Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

Cải cách hành chính là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi địa phương. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức nhằm phổ biến đến mọi người những quy định, chính sách để thực hiện việc cải cách. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án của cuộc thi này nhé!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ có thời hạn làm việc?

A. 06 tháng.

B. 24 tháng.

C. Không ít hơn 06 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt; trừ trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

2. Theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là bao lâu?

A. 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực

B. 03 năm

C. 05 năm

3. Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việc công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính như thế nào?

A. Toàn bộ kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phải được đăng tải công khai thông qua một hoặc nhiều hình thức sau: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Cổng thông tin điện tử (website) của cơ quan hành chính các cấp (nếu có); thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan có liên quan biết; các hình thức khác.

B. Chỉ cần thông báo cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan có liên quan biết.

C. Không được thông báo cho cá nhân, tổ chức và công khai rộng rãi.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023
Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính được phát động rộng rãi

4. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào trên địa bàn tỉnh Nghệ An có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp?

A. Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

B. Cục Quản lý đường bộ 2.

C. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

5. Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), nếu căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức được phân thành bao nhiêu loại?

A. 2

B. 3

C. 5

6. Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ có trách nhiệm nào sau đây?

A. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

B. Yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Bộ phận Một cửa.

C. Cả 2 trách nhiệm trên.

7. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cán bộ được thực hiện theo hình thức nào?

A. Thi tuyển

B. Xét tuyển

C. Bổ nhiệm

8. Từ ngày 01/7/2019 đến 30/6/2022, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được quy định là bao nhiêu đồng/tháng?

A. 1.390.000 đồng/tháng.

B. 1.490.000 đồng/tháng.

C. 1.690.000 đồng/tháng.

9. Mức thu lệ phí đối với đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ có yếu tố nước ngoài tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay là?

A. 50.000 đồng.

B. 70.000 đồng.

C. 100.000 đồng.

10. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đâu là mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025?

A. 80% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

B. 90% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

C. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

11. Theo Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan nào là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi?

A. UBND cấp xã.

B. Công an cấp huyện.

C. Bảo hiểm xã hội cấp huyện

12. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022 tỉnh Nghệ An tăng bao nhiêu bậc so với năm 2021?

A. 5

B. 7

C. 21

13. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), nội dung nào sau đây không phải là nghĩ vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

B. Bồi thường thiệt hại khi các hành vị của mình gây thiệt hại cho tổ chức hoặc người dân.

C. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

14. Trong các phương án sau, phương án nào quy định về yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ?

A. Sử dụng ngôn ngữ bằng Tiếng Việt, thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

B. Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

C. Cả 2 phương án trên.

15. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện hành vi sau đây?

A. Quản lý tập trung, thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

B. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

C. Ứng xử, giao tiếp phù hợp với quy định của pháp luật về văn hóa công sở.

2. Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi bắt buộc là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh), trừ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn không có điều kiện kết nối mạng intrernet. Thí sinh tham gia cuộc thi phải đủ 15 tuổi trở lên.

Ngoài ra, Ban tổ chức khuyến khích công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh hoặc công dân có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương khác trên lãnh thổ Việt Nam tham dự cuộc thi.

Cách thức tham gia thi tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An

Bước 1: Thí sinh dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” hoặc truy cập vào phần mềm thi tại địa chỉ: https://thitructuyen.nghean.gov.vn.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi.

Mỗi tài khoản dự thi được sử dụng trong cả cuộc thi. Nếu muốn đăng ký tài khoản khác, thí sinh lặp lại Bước 2, nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở mục “Tên truy cập” để tránh trùng lặp với tài khoản đã đăng ký, các mục khác (mật khẩu, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, nơi đang học tập hoặc làm việc…) thì nên giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông tin thí sinh. Khuyến khích mỗi thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản dự thi để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả thi.

Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “Làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thi sinh trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “Lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa đổi đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án khác và bấm vào nút “Lưu đáp án”.

Bước 4: Sau khi kết thúc phần trả lời các câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh không bấm nút “Kết thúc bài thi” thì khi hết thời gian làm bài (20 phút), kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

5/5 - (1 bình chọn)

Thích viết lách và uống cà phê