Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Để chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn. Qua đó, cuộc thi giúp mọi người nhận thức rõ hơn về chính sách, pháp luật về ATVSLAD đến toàn thể người lao động trên địa bàn tỉnh từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người lao động và sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLD. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi nhé!

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

Câu 01 Đồng chí Phan Thị Hạnh Nguyên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/2008 – 1/2013

B. 4/2008 – 1/2013

C. 5/2008 – 1/2013

Câu 02 Đồng chí Phùng Văn Lô, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 3/1993- 8/2002

B. 4/1993- 8/2002

C. 5/1993- 8/2002

Câu 03 Đồng chí Trần Ngọc Minh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1947 – 12/1947

B. 9/1947 – 11/1947

C. 9/1947 – 12/1947

Câu 04 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977

B. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 9 năm 1977

C. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 1977

Câu 05 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được BTV Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ Bí Thư Huyện uỷ huyện Hạ Hoà thời gian nào?

A. 9/4/2018

B. 9/4/2019

C. 9/4/2020

Câu 06 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ V được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1963

B. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 1963

C. ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 1963

Câu 07 Đồng chí Ngô Thị Đắc, Thư ký LHCĐ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 12/1985 – 4/1993

B. 12/1986 – 4/1993

C. 12/1987 – 4/1993

Câu 08 Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 6/2004- 12/2007

B. 6/2004- 12/2008

C. 6/2004- 12/2009

Câu 09 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào?

A. từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1973.

B. từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973.

C. từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 1973

Câu 10 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 1988

B. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 1988

C. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 1988

Câu 11 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XVI được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018

B. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 6 năm 2018

C. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018

Câu 12 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIII được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2003

B. Từ 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2003

C. Từ 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2003

Câu 13 Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 40 đồng chí

B. 41 đồng chí

C. 42 đồng chí

Câu 14 Đồng chí Nguyễn Văn Điệp, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 1/1949 – 4/1950

B. 1/1949 – 5/1950

C. 1/1949 – 6/1950

Câu 15 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 29 đến 30 tháng 01 năm 2013

B. Từ ngày 29 đến 30 tháng 02 năm 2013

C. Từ ngày 29 đến 30 tháng 03 năm 2013

Câu 16 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Đại hội lần thứ bao nhiêu?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

Câu 17 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào?

A. Ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

B. Ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 1983

C. Ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 1983

Câu 18 Đồng chí Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 01/6/2019 đến nay

B. 01/7/2019 đến nay

C. 01/8/2019 đến nay

Câu 19 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4 năm 1993.

B. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 1993.

C. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 4 năm 1993

Câu 20 Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 09/4/2018 – 6/2019

B. 09/5/2018 – 6/2019

C. 09/6/2018 – 6/2019

Câu 21 Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 11/1957 – 1/1959

B. 11/1957 – 2/1959

C. 12/1957 – 1/1959

Câu 22 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XIV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2008

B. Từ ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2008

C. Từ ngày 13 và 15 tháng 5 năm 2008

Câu 23 Đồng chí Trần Văn Tiện, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/1977-6/1983

B. 9/1977-7/1983

C. 9/1977-8/1983

Câu 24 Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1956 – 11/1957

B. 3/1956 – 12/1957

C. 4/1956 – 12/1957

Câu 25 Đồng chí Trần Lưu Vỵ, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 2/1958 – 4/1963

B. 2/1959 – 4/1962

C. 2/1959 – 4/1963

Câu 26 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thời gian nào?

A. Tháng 9 năm 2015

B. Tháng 9 năm 2016

C. Tháng 9 năm 2017

Câu 27 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ IV được diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

B. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

C. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 năm 1960

Câu 28 Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III được tổ chức vào thời gian nào?

A. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

B. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

C. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 năm 1980

Câu 29 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên được diễn ra vào thời gian nào?

A. 09/10/1946

B. 09/10/1947

C. 09/10/1948

Câu 30 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ XII được diễn ra vào ngày tháng, năm nào?

A. Từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 5 năm 1998

B. Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998

C. Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 5 năm 1998

Câu 31 Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ sáp nhập thành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú vào thời gian nào?

A. Tháng 2 năm 1968

B. Tháng 3 năm 1968

C. Tháng 4 năm 1968

Câu 32 Từ khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

A. 5

B. 6

C. 7

Câu 33 Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vào thời nào?

A. 25/6/2014

B. 25/7/2014

C. 25/8/2014

Câu 31 Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI đã tiến hành bầu bao nhiêu đồng chí vào Ban Thường vụ.

A. 13 đồng chí

B. 14 đồng chí

C. 15 đồng chí

Câu 32 Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Thư ký LHCĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 4/1963 – 9/1977

B. 4/1963 – 10/1977

C. 4/1963 – 11/1977

Câu 33 Đồng chí Hà Đức Quảng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập được BTV tỉnh uỷ; Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định tham gia BCH, BTV và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào thời gian nào?

A. 1/6/2019

B. 1/7/2019

C. 1/8/2019

Câu 34 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 1/2013 – 8/2015

B. 1/2013 – 9/2015

C. 1/2013 – 10/2015

Câu 35 Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Phú Thọ là ngày nào?

A. 08/10/1947

B. 09/10/1947

C. 10/10/1947

Câu 36 Đồng chí Hà Thục Chinh, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 12/1947 – 12/1948

B. 12/1946 – 12/1947

C. 10/1947 – 10/1948

Câu 37 Đồng chí Nguyễn Mạnh Tài, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 10/1951 – 10/1952

B. 11/1951 – 11/1952

C. 11/1951 – 10/1952 

Câu 38 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian nào?

A. 20/5/2004

B. 20/6/2004

C. 20/7/2004

Câu 39 Đầu năm 1948, số đoàn viên công đoàn trên toàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu người?

A. 1.617 người

B. 1.716 người

C. 1.717 người

Câu 40: Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ Lần thứ II được diễn ra vào thời gian nào?

a. Tháng 6 năm 1951

b. Tháng 7 năm 1951

c. Tháng 8 năm 1951

Câu 41 Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.12/1952 – 2/1956

b.12/1953 – 2/1956

c.12/1954 – 2/1956

Câu 42 Đồng chí Hoàng Lý, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

a.10/1952 – 10/1953

b.11/1952 – 11/1953

c.11/1952 – 12/1953

Câu 43 Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hưng được Tỉnh ủy điều động làm Bí thư Huyện ủy huyện Tam Nông vào thời gian nào?

A. Tháng 1 năm 2008

B. Tháng 2 năm 2008

C. Tháng 3 năm 2008

Câu 44 Trước khi hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, Công đoàn Phú Thọ đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội.

A. 5

B. 6

C. 7

Câu 45 Tại Đại hội XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu CNVCLĐ?

A. Chưa đến 141.000 người

B. Đúng 141.000 người

C. Hơn 141.000 người

Câu 46 Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Chánh thư ký LHCĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian nào?

A. 6/1950 – 10/1951

B. 6/1950 – 11/1951

C. 6/1950 – 12/1951

Câu 47 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trong thời gian nào?

A. 9/2002- 3/2004

B. 9/2002- 4/2004

C. 9/2002- 5/2004

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

2. Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ

Để tham gia cuộc thi đầy ý nghĩa này, các bạn truy cập vào đường link https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-dai-hoi-cong-doan-tinh-phu-tho-41741

Mỗi thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 15 phút. Tham gia tối đa 03 lượt.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.