Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023
5/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023 đã được phát động nhằm phổ biến, giáo dục sâu rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật. Cuộc thi được tổ chức qua 2 đợt, diễn ra từ 1/6/2023 đến 30/9/2023. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023 đợt 1

Đợt 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương diễn ra từ 1/6/2023 – 30/6/2023

1. Trong quan hệ lao động, Công đoàn tham gia với vai trò gì?

A. Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định;

B. Giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động;

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

D. Tất cả đáp án trên.

2. Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm thất nghiệp gồm?

A. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

B. Hỗ trợ Học nghề;

C. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

D. Tất cả đáp án trên.

3. Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải thực hiện những trách nhiệm nào dưới đây?

A.Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc;

B. Thương lượng tập thể;

C. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể;

D. Tất cả đáp án trên.

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023
Nhiều đối tượng khác nhau đã tham gia cuộc thi.

4. Cách tính trả lương theo đơn giá hoặc công việc đang làm cho người lao động khi làm thêm giờ?

A.Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

B. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

C. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày;

D. Tất cả đáp án trên.

5. Theo quy định của pháp luật, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

A. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

B. Quỹ bảo trợ;

C. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập;

D. Bảo hiểm xã hội.

6. Theo quy định của pháp luật, người lao động cần những điều kiện nào dưới đây để được vay vốn?

A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

B. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;

C. Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án;

D. Tất cả đáp án trên.

7. Thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật phải được bảo mật gồm?

A. Thông tin thị trường lao động gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố;

B. Thông tin thị trường lao động đang trong quá trình thu thập, tổng hợp, chưa được người có thẩm quyền công bố;

C.Thông tin thị trường lao động thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

D. Tất cả đáp án trên.

8. Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây người lao động phải ngừng việc, vẫn được trả lương?

A. Do lỗi của người sử dụng lao động;

B. Do lỗi của người lao động;

C. Do thiên tai, hỏa hoạn;

D. Đáp án A, C là đúng.

9. Theo quy định của pháp luật về lao động, người lao động có nghĩa vụ?

A. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

B. Đình công;

C. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động;

D. Đáp án A, C là đúng.

10. Theo quy định của pháp luật, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết mà vẫn được hưởng nguyên lương?

A.10 ngày;

B. 11 ngày;

C. 12 ngày;

D. 13 ngày.

11. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo trước trong trường hợp nào?

A. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

B. Không được hưởng chế độ phúc lợi;

C. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

D. Đáp án A, C là đúng.

12. Theo quy định của pháp luật, đình công bất hợp pháp gồm?

A. Không do tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công;

B. Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công theo quy định của Bộ luật này;

C. Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ luật này;

D. Tất cả đáp án trên.

13. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không được thực hiện chấm dứt hợp động lao động trong trường hợp nào?

A. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý;

B. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

C. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

D. Đáp án A, C là đúng.

14. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

A. 30 ngày;

B. 60 ngày;

C. 90 ngày;

D. 120 ngày.

15. Theo quy định của Luật Việc làm, người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ nào dưới đây?

A. Hỗ trợ học nghề;

B. Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

C. Giới thiệu việc làm miễn phí;

D. Tất cả đáp án trên.

16. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí là nhiệm vụ của cơ quan nào?

A. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

B. Trung tâm dịch vụ việc làm;

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu lao động;

D. Hợp tác xã.

17. Chính sách của Nhà nước về việc làm gồm?

A. Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp;

B. Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

C. Bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm;

D. Tất cả đáp án trên.

18. Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại nào dưới đây?

A. Hợp đồng không xác định thời hạn;

B. Hợp đồng thời vụ;

C. Hợp đồng xác định thời hạn;

D. Đáp án A và C là đúng.

19. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ?

A. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác;

B. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ;

C. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc;

D. Tất cả đáp án trên.

20. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp?

A. Không tìm được việc làm;

B. Không thông báo về việc tìm kiếm hàng tháng theo quy định pháp luật;

C. Không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;

D. Ra nước ngoài định cư.

2. Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023 đợt 2

Đợt 2 cuộc thi dự kiến diễn ra từ 01/9 đến ngày 30/9/2023, tìm hiểu các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Gocdoday sẽ cập nhật đáp án

3. Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương 2023

Cách thức tham gia cuộc thi

Để tham gia thi tìm hiểu pháp luật tỉnh Hải Dương, các bạn truy cập một trong các website sau và click vào banner cuộc thi:

Giải thưởng

  • Giải nhất 3 triệu (1 giải)
  • Giải nhì 2 triệu (2 giải)
  • Giải ba 1 triệu (3 giải)
  • Giải khuyến khích 500.000 (5 giải)

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến tỉnh Hải Dương năm 2023. Đáp án sẽ được Gocdoday cập nhật theo từng đợt thi. Theo dõi Gocdoday để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.