Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam được tổ chức từ 10/10/2023 cho toàn thể công dân Việt Nam trong và ngoài nước nhằm tuyên truyền các quy định pháp luật về Biên phòng, biên giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi công dân trong vấn đề chủ quyền dân tộc. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam tuần 2

Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam diễn ra từ ngày 4/12 – 10/12.

Câu 1. Theo hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, việc phối hợp tuần tra song phương để kiểm tra liên hợp đường biên giới và mốc quốc giới được quy định như thế nào?

=> Khi cần thiết

Câu 2. Cặp cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Dọc thuộc cặp tỉnh biên giới nào của Việt Nam và Lào?

=> Quảng Nam – Xê Kong

Câu 3. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, trường hợp nào dưới đây người có thẩm quyền được quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền?

=> Xảy ra tranh chấp về biên giới, lãnh thổ; xung đột vũ trang; địch xâm nhập; hoạt động khác đe dọa đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia;

Câu 4. Theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ, khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường trong khu vực biên giới, người phát hiện phải có trách nhiệm gì?

=> Khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường (sau đây viết chung là tai nạn) trong khu vực biên giới biển, người phát hiện phải kịp thời thông báo, phát tín hiệu cấp cứu, kịp thời thông báo cho đồn, trạm Biên phòng, cơ quan, lực lượng chức năng nơi gần nhất và tiến hành ngay các biện pháp để cứu người, phương tiện, tài sản và hạn chế tổn thất.

Câu 5. Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

=> Hủa Phăn

Câu 6. Việt nam có bao nhiêu tỉnh có đường biên giới trên đất liền giáp với Lào?

=> 10 tỉnh

Câu 7. Theo luật Phòng, chống ma túy năm 2021, thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu?

=> Từ đủ 6 tháng đến 12 tháng

Câu 8. Theo hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào ký năm 2016, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng Công an Lào tại cửa khẩu là gì?

=> Các đáp án đưa ra đều đúng.

Câu 9. Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, người cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật có thể bị xử lý như thế nào?

=> Bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Câu 10. Luật Phòng, chống ma túy quy định bao nhiêu biện pháp cai nghiện ma túy?

=> 02 biện pháp

Câu 11. Theo Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ, chủ thể nào dưới đây chủ trì tiến hành khảo sát địa điểm cần mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) biên giới đất liền do?

=> Bộ Quốc phòng

Câu 12. Theo luật Biên giới quốc gia, khu vực biên giới trên biển được quy định như thế nào?

=> Khu vực biên giới trên biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo;

Câu 13. Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc đối diện cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) thuộc tỉnh nào của Lào?

=> Phóng Sa Lỳ

Câu 14. Từ khi ra đời đến nay, CAND Vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) có bao nhiêu đơn vị, cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân?

=> 156 tập thể 67 cá nhân

Câu 15. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, hoạt động nào dưới đây có thể bị hạn chế hoặc tạm ngừng trong vành đai biên giới?

=> Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 16. Theo Nghị định số 62/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ đối với nạn nhân mua bán người là nữ?

=> Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Câu 17. Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 quy định bao nhiêu nhóm hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người?

=>

Câu 18. Luật Biên phòng Việt Nam quy định có những biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nào?

=> Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm: Vận động quần chúng; Pháp luật; Ngoại giao; Kinh tế; Khoa học – kỹ thuật; Nghiệp vụ; Vũ trang.

Câu 19. Theo Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an toàn, trật tự tại cửa khẩu cảng, Biên phòng cửa khẩu cảng có quyền từ chối cấp Giấy phép xuống tàu cho người Việt Nam, người nước ngoài trong trường hợp nào?

=> Tất cả các đáp án đưa ra đều đúng.

2. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam tuần 1

Tuần 1 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam bắt đầu từ ngày 27/11 – 3/12.

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam tuần 1 bộ số 1

Câu 1: Văn bản nào sau đây quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

A. Nghị định 112/2014/NĐ-CP

B. Nghị định 140/2004/NĐ-CP

C. Nghị định 34/2014/NĐ-CP

D. Nghị định 71/2015/NĐ-CP

Câu 2: Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới đất liền là cơ quan nào dưới đây?

A. Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch (Y tế, động vật, thực vật)

B. Biên phòng, Công an

C. Công an, Hải quan, Kiểm dịch y tế

D. Biên phòng, Hải quan.

Câu 3: Theo luật Biên phòng Việt Nam, vành đai biên giới được quy định như thế nào?

A. Phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào từ 100m đến 1500m do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

B. Phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào từ 100m đến 1000m do Hội đồng nhân dân tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

C. Phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào từ 100m đến 2000m do Hội đồng nhân dân tỉnh nơi có biên giới quốc gia quyết định, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

D. Phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất liền, nơi hẹp nhất 100m, nơi rộng nhất không vượt quá phạm vi xã, phường biên giới, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Câu 4: Ngày nào dưới đây là ngày biên phòng toàn dân?

A. 03/03

B. 03/04

C. 03/05

D. 03/02

Câu 5: Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

A. 01/01/2022

B. 01/07/2022

C. 01/01/2021

D. 01/07/2021

Câu 6. Việt Nam có biên giới đất liền với quốc gia nào?

A. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

B. Vương quốc Campuchia

C. Các đáp án đưa ra đều đúng

D. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Câu 7: Các tỉnh nào sau đây của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc?

=> C. Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

Câu 8: Theo nghị định số 77/2017/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng, quy định việc cấp cho người Việt Nam và người nước ngoài thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài làm việc không quá mấy tháng?

=>  A. 3 tháng

Câu 9: Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi thì có thể bị phạt tù là bao nhiêu năm?

=> A. 12 đến 20 năm

Câu 10: Có bao nhiêu nội dung thực hiện quản lý nhà nước về biên phòng đối với UBND các cấp nơi có biên giới quốc gia?

=> C. 5 nội dung

Câu 11: Luật Biên phòng Việt Nam quy định bao nhiêu chính sách về biên phòng?

=> C. 7 chính sách

Câu 12: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng?

=> A. “Trường hợp bất khả kháng” là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.

Câu 13: Luật Biên phòng Việt Nam quy định bao nhiêu nguyên tắc thực thi nhiệm vụ Biên phòng?

=> A. 04 nguyên tắc

Câu 14: Thác Bản Giốc nằm trên con sông nào?

=> D. Sông Quây Sơn

Câu 15: Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, đại diện biên giới đoạn 3 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

=> C. Từ mốc 85 đến mốc 167

Câu 16: Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc?

=> C. 7

Câu 18: Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày, tháng, năm nào?

=> A. 3/3/1959

Câu 19: Chức năng, nhiệm vụ nào sau đây không phải là chức năng của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc?

=> D. Tuần tra khu vực biên giới

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam tuần 1 bộ số 2

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

-> Ngày 01/01/2022.

Câu hỏi. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là bao nhiêu năm?

-> 20 năm;

Câu hỏi. Tỉnh nào có đường biên giới trên đất liền đồng thời giáp với hai nước Trung Quốc và Lào?

-> Điện Biên

Câu hỏi. Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng là ngày tháng năm nào?

-> Ngày 03/3/1959

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, khi tàu thuyền nhập cảnh, thuyền viên, hành khách đi trên tàu thuyền nhập cảnh phải làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng đầu tiên nơi tàu đến?

-> Vào khu vực biên giới biển Việt Nam

Câu hỏi. Phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021?

-> Quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam quy định chủ thể nào có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng thực hiện nhiệm vụ?

-> Cơ quan, tổ chức, công dân ở khu vực biên giới

Câu hỏi. Các tỉnh nào sau đây của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc?

-> Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh

Câu hỏi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì trong việc diễn tập tình huống sự cố an ninh hàng hải ở khu vực biên giới biển?

-> Bộ Quốc phòng

Câu hỏi. Theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP, trong khu vực biên giới biển, có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

-> 10 nhóm hành vi

Câu hỏi. Theo Luật Biển Việt Nam, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam được xác định như thế nào?

-> Ranh giới ngoài của lãnh hải

Câu hỏi. Theo Nghị định 112/2014/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới đất liền là cơ quan nào?

-> Biên phòng; Hải quan; Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật).

Câu hỏi. Luật Biên phòng Việt Nam quy định bao nhiêu chính sách về Biên phòng?

-> 07 chính sách.

Câu hỏi. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc định nghĩa như thế nào về trường hợp bất khả kháng?

-> Trường hợp bất khả kháng” là trường hợp xảy ra do khách quan không thể dự đoán được, không thể tránh được và không thể khắc phục được.

Câu hỏi. Trong Luật Biên phòng Việt Nam, “thế trận biên phòng toàn dân” được quy định như thế nào?

-> Việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng bao gồm?

-> Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải quan cửa khẩu cảng, Cảng vụ hàng hải tại cửa khẩu cảng biển, Cảng vụ đường thủy nội địa tại cửa khẩu cảng thủy nội địa, Kiểm dịch y tế quốc tế, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật.

Câu hỏi. Văn bản nào quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền?

-> Nghị định 112/2014/NĐ-CP

Câu hỏi. Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định bao nhiêu nhóm chính sách về phòng, chống ma túy?

-> 10 nhóm chính sách.

Câu hỏi. Thác Bản Giốc nằm trên sông nào?

-> Sông Quây Sơn

Câu hỏi. Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc gồm bao nhiêu điều khoản?

-> 12 Điều khoản

Câu hỏi. Luật Phòng, chống ma túy 2021 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

-> 8 chương, 55 điều

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, khi nào tàu cá đi khai thác thủy sản phải làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh?

-> Tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam phải làm thủ tục xuất cảnh trước khi rời vùng biển Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh khi về đến khu vực biên giới biển Việt Nam.

Câu hỏi. Theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là bao lâu kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý?

-> 01 năm (12 tháng)

Câu hỏi. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng được hiểu là?

-> Cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu và Cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Câu hỏi. Theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP, vùng cấm trong khu vực biên giới biển được quy định như thế nào?

-> Vùng cấm trong khu vực biên giới biển là phần lãnh thổ nằm trong địa giới hành chính cấp xã giáp biển, đảo, quần đảo và trong nội thủy được thiết lập để quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự; phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, phá hoại, khai thác, thu thập bí mật nhà nước.

Câu hỏi. Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biển giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biên giới giai đoạn 4 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

-> Từ mốc 167 đến mốc 498.

Câu hỏi. Người phạm tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có thể bị phạt tù tối đa bao nhiêu năm?

-> 20 năm.

Câu hỏi. Theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP, mẫu biển báo trong khu vực biên giới đất liền do chủ thể nào dưới đây quy định?

-> Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Câu hỏi. Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Đại diện biển giới đoạn 8 sẽ quản lý đoạn biên giới nào?

-> Từ mốc 1300/4 đến điểm kết thúc của đường biên giới.

Câu hỏi. Theo Luật Biên phòng Việt Nam, nhiệm vụ biên phòng?

-> Bao gồm:

– Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia.

– Quản lý, bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, công trình khác ở khu vực biên giới.

– Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường; bảo đảm việc thi hành pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

– Phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới.

– Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới, phòng thủ dân sự; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới.

– Hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài.

– Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống chiến tranh xâm lược, xung đột vũ trang.

Câu hỏi. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

-> 8 chương, 52 điều

Câu hỏi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì trong việc quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh?

-> Bộ Công an

Câu hỏi. Theo Nghị định 77/2017/NĐ-CP, quy định việc cấp cho người Việt Nam và người nước ngoài thuộc các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thường xuyên xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài làm việc không quá mấy tháng?

-> Không quá 03 tháng

Câu hỏi. Hiệp định cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc quy định như thế nào về thời gian làm việc tại cửa khẩu Lào Cai (đường bộ)?

-> 7h00 – 22h00 giờ Hà Nội.

Đáp án tiếp tục được cập nhật…

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam

3. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu luật Biên phòng Việt Nam (https://bdbp.com.vn)

  • Cách thức tham gia: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website https://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.
  • Thời gian tổ chức:

Cuộc thi diễn ra qua 3 tuần:

– Tuần 1: Từ ngày 27/11 – 3/12

– Tuần 2: Từ ngày 4/12 – 10/12

– Tuần 3: Từ ngày 11/12 – 17/12

  • Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam. Trong đó, đối tượng trọng tâm dự thi là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên toàn quốc; cán bộ, Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác ở các tỉnh, thành phố biên giới.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Biên phòng Việt Nam. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.