Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh 2023

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (cuocthitructuyen sotuphap hatinh gov vn). Cuộc thi ý nghĩa được kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh, là sân chơi lành mạnh cho người dân. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh 2023

Câu 1: Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nào sau đây?

Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ 45% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT.

Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT.

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây không được hưởng chi phí vận chuyển người bệnh lên điều trị tuyến trên?

Người thuộc hộ gia đình nghèo.

Đại biểu Quốc hội.

Trẻ em dưới 6 tuổi.

Người có công với cách mạng.

Câu 3: Theo quy định của Luật BHYT 2008 (sửa đổi năm 2014), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm nào sau đây?

Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo đảm điều kiện cần thiết cho tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện công tác giám định; phối hợp với tổ chức bảo hiểm y tế trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Quản lý và sử dụng kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Theo quy định của Luật BHXH, quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện là gì?

Được hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người tham gia bảo hiểm chết theo quy định của pháp luật.

Được bảo lưu thời gian đóng BHXH khi dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật BHXH.

Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính theo…

Mức suy giảm khả năng lao động.

Số năm đóng BHXH.

Vừa tính theo mức suy giảm khả năng lao động vừa tính theo số năm đóng BHXH.

Theo lương tối thiểu chung.

Câu 6: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, khi người lao động đang đóng BHXH bắt buộc chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng trong trường hợp nào sau đây?

Người đang đóng BHXH bắt buộc có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.

Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng đã nghỉ việc.

Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tất cả các trường hợp trên

Câu 7: Theo quy định của Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ, người sử dụng lao động là cá nhân có hành vi chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thì
bị áp dụng hình thức xử phạt tiền với mức phạt nào sau đây?

Phạt tiền từ 5% đến 10% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng

Phạt tiền từ 10% đến 12% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Không có đáp án nào đúng.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh 2023

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây thuộc trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 50% trở lên.

Câu 9: Theo quy định tại Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, người lao động thuộc hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và không thuộc đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức như thế nào?

10% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

20% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

30% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Không được hỗ trợ.

Câu 10: Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là doanh nghiệp thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là công ty thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Câu 11: Theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2021- 2025, để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì tỷ lệ người dân tham gia
BHYT của xã phải đạt mức như thế nào?

Trên 90%.

Trên 93%.

Từ 95% trở lên.

Trên 98%.

Câu 12: Theo quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cá nhân có hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế thì bị xử phạt hành chính như thế nào?

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế.

Cảnh cáo.

Không có đáp án nào đúng.

Câu 13: Theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2024, Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế đối với tỉnh Hà Tĩnh là bao
nhiêu %?

90 %.

91,5 %

93.5 %.

95 %

Câu 14: Theo quy định tại Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo
hiểm y tế như thế nào?

50%.

60%.

70%.

100%

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh – cuocthitructuyen sotuphap hatinh gov vn

  • Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh.
  • Thời gian thi: Từ 0 giờ ngày 21/10/2023 đến 24 giờ ngày 4/11/2023
  • Nội dung thi: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Việc làm năm 2013.
  • Cách thức tham gia: Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập website cuocthitructuyen.sotuphap.hatinh.gov.vn rồi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 14 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi)

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hà Tĩnh 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!