Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV năm 2023

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV
5/5 - (1 bình chọn)

Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV từ 5-6 đến 10-8-2023 nhằm triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 đến đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV kỳ 2

Kỳ 2 cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV diễn ra từ ngày 3/7 – 13/7.

Câu hỏi 1: Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 40 đồng chí.

B. 41 đồng chí.

C. 43 đồng chí.

D. 45 đồng chí.

Câu hỏi 2: Đâu là một trong những nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Tuyên truyền quảng bá lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai; các địa danh, di tích lịch sử, di tích văn hóa; các lễ hội và bản sắc văn hóa của các dân tộc; các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai.

B. Phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt, chú trọng lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

C. Tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

D. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý.

Câu hỏi 3: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thông qua bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

A. 12 chỉ tiêu.

B. 13 chỉ tiêu.

C. 14 chỉ tiêu.

D. 15 chỉ tiêu.

Câu hỏi 4: Đâu là thành tựu đạt được của Công tác tham gia gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Các phong trào hành động cách mạng được thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

B. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

C. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức mới và hiệu quả, hướng hoạt động về cơ sở.

D. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội được chú trọng tăng cường; công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể, các đơn vị ngày càng nhịp nhàng, có hiệu quả.

Câu hỏi 5: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định có bao nhiêu bài học kinh nghiệm từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. 4 bài học kinh nghiệm.

B. 5 bài học kinh nghiệm.

C. 6 bài học kinh nghiệm.

D. 7 bài học kinh nghiệm.

Câu hỏi 6: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã xác định tiếp tục triển khai phong trào nào trong Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 3 trách nhiệm.

B. Tuổi trẻ sáng tạo.

C. Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng.

D. Thanh niên tình nguyện.

Câu hỏi 7: Đâu là một trong những kết quả đạt được của Chương trình Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần nhiệm kỳ 2017 – 2022 được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh truyền thông, quan tâm các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên; duy trì và thành lập mới câu lạc bộ, đội, nhóm thực hành kỹ năng.

B. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

C. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ngày càng được quan tâm.

D. Công tác quốc tế thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện.

Câu hỏi 8: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm là bao nhiêu phần trăm?

A. 50%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu hỏi 9: Đâu là nội hàm của phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

B. Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

C. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng.

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều sai.

Câu hỏi 10: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, xác định tiếp tục thực hiện phương châm nào trong công tác mở rộng mặt trận, đoàn kết tập hợp thanh niên?

A. “Đoàn rộng, Hội mạnh”.

B. “Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi”.

C. “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

D. “Đoàn mạnh, Hội mạnh”.

Câu hỏi 11: Trong nhiệm vụ, giải pháp công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2022 – 2027, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định tiếp tục triển khai cuộc vận động nào?

A. “Vì đàn em thân yêu”.

B. “Thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

C. “Học kỳ trong quân đội”.

D. “Học làm người có ích”

Câu hỏi 12: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027 là?

A. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, vai trò thủ lĩnh của cán bộ Đoàn các cấp.

B. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “1+2” gắn với thực hiện “Ngày cơ sở” đối với cán bộ Đoàn các cấp; cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội hàng năm.

C. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng trong tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn các cấp, quan tâm giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn chuyên trách đã hết tuổi công tác.

D. Cả 3 đáp án (A), (B), (C) đều đúng.

Câu hỏi 13: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có bao nhiêu mô hình hoặc câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương?

A. 01 mô hình hoặc câu lạc bộ.

B. 02 mô hình hoặc câu lạc bộ.

C. 03 mô hình hoặc câu lạc bộ.

D. 04 mô hình hoặc câu lạc bộ.

Câu hỏi 14: Trong công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định chú trọng giới thiệu đoàn ưu tú trong những đối tượng nào?

A. Thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo, cán bộ Đoàn ở cơ sở.

B. Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, học sinh Trung học phổ thông, sinh viên, thanh niên nông thôn.

C. Học sinh Trung học phổ thông, sinh viên, thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo, cán bộ Đoàn ở cơ sở.

D. Trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, học sinh Trung học phổ thông, sinh viên, thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo, cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Câu hỏi 15: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định ứng dụng góp phần đổi mới hình thức thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đồng thời nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội viên, thiếu nhi có tên là gì?

A. Ứng dụng “Làm việc tốt”.

B. Ứng dụng “Nghìn việc tốt”.

C. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng.

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều sai.

Câu hỏi 16: Trong công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định tiếp tục triển khai Cuộc vận động nào trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

B. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

C. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”.

D. Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

Câu hỏi 17: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định rà soát, phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và phát huy nhân tố tích cực là những đối tượng nào tham gia vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp?

A. Thanh niên tiêu biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số.

B. Thanh niên tiêu biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ tiêu biểu của các tôn giáo.

C. Cả 2 đáp án (A), (B) đều đúng.

D. Cả 2 đáp án (A), (B) đều sai.

Câu hỏi 18: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã xác định thời gian như thế nào trong việc Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan báo cáo viên giỏi của Đoàn?

A. 1 năm/lần.

B. 2 năm/lần.

C. 5 năm/lần.

D. Không xác định.

Câu hỏi 19: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Đồng hành với thanh niên trong học tập.

B. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

C. Thanh niên tình nguyện.

D. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong công cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

2. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV kỳ 2

Kỳ 2 cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV diễn ra từ ngày 19/6 – 29/6.

Câu 1: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội?

A. 248 đại biểu.

B. 249 đại biểu.

C. 250 đại biểu.

D. 259 đại biểu.

Câu 2: Hãy cho biết đâu là khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. “Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong – đoàn kết – năng động – sáng tạo – khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh!”.

B. “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết – tiên phong – sáng tạo – năng động – khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh!”.

C. “Tuổi trẻ Gia Lai sáng tạo – đoàn kết – tiên phong – năng động – khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh!”.

D. “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết – tiên phong – năng động – sáng tạo – khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh!”

Câu 3: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định thời gian như thế nào trong việc Đoàn cấp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn cơ sở?

A. 5 năm/lần.

B. 2 năm/lần.

C. 1 năm/lần

D. Cả 3 đáp án (A), (B), (C) đều sai.

Câu 4: Đâu là một trong những nguyên nhân khách quan của hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh còn khó khăn, mặt bằng dân trí nhìn chung còn thấp so với cả nước.

B. Một bộ phận cán bộ đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên thiếu nhạy bén trong nhận diện các vấn đề mới nảy sinh và dư luận xã hội trong thanh niên đang quan tâm.

C. Các mô hình, điển hình xây dựng được chưa nhiều; sự quan tâm trong công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt chưa được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai thực hiện.

D. Năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức Đoàn chưa cao, việc vận dụng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Đoàn còn chậm, thiếu quyết liệt.

Câu 5: Đâu không phải là nội hàm của Công tác tuyên truyền, giáo dục trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị.

B. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

C. Xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

D. Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Câu 6: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã xác định tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động nào nhằm nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

A. “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

B. “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

C. “Học tập suốt đời”.

D. “Vì đàn em thân yêu”.

Câu 7: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 70.000 thanh niên trở lên.

B. 75.000 thanh niên trở lên.

C. 90.000 thanh niên trở lên.

D. 100.000 thanh niên trở lên.

Câu 8: Đâu là nội hàm của Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được xác định trong trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho thanh niên.

B. Chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học.

C. Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên.

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng.

Câu 9: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định chỉ tiêu như thế nào về số lượng thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 20.000 lượt thanh niên.

B. 30.000 lượt thanh niên.

C. 35.000 lượt thanh niên.

D. 40.000 lượt thanh niên.

Câu 10: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định sẽ tiếp tục triển khai Cuộc vận động nào để triển khai trong phong trào tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. An toàn giao thông – Hành động của Thanh niên.

B. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch, đẹp – an toàn.

C. Thanh niên với văn hóa giao thông.

D. Mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”.

Câu 11: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng tổ chức cơ sở Đoàn làm việc trên nền tảng số trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 85% tổ chức cơ sở Đoàn.

B. 95% tổ chức cơ sở Đoàn.

C. 90% tổ chức cơ sở Đoàn.

D. 100% tổ chức cơ sở Đoàn.

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Câu 12: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định số lượng hoạt động tình nguyện trực tuyến do Đoàn cấp tỉnh tổ chức như thế nào?

A. Tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm.

B. Tổ chức ít nhất 4 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm.

C. Tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm.

D. Tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm.

Câu 13: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là?

A. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

B. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn các cấp đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi.

C. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến công tác thanh niên.

D. Cả 3 đáp án (A), (B), (C) đều đúng.

Câu 14: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã xác định thời gian như thế nào trong việc Đoàn cấp tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên của Đoàn?

A. 2 lần/năm.

B. 1 lần/năm.

C. 3 lần/năm.

D. Không xác định.

Câu 15: Trong nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo vệ, đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em nhiệm kỳ 2022 – 2027, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định việc thực hiện các mô hình nào phát huy quyền tham gia của trẻ em được xem là trọng tâm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành?

A. Diễn đàn trẻ em.

B. Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp cho trẻ em.

C. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều đúng.

D. Cả 2 đáp án (A) và (B) đều sai.

Câu 16: Trong nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 2027, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định sẽ củng cố và triển khai hiệu quả hoạt động Đội ở những đâu?

A. Trong nhà trường và địa bàn dân cư.

B. Trong nhà trường và cơ quan.

C. Trong cơ quan và địa bàn dân cư.

D. Cả 3 đáp án (A), (B), (C) đều sai.

Câu 17: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã xác định chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 hằng năm tỉ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh là bao nhiêu phần trăm?

A. 50%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 18: Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV xác định nhiệm vụ, giải pháp Công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là?

A. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp bộ Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường xây dựng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn.

B. Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương công tác của Đoàn; chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

C. Thực hiện giám sát theo chuyên đề hàng năm.

D. Cả 3 đáp án (A), (B), (C) đều đúng.

Câu 19. Đâu là hạn chế, tồn tại của Công tác đoàn viên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV?

A. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn còn lúng túng, chưa thường xuyên, liên tục.

B. Việc phát triển đoàn viên mới, đặc biệt trong thanh niên tôn giáo còn hạn chế.

C. Chất lượng hoạt động của một số cơ sở Đoàn chưa cao, chưa thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia.

D. Việc phát triển tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tiến triển tích cực.

3. Cách thức dự thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV

Để tham gia thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV, các bạn truy cập website http://tinhdoan.gialai.org.vn và click vào banner cuộc thi.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XV sẽ được chuyên mục Cuộc Thi cập nhật theo từng tuần. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.