Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
5/5 - (2 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” năm 2024 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã chính thức diễn ra từ ngày 10/5/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động tuần 1

Tuần 1 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 diễn ra từ 8h00 ngày 10/5 đến 23h00 ngày 17/5/2024.

Câu 1: Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2020

C. Năm 2021

D. Năm 2022

Câu 2: Ai là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A. Tôn Đức Thắng

B. Nguyễn Đức Cảnh

C. Hoàng Quốc Việt

Câu 3: Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay

B. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất.

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Câu 4: Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 5

B. 6

C. 7

Câu 5: “Mục đích công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân …”. Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại:

A. Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1961

B. Tại Trường Cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957

C. Tại Hội nghị cán bộ Công đoàn xí nghiệp toàn miền Bắc ngày 14/03/1959

Câu 6: Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất

B. Cán bộ công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 7: Luật Công đoàn lần đầu tiên được Quốc hội nước ta ban hành vào năm nào?

A. Năm 1955

B. Năm 1957

C. Năm 1960

Câu 8: Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 4

B. Điều 9

C. Điều 10

Câu 9: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp?

A. 100%

B. 95%

C. 90%

Câu 10: “Mỗi cán bộ công đoàn phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: Người lao động vào tổ chức công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Phải chăng đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành; được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với công đoàn; tin tưởng công đoàn sẽ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho mình. Đằng sau câu hỏi đó phải là những nỗ lực của tổ chức công đoàn, của cán bộ công đoàn để thực sự mang lại quyền lợi, niềm tin cho người lao động”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại hội II Công đoàn Việt Nam.

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam.

C. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động

Câu 11: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 14,5 triệu đoàn viên công đoàn.

B. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

C. Cả nước có 16,2 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 12: Nội dung nào sau đây thuộc các khâu đột phá được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thông qua?

A. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 13: Đâu là mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thông qua?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

B. Hoàn thành mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động tham gia công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

C. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.

D. Cả ba phương án trên

Câu 14: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn?

A. 75% trở lên.

B. 80% trở lên.

C. 85% trở lên.

Câu 15: Từ ngày 01-03/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện quan trọng nào của tổ chức Công đoàn?

A. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

B. Diễn đàn Người Lao động năm 2023

C. Thủ tướng Chính phủ đối thoại với đoàn viên, người lao động

Câu 16: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. Ít nhất 95%

B. Ít nhất 90%

C. Ít nhất 80%

Câu 17: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Ít nhất 75%

B. Ít nhất 80%

C. Ít nhất 65%

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung?

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 19: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ?

A. 100%

B. 95%

C. 90%

Câu 20: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. 85%

B. 90%

C. 100%

Câu 21: Tài chính Công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 gồm?

A. Đoàn phí công đoàn, Ngân sách nhà nước đảm bảo, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước

B. Đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn, Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, các nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

C. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, kinh phí công đoàn; đoàn phí công đoàn, hỗ trợ của người sử dụng lao động.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
Cuộc thi được phát động rộng rãi trong toàn thể các cơ quan

2. Thể lệ cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

– Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

– Cách thức tham gia: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: http://congdoanvietnam.org). Cuộc thi gồm 2 phần, thực hiện 2 giai đoạn, gồm: thi trắc nghiệm và thi sáng tạo video clip tiểu phẩm, thuyết trình.

+ Giai đoạn 1: Được tổ chức trong 3 tuần, từ ngày 10/5 đến ngày 02/6/2024. Hình thức thi trắc nghiệm trên Cổng thi trực tuyến: https://tracnghiemdh13.congdoanvietnam.org

Giải thưởng:

  • 3 Giải Nhất: mỗi giải 3 triệu đồng
  • 9 Giải Nhì: mỗi giải 2 triệu đồng
  • 15 Giải Ba: mỗi giải 1 triệu đồng

+ Giai đoạn 2: Thời gian nhận bài thi, mở bình chọn trong tháng 6/2024, trên Cổng thi trực tuyến: https://binhchondh13.congdoanvietnam.org

Giải thưởng:

  • 1 giải Nhất: 10 triệu đồng
  • 3 giải Nhì: mỗi giải 7 triệu đồng
  • 7 giải Ba: mỗi giải 5 triệu đồng
  • 1 giải thưởng cho đơn vị có tác phẩm được nhiều bình chọn nhất: 5 triệu đồng.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!