Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam năm 2024

Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam năm 2024
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử ngành Công tác xã hội tại Việt Nam và 30 năm thành lập Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (16/4/1994-16/4/2024)” được tổ chức và phát động trên mạng internet, không giới hạn về phạm vi địa lý. Đối tượng tham gia là tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam năm 2024

Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam bộ số 1

Câu 1: Ngành Công tác xã hội ra đời ở đâu, vào thời gian nào?

A. Tại Philippin, thế kỷ XIX

B. Tại Anh, thế kỷ XIX

C. Tại Mỹ, thế kỷ XIX

D. Tại Pháp, thế kỷ XX

Câu 2: Ngày công tác xã hội Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 25/3 hàng năm

B. Ngày 15/10 hàng năm

C. Ngày 26/3 hàng năm

Câu 3: Cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội như thế nào?

A. Tiếp nhận thông tin, sàng lọc và phân loại người sử dụng dịch vụ, đánh giá về tâm sinh lý, tình trạng sức khoẻ và các nhu cầu của người sử dụng dịch vụ, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp xã hội.

B. Tiếp nhận thông tin, sàng lọc và phân loại người sử dụng dịch vụ, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp xã hội, thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và đánh giá sự tiến triển của người; giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần thiết, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hoà nhập cộng đồng.

C. Tiếp nhận thông tin, sàng lọc và phân loại người sử dụng dịch vụ, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp xã hội, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hoà nhập cộng đồng.

Câu 4: Công tác xã hội có vai trò bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và là phương tiện, công cụ rất hữu hiệu để đưa chính sách xã hội, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tế một cách hiệu quả ?

A. Sai

B. Đúng

Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam năm 2024

Câu 5: Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề công tác xã hội đối với người Việt Nam?

A. Có văn bằng chuyên môn liên quan đến công tác xã hội được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.

B. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành công tác xã hội.

C. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề công tác xã hội.

D. Đạt kỳ thi sát hạch theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

E. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn công tác xã hội theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn công tác xã hội; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; không có tiền án, tiền sự liên quan đến xâm hại phụ nữ và trẻ em.

F. Tất cả các nội dung trên.

Câu 6: Các nhiệm vụ cơ bản của công tác xã hội?

A. Nâng cao năng lực, thúc đẩy khả năng tự giải quyết vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng, nối kết con người với hệ thống nguồn lực, dịch vụ và những cơ hội trong xã hội

B. Nâng cao năng lực, thúc đẩy khả năng tự giải quyết vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng, nối kết con người với hệ thống nguồn lực, dịch vụ và những cơ hội trong xã hội, thúc đẩy sự hoạt động có hiệu quả và tính nhân văn của các hệ thống cung cấp nguồn lực và dịch vụ xã hội, phát triển và cải thiện chính sách xã hội.

C. Thúc đẩy sự hoạt động có hiệu quả và tính nhân văn của các hệ thống cung cấp nguồn lực và dịch vụ xã hội, phát triển và cải thiện chính sách xã hội.

D. Nối kết con người với hệ thống nguồn lực, dịch vụ và những cơ hội trong xã hội, thúc đẩy sự hoạt động có hiệu quả và tính nhân văn của các hệ thống cung cấp nguồn lực và dịch vụ xã hội

Câu 7: Nguồn tài chính phục vụ cho công tác xã hội được lấy từ đâu?

A. Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

B. Kinh phí từ nguồn chi trả chi phí sử dụng dịch vụ công tác xã hội.

C. Nguồn vận động và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án trên

Câu 8: Mối quan hệ giữa từ thiện và công tác xã hội là gì?

A. Trợ giúp con người giải quyết vấn đề

B. Dựa trên nền tảng cho và nhận

C. Hoạt động dựa trên cơ sở của lòng nhân ái, sự cưu mang đùm bọc

D. Giải quyết vấn đề tức thời

Câu 9: Đâu không phải là mục đích của an sinh xã hội:

A. Tạo sự ổn định của xã hội

B. Phát triển kinh tế xã hội

C. Đảm bảo công bằng xã hội

D. Hướng tới tự do, hạnh phúc

Câu 10: Nhân viên xã hội trong trường hợp sau vi phạm nguyên tắc hoạt động nào? “Anh B là nhân viên xã hội làm việc tại cơ sở bảo trợ xã hội N. Trong quá trình hỗ trợ em Y, anh B thường xuyên có những lời lẽ xúc phạm em Y và hoàn cảnh xuất thân của em Y.”

A. Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp giữa nhân viên xã hội và thân chủ

B. Chấp nhận thân chủ

C. Thân chủ tham gia giải quyết vấn đề

D. Quyền tự quyết của thân chủ

Câu 11: Nhân viên xã hội có cần kỹ năng biện hộ cho các vấn đề của thân chủ không?

A. Có

B. Không

Câu 12: Người sử dụng dịch vụ công tác xã hội có quyền được từ chối sử dụng dịch vụ công tác xã hội hay không?

A. Được từ chối sử dụng dịch vụ công tác xã hội nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình.

B. Không được phép

Câu 13: Những phẩm chất đạo đức cần có của nhân viên công tác xã hội là gì?

A. Sự cảm thông và tình yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ người khác, có thái độ cởi mở

B. Có niềm đam mê nghề nghiệp, sự cam kết với nghề nghiệp.

C. Trung thực, có tính kiên trì, nhẫn nại, cương trực, sẵn sàng từ chối sự gian lận

D. Có lòng vị tha, sự rộng lượng, có quan điểm cấp tiến và hoạt động hướng tới sự thay đổi trong trật tự xã hội.

E. Tất cả các ý kiến trên

Câu 14: Nhà nước có cho phép xã hội hoá công tác xã hội không?

A. Không cho phép

B. Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ công tác xã hội; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, thành lập các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; khuyến khích cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Câu 15: Bạn hãy cho biết: Vì sao nói công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp? (câu trả lời tối thiểu 50 từ)

Công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp vì:

– Có hệ thống lý luận và kiến thức chuyên môn;

– Có kỹ năng chuyên môn;

– Có đạo đức nghề nghiệp;

– Có tổ chức nghề nghiệp;

– Được xã hội công nhận.

Câu 16: Giá trị cốt lõi của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên (YSW) nhiệm kỳ 2021-2026 là gì?

A. Yêu thương và sẻ chia

B. Lan toả trái tim Việt Nam

C. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

D. Kết nối, tận hiến, phụng sự

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam 2024 bộ số 2

Câu 1: Đâu là sự khác biệt giữa công tác xã hội và công tác từ thiện?

Khác về các mối quan hệ giúp đỡ, phương pháp làm việc và kết quả của sự giúp đỡ.

Khác về động cơ giúp đỡ, phương pháp làm việc, các mối quan hệ giúp đỡ, yêu cầu chuyên môn và kết quả của sự giúp đỡ.

Khác về động cơ giúp đỡ, phương pháp làm việc và kết quả của sự giúp đỡ.

Câu 2: Ngành Công tác xã hội ra đời ở đâu, vào thời gian nào?

Tại Mỹ, thế kỷ XIX

Tại Anh, thế kỷ XIX

Tại Pháp, thế kỷ XX

Tại Philippin, thế kỷ XIX

Câu 3: Nhân viên công tác xã hội là:

Người có trách nhiệm giúp đỡ thân chủ

Họ có thể là những người làm việc trong cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội, tôn giáo, tư nhân, các tổ chức phi chính phủ.

Được đào tạo về chuyên ngành công tác xã hội

Tất cả đều đúng

Câu 4: Công tác xã hội được đào tạo ở cấp bậc trình độ nào?

Cao đẳng

Sau Đại học

Được đào tạo ở tất cả các cấp bậc trình độ từ sơ cấp đến sau đại học.

Đại học

Sơ cấp,Trung cấp

Đáp án:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên( khoản 2 Điều 6 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH). Từ năm 2004, Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt Khung chương trình đào tạo Công tác xã hội ở trình độ cao đẳng, đại học.

Câu 5: Môi trường xã hội gồm các cấp độ nào?

2 cấp độ: Lý thuyết, thực hành

4 cấp độ: cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng

3 cấp độ: vi mô, trung mô, vĩ mô

Câu 6: Nhân viên xã hội có cần kỹ năng biện hộ cho các vấn đề của thân chủ không?

⁨Câu 7: Đâu không phải là mục đích của an sinh xã hội:

Phát triển kinh tế xã hội

Đảm bảo công bằng xã hội

Tạo sự ổn định của xã hội

Hướng tới tự do, hạnh phúc

⁨Câu 8: Mục đích của công tác xã hội là gì?

Nâng cao năng lực cho các nhóm đối tượng như cá nhân, gia đình và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn

Cải thiện môi trường xã hội để hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng thực hiện các chức năng, vai trò của họ có hiệu quả

Cả 2 phương án trên đều đúng

⁨Câu 9: Tại Hội nghị Liên đoàn quốc tế nhân viên công tác xã hội, tháng 7/2000 đã đưa ra định nghĩa: “Công tác xã hội chuyên nghiệp là thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ con người, sự tăng quyền lực và giải phóng người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu”. Hãy cho biết Hội nghị trên được tổ chức ở đâu?

Toronto, Canada

Luân Đôn, Anh

Montreal, Canada

Chicago, Hoa Kỳ

⁨Câu 10: Ý kiến nào sau đây nói đến triết lý của Công tác xã hội?

Con người ai ai cũng có những nhu cầu cơ bản khác biệt nhau.

Cả ba phương án đều đúng

Mỗi con người đều có tiềm năng và cần được phát huy hết tiềm năng của mình khi tham gia vào xã hội.

Con người tự phát huy khả năng của mình mà không cần sự hỗ trợ của xã hội.

Câu 11: Theo tài liệu tập huấn công tác xã hội của chương trình dự án phối hợp các bên: CFSI-MOLISAUNICEFAP –ULSA-ASI, 2011-2014, có công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp hay không?

Không cần thiết

Không

⁨Câu 12: Nhân viên xã hội trong trường hợp sau vi phạm nguyên tắc hoạt động nào? “Anh B là nhân viên xã hội làm việc tại cơ sở bảo trợ xã hội N. Trong quá trình hỗ trợ em Y, anh B thường xuyên có những lời lẻ xúc phạm em Y và hoàn cảnh xuất thân của em Y.”

Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp giữa nhân viên xã hội và thân chủ

Thân chủ tham gia giải quyết vấn đề

Chấp nhận thân chủ

Quyền tự quyết của thân chủ

⁨Câu 13: Năm 1898, Khóa đào tạo đầu tiên về Công tác xã hội trên thế giới được tổ chức tại đâu?

Đại học Moscow – Nước Nga

Đại học Melbourne – Nước Úc

Đại học Colombia – Nước Mỹ

Đại học Berlin – Nước Đức

Câu 14: Phương pháp công tác xã hội gồm:

Công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, phát triển cộng đồng.

Công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, làm việc với cộng đồng.

Công tác xã hội nhóm, làm việc với cộng đồng, quản trị ngành công tác xã hội, nghiên cứu trong công tác xã hội.

Câu 15: Bạn hãy cho biết: Đâu là giá trị của công tác xã hội? (câu trả lời tối thiểu 50 từ)

Trả lời:

Công tác xã hội có giá trị cao quý và nhân văn. CTXH có vai trò bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và là phương tiện, công cụ rất hữu hiệu để đưa chính sách xã hội, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tế một cách hiệu quả. Dân tộc ta có truyền thống quý báu đó là thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và giá trị này rất phù hợp với ngành CTXH. Từ xa xưa, khi một người yếu thế, gặp hoạn nạn, cả xóm xúm vào giúp đỡ, nhưng đó chỉ là hoạt động từ thiện. CTXH thì đòi hỏi ngày phải càng mang tính chuyên nghiệp, người làm CTXH ngoài tình yêu thương con người phải nắm vững kiến thức, kỹ năng và phương pháp khoa học thì mới có thể giúp những nhóm, người yếu thế trong xã hội tự mình đương đầu và vượt qua vấn đề nan giải của bản thân.

⁨Câu 16: Trong các câu lạc bộ dưới đây, đâu là câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, do Trung tâm thành lập?

CLB Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương

CLB Chuyến xe yêu thương

CLB San sẻ yêu thương

CLB Công tác xã hội Nối dài vòng tay yêu thương

2. Thể lệ cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam

– Đối tượng:

Cuộc thi dành cho công dân đang sinh sống tại Việt Nam, tất cả những ai yêu thích công tác xã hội, khuyến khích các đối tượng là sinh viên tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện trên cả nước; các đoàn viên, thanh niên công tác tại các Tỉnh Đoàn; nhân viên công tác xã hội tại các cơ sở công lập hoặc ngoài công lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc…

– Nội dung:

Tìm hiểu về lịch sử ra đời và quá trình phát triển ngành Công tác xã hội tại Việt Nam. Tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên từ năm 1994 đến nay.

– Thời gian:

Cuộc thi kết thúc vào ngày 10/4/2024. BTC công bố kết quả thi trắc nghiệm vào ngày 11/4/2024 và Công bố kết quả chung cuộc vào ngày 12/4/2024.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu lịch sử ngành công tác xã hội tại Việt Nam năm 2024. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!