Đáp án Học và làm theo lời Bác năm 2023

Đáp án Học và làm theo lời Bác năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Học và làm theo lời Bác là cuộc thi lamtheoloibac ý nghĩa nhằm truyền tải những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp các thế hệ sau hiểu được tư tưởng cao đẹp của Bác, cố gắng học tập và làm theo lời Bác. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án thi Học tập và làm theo lời Bác

Cuộc thi Học tập và làm theo lời Bác năm 2023 được chia thành nhiều bảng cho các đối tượng khác nhau.

1.1 Đáp án thi Học tập và làm theo lời Bác năm 2023 bảng A

Đáp án cuộc thi Học tập và làm theo lời Bác bảng A tuần 2

Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai (5/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy sinh viên: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội …

yêu lao động, yêu khoa học kỹ thuật và tuân thủ kỷ luật.

yêu lao động, yêu khoa học và công nghệ.

yêu lao động, yêu khoa học và kỷ luật.

yêu lao động, yêu chuộng hòa bình thế giới, yêu khoa học và kỷ luật.

Câu 2. Trong Bài nói chuyện tại Đại hội sinh niên lần thứ nhất (1958), Hồ Chí Minh nói “Thanh niên bây giờ là thế hệ vẻ vang, vì vậy nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo…của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài”

tư tưởng

năng lực

kiến thức

thái độ

Câu 3. Trong số các vườn quốc gia sau, chỉ có một vườn quốc gia ở trong đất liền là:

Vườn quốc gia Bái Tử Long

Vườn quốc gia Cát Bà.

Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Câu 4. Cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Khánh Hòa

Quảng Nam

Câu 5. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 – 1939 dựa trên cơ sở nào?

Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.

Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.

Câu 6. Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Cả làng siêng năng thì làng …..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

phồn thịnh

phát triển

phủ quý

thắng lợi

Câu 7. Đầm phá ở vùng ven biển có sự pha trộn giữa nước ngọt và nước mặn nên rất thích hợp với loài thủy sinh vật nào?

Nước ngọt, nước mặn và nước lợi

Nước mặn.

Nước lợ.

Nước ngọt.

Câu 8. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian nào?

5/8-30/8/1945.

16/8-28/8/1945.

14/8- 28/8/1945.

14/8-25/8/1945.

Câu 9. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” vào thời gian nào sau đây?

2015

2011

2018

1998

Câu 10. Hãy chọn đáp án đúng. Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm….

quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí.

mệnh lệnh, quan liêu, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí.

cơ hội, đặc quyền, quan liêu, mệnh lệnh, bé phải, chủ quan, tham ô, lãng phí.

quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, kiêu ngạo, cửa quyền, hách dịch, lãng phí.

Câu 11. Trong bài Thư trung thu gửi các cháu nhi đồng (1951), Hồ Chí Minh viết: “Các cháu phải biết yêu, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ……. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Gia đình

Lao động

Công việc

Học tập,

Câu 12. “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Đoạn trích trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)

Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)

Lời tuyên bố trước Quốc hội (10/1946)

Tuyên ngôn độc lập (1945)

Câu 13. Phương châm tác chiến chủ đạo của chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 là gì?

Chiến tranh nhân dân

Đánh lâu dài

Đánh du kích

Đánh điểm diệt viện

Câu 14. Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam gần đây nhất được UNESCO công nhận là

Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

Khu dự trữ sinh quyền Châu thổ sông Hồng.

Khu dự trữ sinh quyển Quần đảo Cát Bà.

Câu 15. Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là:

Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai.

Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

Câu 16. Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh viết “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là ….; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc” Hãy chọn một đáp án đúng.

Pháp và Nhật

Pháp và Mỹ

Mỹ và Nhật

Mỹ và Anh

Câu 17. Anh là một học sinh trường Pétrus Ký hi sinh trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn đầu năm 1950 và ngày anh hi sinh đã được lấy làm ngày truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam. Anh là ai?

Trần Văn Ơn

Kim Đồng

Nguyễn Thái Bình

Lý Tự Trọng

Câu 18. Trong“Thư gửi các học sinh” (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những … sẵn có của các em”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

khả năng

năng lực

phẩm chất

tiềm năng

Câu 19. Hãy chọn đáp án đúng. Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam” (3/1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước….

Phải thực hiện mục tiêu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên xung phong”.

Phải thực hành mục tiêu “Đâu nhân dân cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên sẵn sàng”.

Phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”.

Phải thực hiện chương trình hành động “Đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì có thanh niên làm”.

Câu 20. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 4-SL ngày 4-9-1945 thành lập một Quỹ nào “để thu nhận các món tiền và đồ vật của nhân dân sẵn lòng quyên giúp Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia”?

Hũ gạo đồng tâm

Tuần lễ vàng

Bình dân ngăn quỹ

Quỹ Độc lập

Câu 21. Trong “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hải, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta ….dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

phải học.

trân trọng

quan tâm

lắng nghe

Câu 22. Trong bài Cần, Kiệm, Liêm, Chính (1949), Hồ Chí Minh viết: “Cả nước siêng năng thì nước…… Hãy lựa chọn đáp án đúng?

Hòa bình

Chiến thắng

Mạnh giàu

Thống nhất

Câu 23. Trong bài “Đội thanh niên xung phong”(11/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên ta rất hãng hải. Ta biết hợp lòng hăng hái đó lại và … đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp?

tổ chức

quan tâm

dìu dắt

động viên

Câu 24. Chiến dịch nào mang tên mật danh “Trần Đình”?

Điện Biên Phủ

Chiến dịch Trung du

Hòa Bình

Chiến dịch đường 18

Câu 25. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.” Lời kêu gọi trên được Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

Thư gửi đồng bảo toàn quốc (10/1944)

Lời kêu gọi quốc dân (9/1945).

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/1946).

Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945)

Câu 26. Quan điểm đổi mới của Đảng từ Đại hội VI (12/1986) là gì?Đổi mới là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Đối mới là không thay đổi về hình thức, bước đi của chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới là thay đổi về nội dung của chủ nghĩa xã hội.

Đối mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Câu 27. Đường bờ biển nước ta có chiều dài khoảng bao nhiêu km?

3260km

4600km

2360km

2100km

Câu 28. Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 có nội dung cơ bản nào?

Đổi mới về kinh tế, chính trị, tổ chức, tư tưởng, văn hóa.

Đổi mới về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, văn hóa.

Đối mới về kinh tế, văn hóa, chính trị ngoại giao.

ĐỔI MỚI về kinh tế, tổ chức, tư tưởng, ngoại giao.

Câu 29. Vùng nước tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở được gọi là gì?

Thềm lục địa.

Nội thủy.

Vùng nước nông.

Vùng nước ven bờ.

Câu 30. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện biện pháp nào để ổn định hệ thống chính quyền và hệ thống chính trị sau Đại thắng Xuân 1975?

Xóa bỏ chính quyền cũ và các chính sách lạc hậu.

Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chủng các cấp.

Thành lập chính quyền trung lập và các đoàn thể.

Giải tán các đảng phái thân Mĩ – chính quyền Sài Gòn.

1.2 Đáp án thi Học tập và làm theo lời Bác bảng C

Câu 1. Đầm Trà Ổ ở nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

Phú Yên

Bình Định

Bình Thuận

Khánh Hòa

Câu 2. Chỉ số hàng hải của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong các nước có biển?

đứng thứ 57 trong số 157 nước có biển.

đứng thứ 37 trong số 157 nước có biển

đứng thứ 27 trong số 157 nước có biển

đứng thứ 47 trong số 157 nước có biến

Câu 3. Trong Bài nói trong dịp đến thăm đoàn xe đầu tiên của quân đội (1951), Hồ Chí Minh so sánh xe và xăng như cái gì?

mồ hôi, nước mắt, xương máu của công nhân

mồ hôi, nước mắt, xương máu của quân đội

mồ hôi, nước mắt, máu thịt của nhân dân

mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân

Câu 4. Trong Bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Hồ Chí Minh nói: “Phải đẩy mạnh … thực hiện khẩu hiệu sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

thi đua sáng tạo

thi đua lao động.

thi đua sản xuất

thi đua yêu nước

Câu 5. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” là câu nói của ai? (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG, 1995, Tập IV, tr. 8)

Trường Chinh

Nguyễn Văn Huyện

Vũ Đình Hòe

Hồ Chí Minh

Câu 6. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với công việc phải thế nào?

chăm chỉ

đam mê

say mê

tận tụy

Câu 7. Ý nghĩa của thắng lợi Điện Biên Phủ là gì?

Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp, ta giành hoàn toàn thể chủ động trên chiến trường

Xoay chuyển cục diện chiến tranh tạo điều kiện thuận lợi trên mặt trận ngoại giao

Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc khu vực Bắc Phi

Bảo vệ và củng cố được quyền chủ động trên chiến trưởng, làm thất bại bước đầu kế hoạch Na-va

Câu 8. Trong Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi của cách mạng Việt Nam (3/9/1965), Hồ Chí Minh viết: “Cuộc sống … của chế độ xã hội chủ nghĩa từ thành thị đến nông thôn, khắp đồng bằng và miền núi”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

tự do, hạnh phúc cho mọi người dân

tự do, no ấm, tươi vui tỏa ánh sáng

ấm no, tự do, hạnh phúc, tươi vui

tự do, hạnh phúc, ngập tràn ánh sáng

Câu 9. Trong Di chúc (10/5/1969), Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự.., thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

tin tưởng đường lối của Đảng

trung thành với nhân dân

thấm nhuần đạo đức cách mạng

nâng cao đạo đức cách mạng

Câu 10. Vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839), Côn Đảo thuộc tỉnh nào?

Vĩnh Long

Gia Định

Bến Tre

Trà Vinh

Câu 11. Khi ra thăm chiến sĩ ở đảo Vạn Hoa, Bác Hồ phê bình đồng chí Tư lệnh hải quân vì lý do nào sau đây?

Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu muối

Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu cá

Để bộ đội ở cạnh biến mà thiếu nước ngọt

Để bộ đội ở cạnh biển mà thiếu rau

Câu 12. Thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt” là nội dung đạo luật nào của Chính quyền Sài Gòn?

Luật 5/57

Luật 5/59

Luật 1/59

Luật 10/59

Câu 13. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào thời gian nào?

Ngày 6 – 1 – 1946

Ngày 26 – 4 – 1976

Ngày 2 – 9 – 1945,

Ngày 20 – 12 – 1946

Câu 14. Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh Đảng Trung ương khóa 3 (1953), Hồ Chí Minh viết: “Chỉ cần có ……. sửa chữa khuyết điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

kiên quyết

Ý kiến

quyết tâm

quyết định

Câu 15. Trong “Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư Trưởng Quân chính Việt Nam” (10/1945), Bác Hồ đã viết: “Sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải…, nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình.” Hãy chọn đáp án đúng

làm “quan cách mạng”.

tu dưỡng đạo đức

hi sinh gian khổ

vừa làm, vừa học

Câu 16. Trong bài Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu (1952), Hồ Chí Minh viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là……của nhân dân, của bộ đội và của Chính Phủ.” Hãy lựa chọn đáp án đúng.

bạn bè

kẻ thù

cán bộ

lãnh đạo

Câu 17. Việt Nam tham gia Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế vào năm nào?

1969

1979

2009

1989

Câu 18. Trong “Tự phê bình”(1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta …, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi”. Hãy chọn đáp án đúng

Dựa vào sức mình

Chia nhau làm việc.

Đồng tâm nhất trí

Cố gắng phấn đấu

Câu 19. Trong Thư khen các lực lượng vũ trang và đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã chiến đấu dũng cảm lập được chiến công (2/1965), Hồ Chí Minh nói: “Quân và dân ta phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

đầy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng

phấn đấu sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng giặc ngoại xâm

tăng cường sản xuất, sản sàng chiến đấu, thống nhất hai miền đất nước

thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội

Câu 20. Châu Đốc – địa phương cuối cùng được giải phóng trong năm 1975 nay thuộc tỉnh nào của nước ta?

Tiền Giang

Kiên Giang

Hậu Giang

An Giang

Câu 21. Trong Bài nói tại Hội những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế (1958), Hồ Chí Minh viết: “Nguyện vọng tha thiết và ý chí sắt đá của toàn dân Việt Nam là thực hiện thống nhất đất nước bằng….Hãy chọn đáp án đúng?

con đường đoàn kết

con đường hòa bình

tinh thần đoàn kết

phương pháp hòa bình.

Câu 22. Chiếc bàn được sử dụng trong đàm phản tại Hội nghị Pari (1973) có hình gì?

Hình thoi

Hình vuông

Hình chữ nhật

Hình tròn

Câu 23. Ai là người đầu tiên cắm lá cờ trên nóc Dinh Độc Lập (30/4/1975)?

Bùi Quang Thận

Vũ Đăng Toàn

Nguyễn Văn Tập

Ngô Sỹ Nguyên

Câu 24. Trong bài Tư cách người công an cách mệnh (1948), Hồ Chí Minh dạy tư cách người công an cách mệnh đối với đồng sự phải thế nào?

đoàn kết giúp đỡ

chân thành giúp đỡ

ân cần giúp đỡ

thân ái giúp đỡ

Câu 25. Điền từ vào chỗ chấm: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại và có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào….

Quan liêu

Tham ô

chủ nghĩa cá nhân

Tất cả các phương án

Câu 26. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh khẳng định : “Muốn cải tạo xã hội thì phải …. Hãy chọn đáp án đúng?

thay đổi bản thân

cải tạo bản thân

cải tạo mình

nhìn nhận lại mình

Câu 27. Mỹ Lai – nơi diễn ra vụ thảm sát của Mĩ (1968) thuộc tỉnh nào của nước ta?

Quảng Ngãi

Quảng Trị

Quảng Bình

Quảng Nam

Câu 28. Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ công nhân viên, học viên trường Đại học nhân dân Việt Nam (khóa III-1958), Hồ Chí Minh cho rằng: “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất như tăng gia sản xuất, một mặt phải..”. Hãy chọn đáp án đúng?

cải tạo nhận thức

cái tạo suy nghĩ

cải tạo tư duy

cải tạo tư tưởng

Câu 29. Trong bài Nói chuyện với đoàn công an Cuba (9/8/1966), Hồ Chí Minh: “Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản nó không học nổi..”. Hãy lựa chọn đáp án đúng?

đó học đi đôi với hành

đó là học lấy lòng dân

đó là học các nước khác

đó là học từ nhân dân

Câu 30. Trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa (8/1945) Hồ Chí Minh viết: “…….cũng như Chính phủ lâm thời của ta lúc này. Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho chính sách và mệnh lệnh của nó được thi hành khắp nước”. Hãy chọn đáp án đúng?

Mặt trận dân chủ Đông dương

Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam

Ủy ban dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)

2. Đáp án thi thử Học và làm theo lời Bác năm 2023

Câu 1: Ngày 28/1/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo: “Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”. Bài báo đó có tên là gì?

=> Tự phê bình

Câu 2: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong tác phẩm nào?

=> Nâng cao đạo đức, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 3: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

=> Chủ nghĩa yêu nước

Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh và điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem… để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

=> Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu 5: “Tự do cho đồng bảo tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”, luận điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

=> Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.

Câu 6: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 nă, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn đọc lập, tư do. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

=> Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966.

Câu 7: Huyện đảo nào sau đây có mật độ dân cao nhất trong các huyện đảo của cả nước?

=> Lý Sơn

Đáp án Học và làm theo lời Bác năm 2023

Câu 8: Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy… mà tự giải phóng cho ta

=> Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức mà tự giải phóng cho ta

Câu 9: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh và điền vào chỗ trống:

Câu 10: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

3. Hướng dẫn đăng ký dự thi Học tập và làm theo lời Bác năm 2023

Để tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh truy cập Hội thi qua website: http://hocvalamtheobac.vn/

Bước 2: Đăng nhập/ Đăng kí tài khoản:

Nếu đã có tài khoản (Từ các mùa thi trước hoặc cuộc thi do Egroup tổ chức – EID) Nhấp chọn nút ĐĂNG NHẬP. Chuyển qua bước 5

Nếu chưa có tài khoản Nhấp chọn nút ĐĂNG KÝ.

Bước 3: Bảng đăng ký hiện lên, thí sinh điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tích chọn đồng ý với điều khoản.. Nhấp chọn ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Tên tài khoản có thể đặt phải viết liền không dấu có thể bao gồm chữ hoặc số.

Bước 4: Truy cập vào hòm thư cá nhân vừa sử dụng đăng kí để kích hoạt tài khoản (Có thể kiểm tra cả trong mục Spam)

Bước 5: Sau khi đăng kí thành công. Bạn đăng nhập vào hệ thống và bấm nút vào thi hoặc thi thử để tiến hành cập nhật thông tin cá nhân theo yêu cầu. Nhấp chọn Lưu để hoàn tất quá trình đăng kí.

Bước 6: Nhấp chọn VÀO THI hoặc THI THỬ để tham gia cuộc thi theo THỂ LỆ

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Học và làm theo lời Bác năm 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.