Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
3.3/5 - (3 bình chọn)

Cuộc thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (thi congdoanvietnam.org) được tổ chức để chào mừng đại hội XIIII Công đoàn Việt Nam nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công viên chức, người lao động hiểu hơn về lịch sử các kỳ đại hội. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tuần 2

Tuần 2 cuộc thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 20/11 – 26/11.

Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam phần trắc nghiệm

Đáp án thi congdoanvietnam.org bộ số 1

Câu 1: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 2: Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A. 2010

B. 2011

C. 2012

D. 2013

Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Câu 3: Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2020

C. Năm 2021

Câu 4: Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A. 700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)

B. 600.000 đoàn viên ưu tú

C. 500 đoàn viên ưu tú

Câu 5: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.

B. Ít nhất 75%.

C. Ít nhất 70%.

D. Ít nhất 60%.

Câu 6: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Nguyễn Văn Tư

B. Đặng Ngọc Tùng

C. Cù Thị Hậu

Câu 7: Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

A. Đại hội toàn thể.

B. Đại hội đại biểu.

C. Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 8: Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4,4 triệu đoàn viên.

B. Gần 4 triệu đoàn viên.

C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 9: Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Cán bộ công đoàn

B. Đoàn viên công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 10: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

A. Năm 2014.

B. Năm 2015.

C. Năm 2016.

Câu 11: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

A. Tôn Đức Thắng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 12: Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A. “Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 13: Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

D. Năm 2014

Câu 14: Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 10 kỳ Đại hội.

B. 11 kỳ Đại hội.

C. 12 kỳ Đại hội.

Câu 15: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Trần Thanh Hải

C. Đặng Ngọc Tùng

Câu 16: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đánh giá với bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 10 nhiệm vụ.

B. 09 nhiệm vụ.

C. 08 nhiệm vụ.

Câu 17: Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 5

B. Điều 6

C. Điều 10

Câu 18: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

B. Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C. Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D. Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 19: Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%.

C. 22,7%.

Câu 20: Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đáp án thi congdoanvietnam.org bộ số 2

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A.Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

B.Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C.Bộ Nội vụ

Câu 2. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A.2010

B.2011

C.2012

D.2013

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A.700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)Đ

B.600.000 đoàn viên ưu tú

C.500 đoàn viên ưu tú

Câu 4. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A.Tôn Đức Thắng

B.Hoàng Quốc Việt

C.Nguyễn Đức Cảnh

Câu 5. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A.85%

B.90%

C.92%

Câu 6. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A.“Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B.“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

C.Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 7. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A.Lần thứ nhất

B.Lần thứ hai

C.Lần thứ ba

D.Lần thứ tư

Câu 8. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Đại hội I

B.Đại hội II

C.Đại hội III

D.Đại hội IV

Câu 9. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A.Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B.Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C.Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D.Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 10. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A.Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B.Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C.Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 11. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A.Lần đầu tiên

B.Lần thứ hai

C.Lần thứ ba

Câu 12. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Hoàng Quốc Việt

B.Tôn Đức Thắng

C.Nguyễn Đức Thuận

Câu 13. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A.Tháng 5 năm 1969.

B.Tháng 6 năm 1969.

C.Tháng 7 năm 1969.

Câu 14. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A.Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B.Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C.Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D.Cả 3 khâu đột phá trên đều đúng

Câu 15. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A.Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B.Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C.Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D.Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A.Đại hội V

B.Đại hội VI

C.Đại hội VII

D.Đại hội VIII

Câu 17. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A.Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B.Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 18. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A.Năm 2019

B.Năm 2020

C.Năm 2021

Câu 19. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A.Cán bộ công đoàn

B.Đoàn viên công đoàn

C.Người sử dụng lao động

Câu 20. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A.Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.

B.Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C.Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D.Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Đáp án tự luận thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

>>> Xem đáp án phần tự luận tại: Thông điệp có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam

2. Thể lệ cuộc thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 2023

  • Đối tượng dự thi:

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động sinh sống, làm việc trong nước và người lao động Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài.

  • Cách thức dự thi:

Để tham gia trả lời câu hỏi, bạn đọc truy cập website https://congdoanvietnam.org/, ấn tham gia dự thi rồi điền các thông tin cá nhân để bắt đầu.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác!

Các bài viết cùng chủ đề:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!