Cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư.

14 Ở Hà Giang, người duy nhất được Bác Hồ kết nghĩa anh em là ai?

Vương Chính Đức

Vương Chí Sình

Vừ Mí Kẻ

Dương Trung Nhân

15 Nội dung lời căn dặn thứ sáu của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang (năm 1961) là gì?

Ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, có sức khoẻ thì lao động sản xuất mới tốt.

Để giữ gìn sức khoẻ thì phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, có sức khoẻ thì lao động sản xuất mới tốt.

Đồng bào phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, có sức khoẻ thì lao động sản xuất mới tốt.

Đồng bào phải chú ý vệ sinh. Để giữ gìn sức khoẻ thì phải ăn sạch, uống sạch, mặc sạch, ở sạch, có sức khoẻ thì lao động sản xuất mới tốt.

16 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với mình, phải tự phê bình và phê bình như?

Công việc hàng ngày

Việc làm hàng ngày

Nhiệm vụ hàng ngày

Rửa mặt hàng ngày

17 Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ban hành ngày, tháng, năm nào?

15/5/2018

15/5/2016

15/5/2019

15/5/2017

18 Theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác nào?

Công tác xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

19 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Non sông Việt Nam tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công…của ai?

Bộ đội

Các em học sinh

Nhân dân

Cán bộ, đảng viên

20 Câu nói “Lương y phải như từ mẫu” được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn ngành y tế, khi nào?

Tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên, năm 1946.

Di chúc, năm 1969.

Thư gửi thương binh, gia đình liệt sĩ, năm 1948.

Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, tháng 2/1955

4. Thể lệ, cách thức tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh 2023

Cách thức tham gia cuộc thi: Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào đường link http://tracnghiem.hagiang.gov.vn.

Thời gian thi:

Diễn ra trong 03 tuần liên tục, bắt đầu tuần thứ nhất từ ngày 03/4/2023, kết thúc vào ngày 23/4/2023.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9h00′ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 22h00′ ngày chủ nhật. Cụ thể:

  • Tuần 1: Từ 9h00′ ngày 10/4/2023 (thứ hai) đến 22h00′, ngày 16/4/2023 (chủ nhật).
  • Tuần 2: Từ 9h00′ ngày 17/4/2023 (thứ hai) đến 22h00′, ngày 23/4/2023 (chủ nhật).
  • Tuần 3: Từ 9h00′ ngày 24/4/2023 (thứ hai) đến 22h00′, ngày 30/4/2023 (chủ nhật).

Giải thưởng của cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang 

Giải cá nhân (công bố sau mỗi tuần thi)

  • 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng
  • 02 giải Nhì: Mỗi giải 3.000.000 đồng.
  • 03 giải Ba: Mỗi giải 2.000.000 đồng.
  • 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng.
  • Khen thưởng 03 tập thể (công bố sau khi kết thúc 3 tuần thi)

Phần thưởng mỗi tập thể: 3.000.000 đồng

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2023 tỉnh Hà Giang. Gocdoday sẽ cập nhật đáp án cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh 2023 từng tuần. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.