Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023 vừa được phát động tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về các quy định của pháp luật (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự và luật xử lý vi phạm hành chính). Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhé!

1. Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023 đợt 1

Đợt 1 cuộc thi tìm hiểu pháp luật Bình Thuận về Bộ luật Dân sự và Bộ luật Lao động.

Câu 1: Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản không?

Có quyền.

Có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Chỉ được từ chối khi di sản để lại có giá trị rất nhỏ.

Không có quyền.

Câu 2: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ bao nhiêu tuổi đối với lao động nam vào năm 2028?

Đủ 62 tuổi.

Đủ 63 tuổi.

Đủ 61 tuổi.

Đủ 60 tuổi.

Câu 3: Người thành niên là người bao nhiêu tuổi?

Là người từ đủ mười chín tuổi trở lên.

Là người từ đủ hai mươi tuổi trở lên.

Là người từ đủ mười sáu tuổi trở lên.

Là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Câu 4: Thời điểm mở thừa kế là khi nào?

Là thời điểm làm thủ tục khai tử và được cấp Giấy chứng tử.

Là thời điểm làm Giấy chứng tử.

Là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được Tòa án xác định ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.

Là thời điểm người có tài sản chết và không để lại di chúc.

Câu 5: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp nào sau đây?

Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.

Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.

Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.

Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023

Câu 6: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng bao nhiêu % mức lương của công việc đó?

Bằng 90%.

Bằng 75%.

Bằng 70%.

Bằng 85%.

Câu 7: Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

Ít nhất 30 ngày.

Ít nhất 45 ngày.

Ít nhất 15 ngày.

Ít nhất 60 ngày.

Câu 8: Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

Ít nhất 60 ngày.

Ít nhất 75 ngày.

Ít nhất 30 ngày.

Ít nhất 45 ngày.

Câu 9: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là bao nhiêu năm?

Là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Là 30 năm đối với tất cả di sản do người chết để lại.

Không có thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản.

Là 20 năm đối với bất động sản, 05 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Câu 10: Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là gì?

Là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Là hành vi có tính chất tình dục của người lao động đối với người sử dụng lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Là hành vi có tính chất tình dục của người sử dụng lao động đối với người lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người lao động tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Câu 11: Cá nhân có quyền xác định lại giới tính không? Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp nào?

Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo trào lưu, xu hướng của xã hội.

Cá nhân không có quyền xác định lại giới tính.

Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo sở thích cá nhân.

Câu 12: Giao dịch dân sự gồm những hình thức nào?

Giao dịch dân sự bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự bằng lời nói.

Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.

Giao dịch dân sự bằng văn bản.

Câu 13: Trong thời hạn bao nhiêu tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ?

Sau 06 tháng.

Sau 02 tháng.

Sau 03 tháng.

Sau 09 tháng.

Việc lập di chúc miệng có hiệu lực khá ngắn, nên khi chủ sở hữu tài sản còn khỏe mạnh thì trong khoảng 3 tháng sau khi lập di chúc thì bản di chúc miệng đó sẽ hết hiệu lực. Hơn nữa việc lập di chúc miệng thường có sai lệch hơn di chúc bằng văn bản, nên nếu thời gian quá lâu sẽ khiến cho di chúc không còn được đúng đắn.

Câu 14: Người được giám hộ bao gồm những người nào sau đây?

Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.

Người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ.

Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ.

Câu 15: Tài sản là gì?

Là tiền, quyền sử dụng đất.

Là tiền và các vật có giá trị bằng tiền.

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Là tiền, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản, quyền gắn với nhân thân.

Câu 16: Trong trường hợp nào sau đây, người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết?

Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.

Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.

Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.

Câu 17: Di sản bao gồm những gì?

Di sản bao gồm tất cả tài sản mà người chết sử dụng, quản lý, mượn, thuê tài sản của người khác.

Di sản bao gồm tất cả tài sản của người chết.

Di sản bao gồm tất cả tài sản thuộc sở hữu riêng của người chết để lại.

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Câu 18: Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của con người thì ai có quyền quyết định hoãn hoặc ngừng đình công?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Câu 19: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?

Hòa giải viên lao động.

Tòa án nhân dân.

Hội đồng trọng tài lao động.

Cả 3 đáp án còn lại đều đúng.

Câu 20: Hãy chọn một đáp án đúng nói về quyền làm việc của người lao động?

Người lao động được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào.

Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào.

2. Thể lệ và cách thức tham gia thi Tìm hiểu pháp luật Bình Thuận

Thể lệ cuộc thi

– Đối tượng dự thi: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, học sinh, cinh viên, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

– Độ tuổi dự thi là từ đủ 16 tuổi trở lên.

– Nội dung cuộc thi là về Bộ luật dân sự, bộ luật lao động, Bộ luật hình sự và Nghị định thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

– Thời gian tổ chức cuộc thi được chia thành 2 đợt:

  • Đợt 1: Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 20/5/2023 về Bộ luật Dân sự và Bộ luật Lao động
  • Đợt 2: Từ ngày 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023 về Bộ luật Hình sự và quy định về xử lý vi phạm hành chính.

Cách thức tham gia thi tìm hiểu pháp luật Bình Thuận

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập website: http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn/ rồi điền đầy đủ các thông tin để đăng ký. Mỗi người sẽ có tối đa 3 lần dự thi trong một đợt.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Bình Thuận 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.