Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Điện Biên

tìm hiểu 60 năm công đoàn điện biên
5/5 - (2 bình chọn)

Điện Biên vừa tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Điện Biên (1963 – 2023). Gocdoday xin gửi đến bạn đọc đáp án tham khảo của cuộc thi. Mong rằng qua cuộc thi, mọi người có thể hiểu thêm về sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên; những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với tổ chức công đoàn qua các thời kỳ.

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Điện Biên (1963 – 2023)

Câu 01: Tính đến tháng 12/2022 tỉnh Điện Biên có bao nhiêu công đoàn cơ sở?

A. 955

B. 960

C. 970

D. 980

Câu 02: Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) gồm mấy đồng chí?

A. 4 đồng chí

B. 5 đồng chí

C. 6 đồng chí

D. 7 đồng chí 

Câu 03: Năm 2022 Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi nào dưới đây?

A. Hội thi cán bộ CĐCS giỏi

B. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới trong CNVCLĐ năm 2022

C. Hội thi cán bộ nữ công tài năng duyên dáng

D. Hội cán bộ nữ công giỏi

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 60 năm công đoàn điện biên

Câu 04: Đại hội VII Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Lê Hạnh Nguyên.

B. Đồng chí: Đỗ Ngọc Hiền.

C. Đồng chí: Trần Ngọc Hùng.

D. Đồng chí: Phan Tiến Hùng.

Câu 05: Đến tháng 12 năm 2022 Công đoàn tỉnh Điện Biên đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 06: Đại hội XI Công đoàn Điện Biên đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Lê Thanh Hà

B. Đồng chí: Lầu Thị Thanh Hương

C. Đồng chí: Nguyễn Thị Tám

D. Đồng chí: Nguyễn Phú Đức

Câu 07: Đại hội X Công đoàn Điện Biên đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Hoàng Ngọc Vinh

B. Đồng chí: Lê Thanh Hà

C. Đồng chí: Phạm Thị The

D. Đồng chí: Vũ Thị Tươi

Câu 08: Sau khi chia tách Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu thành Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Lai Châu đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên?

A. Đồng chí: Đỗ Ngọc Hiền.

B. Đồng chí: Trần Ngọc Hùng

C. Đồng chí: Hoàng Ngọc Vinh.

D. Đồng chí: Phan Tiến Hùng.

Câu 09: Hiện nay trụ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên thuộc phường nào?

A. Phường Him Lam

B. Phường Tân Thanh

C. Phường Mường Thanh

D. Phường Thanh Bình

Câu 10: Công đoàn Việt Nam được thành lập ngày thàng năm nào?

A. 28/7/1929

B. 28/7/1930

C. 28/7/1931

D. 28/7/1932

Câu 11: Chủ đề hoạt động công đoàn năm 2023 là gì?

A. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

B. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

C. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

D. Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam.

Câu 12: Trường hợp nào sau đây là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên cơ sở ?

A. Ủy viên BCH Công đoàn cấp trên cơ sở đương nhiệm

B. Chủ tịch CĐCS

C. Ủy viên ban nữ công công đoàn cấp trên cơ sở

D. Ủy viên BCH CĐCS

Câu 13: Đại hội XI Công đoàn Điện Biên diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 06 năm 2018

B. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 06 năm 2019

C. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 06 năm 2020

D. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 06 năm 2021

Câu 14: Khen thưởng chuyên đề nào dưới đây là của tổ chức công đoàn?

A. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

B. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

C. Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

D. Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Câu 15: Phong trào thi đua nào dưới đây do công đoàn phát động?

A. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

B. Lao động giỏi, lao động sáng tạo.

C. Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau

D. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Câu 16: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chia tách Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu thành Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Lai Châu vào năm nào?

A. Năm 2000

B. Năm 2001

C. Năm 2002

D. Năm 2003 

Câu 17: Trong 60 năm hình thành và phát triển Công đoàn tỉnh Điện Biên đã có bao nhiêu lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động các hạng?

A. 05 lần.

B. 04 lần.

C. 03 lần.

D. 02 lần.

Câu 18: Đại hội V Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Lê Hạnh Nguyên.

B. Đồng chí: Trương Đình Duy.

C. Đồng chí: Lê Thị Kim Dương.

D. Đồng chí: Vũ Đình Yến.

Câu 19: Giải thưởng nào dưới đây là giải thưởng của tổ chức công đoàn?

A. Giải thưởng Lý Tự Trọng.

B. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

C. Giải thưởng Lương Định Của.

D. Giải thưởng người thợ trẻ giỏi

Câu 20: Từ giữa năm 1979 đến năm 1980 có mấy Công đoàn huyện, thị xã được thành lập?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 21: Các Công đoàn huyện, thị xã đầu tiên được thành lập vào thời gian nào?

A. Từ giữa năm 1979 đến năm 1980

B. Từ giữa năm 1980 đến năm 1981

C. Từ giữa năm 1981 đến năm 1982

D. Từ giữa năm 1982 đến năm 1983

cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 60 năm công đoàn điện biên

Câu 22: Đại hội IV Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) đồng chí nào được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh?

A. Đồng chí: Lê Hạnh Nguyên.

B. Đồng chí: Nguyễn Văn Đào.

C. Đồng chí: Trương Đình Duy.

D. Đồng chí: Đặng Quang Lệ.

Câu 23: Đại hội VIII Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Đỗ Ngọc Hiền.

B. Đồng chí: Trần Ngọc Hùng

C. Đồng chí: Hoàng Ngọc Vinh.

D. Đồng chí: Phan Tiến Hùng.

Câu 24: Đại hội VI Công đoàn Lai Châu (nay là Công đoàn Điện Biên) đồng chí nào được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh?

A. Đồng chí: Lê Hạnh Nguyên.

B. Đồng chí: Trần Ngọc Hùng.

C. Đồng chí: Đỗ Ngọc Hiền.

D. Đồng chí: Hà Xuân Uy.

Câu 25: Đến tháng 12 năm 2022 Công đoàn tỉnh Điện Biên đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

2. Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm lịch sử Công đoàn Điện Biên

Dưới đây là một số thể lệ, quy định với những người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về 60 năm ngày thành lập Công đoàn Điện Biên:

Đối tượng dự thi

Đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong tỉnh Điện Biên.

Thời gian dự thi:

4 tuần, từ ngày 1/3 – 1/4/2023, cuộc thi diễn ra trong 4 tuần. Cuộc thi sẽ được tổng kết vào ngày 14/4/2023

– Phương thức dự thi: Thí sinh dự thi truy cập đường link (https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-60-nam-lich-su-cong-doan-dien-bien-1963-2023-36583)

Sau khi truy cập thì các thí sinh tiến hành đăng ký tài khoản thi và thực hiện điền đầy đủ thông tin trước khi vào thi.

Bộ câu hỏi dự thi sẽ gồm 15 câu được chọn trong bộ câu hỏi ngẫu nhiên, các thí sinh lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi. Mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lần và lấy điểm trong lần thi cao nhất.

Giải thưởng

Giải thưởng của cuộc thi bao gồm:

* Giải cá nhân

  • 01 Giải nhất
  • 02 giải nhì
  • 04 giải ba
  • 15 giải khuyến khích

* Giải tập thể Ban Tổ chức trao giải cho 02 tập thể có thành tích như sau: 1 giải Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất và 1 giải công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng, đạt thứ hạng cao.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền đến cán bộ tìm hiểu sâu sắc truyền thống của công đoàn Điện Biên qua đó giáo dục tinh thần, truyền thống cần phát huy của Công đoàn tỉnh Điện Biên

Trên đây, Gocdoday vừi gửi đến bạn đọc Đáp án tham khảo của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Điện Biên. Theo dõi chúng tôi để biết thêm các thông tin hữu ích khác.

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.