Đáp án Thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Đáp án Thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang được tổ chức tại địa chỉ http://thads.moj.gov.vn/bacgiang giúp người dự thi hiểu rõ thêm các quy định của pháp luật. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang http://thads.moj.gov.vn/bacgiang

Câu 1. Phương thức bảo quản tài sản thi hành án nào dưới đây không được quy định trong Luật Thi hành án dân sự?

A. Bảo quản tại Kho bạc nhà nước.

B. Giao cho người được thi hành án, người thân thích của người được thi hành án bảo quản.

C. Cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản.

D. Bảo quản tại kho của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Câu 2. Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự?

A. Toà án nhân dân.

B. Tổng cục thi hành án dân sự.

C. Cơ quan công an.

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 3. Kể từ ngày nhận được yêu cầu của người mua được tài sản bán đấu giá hoặc của người phải thi hành án thì thời hạn để Chấp hành viên tổ chức thỏa thuận về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản là?

A. Trong thời hạn 20 ngày làm việc.

B. Trong thời hạn 40 ngày làm việc.

C. Trong thời hạn 60 ngày làm việc.

D. Trong thời hạn 10 ngày.

Câu 4. Người được thi hành án chết mà không có người thừa kế, kết quả xác minh được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn nào dưới đây?

A. 03 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

B. 02 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

C. 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

D. 04 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

Câu 5. Tại buổi kê biên nhà đất, người phải thi hành án vắng mặt không có lý do mặc dù đã được thông báo hợp lệ về thời gian, địa điểm kê biên. Chấp hành viên giải quyết theo phương án nào dưới đây?

A. Chấp hành viên chủ động dừng việc kê biên.

B. Chấp hành viên dừng việc kê biên sau khi trao đổi với người được thi hành án.

C. Vẫn thực hiện việc kê biên nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên.

Câu 6. Thời hạn tự nguyện thi hành án là bao nhiêu ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án?

A. 10 ngày.

B. 20 ngày làm việc.

C. 15 ngày làm việc.

D. 30 ngày làm việc.

Câu 7. Trường hợp một người phải thực hiện công việc nhất định theo bản án của Tòa án mà cố tình không thực hiện thì bị xử lý như thế nào?

A. Chỉ bị phạt tiền.

B. Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

C. Bị phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Câu 8. Theo pháp luật hiện hành về thi hành án dân sự, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, trong thời hạn nào dưới đây Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa?

A. 05 ngày làm việc.

B. 10 ngày.

C. 30 ngày ngày làm việc.

Câu 9. Người phải thi hành án chỉ có tài sản là nhà ở duy nhất. Cơ quan thi hành án sẽ giải quyết theo phương án nào dưới đây?

A. Kê biên nhà ở duy nhất.

B. Không kê biên nhà ở duy nhất.

C. Chỉ kê biên nhà ở duy nhất khi người phải thi hành án đồng ý.

D. Chỉ kê biên nhà ở duy nhất khi có thỏa thuận của đương sự.

Câu 10. Theo pháp luật về thi hành án dân sự, thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là bao nhiêu ngày?

A. 05 ngày.

B. 10 ngày.

C. 15 ngày.

D. 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó

Đáp án Thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Câu 11. Chấp hành viên thi hành án dân sự đang thi hành công vụ có quyền gì dưới đây?

A. Trục xuất.

B. Tước quyền sử dụng giấy phép.

C. Đình chỉ hoạt động.

D. Phạt cảnh cáo.

Câu 12. Công ty Winteck phải thi hành nghĩa vụ trả nợ trong bản án dân sự của Toà án nhân dân tỉnh H. Trong quá trình thi hành án, công ty Winteck vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền xử phạt có thể xử phạt công ty Winteck tối đa đến bao nhiêu?

A. Có thể xử phạt đến 80.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

B. Chỉ bị xử phạt cảnh cáo.

C. Chỉ bị buộc khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Câu 13. Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại có được miễn thực hiện nghĩa vụ hay không?

A. Những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

B. Những người còn lại không được miễn thực hiện nghĩa vụ.

C. Một trong số những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

Câu 14. Theo Bộ luật Dân sự 2015, biện pháp nào sau đây là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

A. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.

B. Kê biên tài sản đang tranh chấp.

C. Thế chấp tài sản.

Câu 15. Người phải thi hành án hành chính có quyền nào sau đây?

A. Được thông báo về thi hành án.

B. Yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành.

C. Khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 16. Các hình thức xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án hành chính cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án?

A. Xử lý kỷ luật.

B. Xử phạt vi phạm hành chính.

C. Truy cứu trách nhiệm hình sự.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 17. Nhận định nào sau đây đúng với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự?

A. Có thể bị kháng cáo, kháng nghị.

B. Không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

C. Chỉ có thể bị kháng nghị.

Câu 18. Khi ly hôn, nếu các bên không thoả thuận được về mức cấp dưỡng thì có quyền yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

A. Toà án nhân dân.

B. Ủy ban nhân dân.

C. Cơ quan thi hành án dân sự.

D. Tổ hòa giải ở cơ sở.

Câu 19. Thoả thuận về việc vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh có phải lập thành văn bản hay không?

Chọn một đáp án đúng

A. Không cần lập thành văn bản.

B. Nên lập thành văn bản.

C. Phải lập thành văn bản.

2. Cách thức tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang được tổ chức từ ngày 7h30 01/9/2023 đến 16h30 ngày 30/9/2023.

Để tham gia cuộc thi ý nghĩa này, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang”.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi và điền các thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Nhấn nút “Làm bài thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi. Đừng quên chọn “Lưu đáp án”

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Thi Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.