Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 tỉnh Đồng Tháp

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 tỉnh Đồng Tháp
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật là sự kiện cần thiết để toàn dân cùng hiểu rõ các chính sách, quy định của nhà nước, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh. Đồng Tháp đã chính thức phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 dành cho đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 tỉnh Đồng Tháp

CÂU HỎI 1: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023 quy định quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh là gì?

A. Lựa chọn phương pháp khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra, trừ trường hợp người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

B. Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, ngược đãi, lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

C. Được kiến nghị về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và vấn đề khác trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

CÂU HỎI 2: Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định về hành vi nghiêm cấm khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, làm việc ở khu vực nào?

A. Khu vực ít người dân sinh sống

B. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất

C. Khu vực bị nhiễm độc

CÂU HỎI 3: Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021, người sử dụng trái phép chất ma túy là những người nào sau đây?

A. Người có hành vi sử dụng và xét nghiệm chất ma túy có kết quả có chất ma túy.

B. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

C. Người sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 tỉnh Đồng Tháp

CÂU HỎI 4: Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021, thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là bao nhiêu lâu?

A. Từ 03 tháng đến 06 tháng.

B. Từ 04 tháng đến 06 tháng.

C. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

CÂU HỎI 5: Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?

A. Có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

B. Đã cai nghiện nhưng lại bị tái nghiện.

C. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

CÂU HỎI 6: Theo Luật Biển ngày 21 tháng 6 năm 2012 quy định khi tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ những quy định nào sau đây ?

A. Đảm bảo mục đích kinh tế.

B. Được thực hiện với phương thức và phương tiện thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan;

C. Được thực hiện với phương thức và phương tiện thích hợp, phù hợp với nội dung nghiên cứu.

CÂU HỎI 7: Theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023, thế nào là người khởi tạo thông điệp dữ liệu ?

A. Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo hoặc gửi một thông điệp dữ liệu khi thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ nhưng không bao gồm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu.

B. Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo hoặc gửi một thông điệp dữ liệu trước khi thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ nhưng không bao gồm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu.

C. Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo hoặc gửi một thông điệp dữ liệu sau khi thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ nhưng không bao gồm người trung gian chuyển thông điệp dữ liệu.

CÂU HỎI 8: Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020 quy định thanh niên có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

A. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng.

B. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

C. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

CÂU HỎI 9: Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020 quy định hằng năm tháng nào là Tháng Thanh niên?

A. Tháng 01.

B. Tháng 02.

C. Tháng 3.

CÂU HỎI 10: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?

A. Là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình.

B. Là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

C. Là việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

CÂU HỎI 11: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 quy định bao nhiêu nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

A. Gồm có 04 nguyên tắc.

B. Gồm có 05 nguyên tắc.

C. Gồm có 06 nguyên tắc.

CÂU HỎI 12: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 quy định hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

A. Có hành vi cản trở về giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

C. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

CÂU HỎI 13: Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022 quy định hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bạo lực gia đình?

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;

B. Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình

C. Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

CÂU HỎI 14: Theo Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm là của cơ quan nào sau đây?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Ủy ban nhân dân cấp xã.

CÂU HỎI 15: Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, thế nào là người tiêu dùng dễ bị tổn thương?

A. Là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

B. Là người tiêu dùng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

C. Là người tiêu dùng bị nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

CÂU HỎI 16: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022 quy định công khai thông tin bằng hình thức nào sau đây?

A. Thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân.

B. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã.

C. Phát tin trên hệ thống truyền thanh của cấp huyện.

CÂU HỎI 17: Theo Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 quy định thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng đối với cơ quan ít nhất là bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày 

B. 20 ngày

C. 10 ngày

CÂU HỎI 18: Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021 thì hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập bao gồm hoạt động nào sao đây?

A. Tổ chức lao động cho người nghiện ma túy.

B. Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy;

C. Dạy nghề cho người nghiện ma túy.

CÂU HỎI 19: Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định hợp đồng nhận lao động thực tập nước ngoài là sự thỏa thuận giữ chủ thể nào với nhau?

A. Người thực tập với bên thứ ba.

B. Doanh nghiệp Việt Nam với người thực tập

C. Doanh nghiệp Việt Nam với cơ sở tiếp nhận lao động thực tập ở nước ngoài.

CÂU HỎI 20: Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật nhóm A là sản phẩm, hàng hóa nào?

A. Là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

B. Là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng.

C. Là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tài sản của người tiêu dùng.

2. Thể lệ thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật Đồng Tháp – timhieuphapluat2023.vn

  • Thời gian thi:

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần:

– Tuần 01: từ ngày 11/10/2023 đến ngày 14/10/2023.

– Tuần 02: từ ngày 16/10/2023 đến ngày 19/10/2023.

– Tuần 03: từ ngày 23/10/2023 đến ngày 26/10/2023.

  • Cách thức tham gia:

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập website timhieuphapluat2023.vn, đăng ký tài khoản và ấn “Tham gia dự thi” để bắt đầu.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2023 tỉnh Đồng Tháp. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!