Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Cư trú là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo dân sinh, an toàn, trật tự xã hội. Để quản lý tốt cần có sự chung tay của người dân và cơ quan chức năng. Cuộc thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 tỉnh Cao Bằng được tổ chức nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của luật cư trú, qua đó nâng cao nhận thức của đại đa số người dân. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023

Câu 01 Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hiện quản lý nhà nước về cư trú?

A. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

B. Bộ Công an

C. Bộ Tư pháp

D. Ủy ban nhân dân các cấp

Câu 02 Người có hành vi “Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

Câu 03 Cơ quan nào có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú?

A. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

B. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú

C. Cơ quan đã đăng ký thường trú

D. Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký thường trú

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023

Câu 04 Cơ quan đăng ký cư trú bao gồm?

A. Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

B. Công an xã, phường, thị trấn

C. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố

D. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

Câu 05 Mức phạt tiền đối với hành vi “đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật” là bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

D. Phạt tiền 500.000 đồng

Câu 06 Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì việc thông báo lưu trú được quy định như thế nào?

A. Không phải thông báo lưu trú

B. Chỉ cần thông báo lưu trú một lần

C. Thông báo lưu trú hàng ngày

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 07 Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A. Ngày 13 tháng 11 năm 2020

B. Ngày 13 tháng 12 năm 2020

C. Ngày 13 tháng 01 năm 2020

D. Ngày 13 tháng 02 năm 2020

Câu 08 Trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú trong thời hạn bao nhiêu ngày?

A. 07 ngày

B. 15 ngày

C. 20 ngày

D. 30 ngày

Câu 09 Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong trường hợp nào?

A. Thay đổi chủ hộ

B. Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

C. Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10 Có bao nhiêu nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú?

A. 07

B. 05

C. 06

D. 04

Câu 11 Khái niệm “Cư trú” được hiểu như thế nào?

A. Cư trú là việc công dân thường trú tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

B. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

C. Cư trú là việc công dân tạm trú tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

D. Cư trú là việc công dân lưu trú tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã

Câu 12 Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập từ bao nhiêu ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú?

A. 30 ngày trở lên

B. 60 ngày trở lên

C. 90 ngày trở lên

D. 06 tháng trở lên

Câu 13 Cơ sở dữ liệu về cư trú do cơ quan nào thống nhất quản lý?

A. Chính phủ

B. Bộ Công an

C. Bộ Nội vụ

D. Tổng cục Thống kê

Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023

Câu 14 Cơ quan nào có thẩm quyền xóa đăng ký tạm trú?

A. Cơ quan đã đăng ký tạm trú

B. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tạm trú

D. Công an cấp tỉnh

Câu 15 Có bao nhiêu nguyên tắc trong việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú?

A. 03

B. 04

C. 05

D. 06

Câu 16 Nội dung nào sau đây là nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú?

A. Việc chỉnh sửa thông tin về công dân được thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng năm

B. Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đổi hoặc sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

C. Chỉ chỉnh sửa thông tin khi công dân có yêu cầu

D. Chỉ chỉnh sửa thông tin khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Câu 17 Người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú trong thời gian bao nhiêu lâu?

A. Từ 02 tháng liên tục trở lên

B. Từ 03 tháng liên tục trở lên

C. Từ 06 tháng liên tục trở lên

D. Từ 01 tháng trở lên

Câu 18 Khi có người đến lưu trú, người nào có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú?

A. Thành viên hộ gia đình

B. Người đại diện cơ sở chữa bệnh

C. Người đại diện cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19 Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải đảm bảo yếu tố nào sau đây?

A. Bảo đảm an toàn thông tin

B. Bảo đảm đúng mục đích

C. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân

D. Bảo đảm tính minh bạch

Câu 20 Đâu là nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú?

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B. Trình tự, thủ tục đăng ký cư trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả

C. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các nguyên tắc trên

2. Cuộc thi Tìm hiểu luật Cư trú 2020 Cao Bằng

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật Cao Bằng được quy định như sau:

  • Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc,… trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
  • Thời gian thi: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Cao Bằng diễn ra trong 1 thàng (từ 8:00 ngày 1/7/2023 đến 18:00 ngày 31/7/2023)
  • Cách thức tham gia: Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập địa chỉ https://timhieuphapluatcaobang.org. Mỗi người có tối đa 3 lượt dự thi, hệ thống sẽ chọn ra bài thi có điểm số cao nhất.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu Luật Cư trú 2020 Cao Bằng năm 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.