Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023

Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023 được triển khai với nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức pháp luật của các tầng lớp Nhân dân về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,… Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023

Câu 01: Chất ma túy là:

A. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

B. Chất kích thích.

C. Chất hướng thần.

D. Chất ức chế thần kinh.

Câu 02: Chất gây nghiện là:

A. Chất dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

B. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

C. Chất kích thích.

D. Chất ức chế thần kinh.

Câu 03: Chất hướng thần là:

A. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh.

B. Chất gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử
dụng.

C. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn
tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

D. Chất dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

Câu 04: Tệ nạn ma túy là:

A. Các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

B. Sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

C. Sử dụng chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác.

D. Sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 05: Cây có chứa chất ma túy là:

A. Cây thuốc phiện.

B. Cây coca, cây cần sa.

C. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa.

D. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định

Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023
Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023

Câu 06: Người nghiện ma túy là:

A. Người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

B. Người sử dụng chất ma túy.

C. Người sử dụng chất gây nghiện.

D. Người sử dụng thuốc hướng thần.

Câu 07: Người sử dụng trái phép chất ma túy là:

A. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

B. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

C. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

D. Người có hành vi sử dụng chất ma túy mà chưa xin phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Câu 08: Cai nghiện ma túy là:

A. Quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế.

B. Quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về tâm lý.

C. Quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về xã hội.

D. Quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này

Câu 09: Luật Phòng, chống ma túy nghiêm cấm hành vi:

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy; kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghỉện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 10: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy:

A. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

B. Quản lý, ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

C. Thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 11: Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy:

A. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.

B. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú; chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

D. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Câu 11: Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy:

A. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.

B. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú; chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

D. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Câu 13: Cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sống có trách nhiệm:

A. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

C. Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

D. Ngăn chặn người sử dung trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Câu 14: Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại:

A. Gia đình, cộng đồng.

B. Cơ sở cai nghiện ma túy.

C. Gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy.

D. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Câu 15: Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại:

A. Cơ sở Y tế.

B. Tại gia đình, cộng đồng.

C. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

D. Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.

Câu 16: Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là:

A. Trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

D. Sự phối hợp, trợ giúp của gia đình, cộng đồng và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 17: Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là:

A. Từ đủ 03 tháng đến 06 tháng.

B. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

C. Từ đủ 09 tháng đến 18 tháng.

D. Từ đủ 12 tháng đến 24 tháng.

Câu 18: Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách nhiệm:

A. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

B. Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

C. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện.

D. Tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Câu 19: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

C. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 20: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một
trong các trường hợp:

A. Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

D. Tất cả các đáp án trên.

2. Thể lệ và cách thức dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang

Thể lệ cuộc thi

– Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi trực tuyến).

– Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi bằng tiếng việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mỗi người dự thi không quá 05 lần và hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài có kết quả cao nhất trong số các bài thi để xét giải thưởng).

– Thời gian thi: Bắt đầu từ 07 giờ ngày 25/4/2023 đến 17 giờ ngày 25/5/2023.

Cách thức dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy

Để tham gia dự thi, các bạn truy cập website: https://pbpl.haugiang.gov.vn rồi chọn phương thức đăng nhập (qua Zalo, Facebook,…) và điền các thông tin cá nhân.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy tỉnh Hậu Giang năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.