Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay các tỉnh thành trên cả nước đều đang trong quá trình hoàn thành các vấn đề về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Để tuyên truyền quy định pháp luật về lĩnh vực này, TP Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023

Câu hỏi 1. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là gì?

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp chỉ cho cá nhân trên môi trường mạng.

Là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp chỉ cho các tổ chức trên môi trường mạng.

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023

Câu hỏi 2. Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ thì “Khái niệm” nào sau đây là đúng?

“Danh tính điện tử” là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.

“Chủ thể danh tính điện tử” là tổ chức, cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử.

“Định danh điện tử” là hoạt động đăng ký đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 3. Theo quy đinh tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ thì việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức nào dưới đây?

Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID.

Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 4. Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1/mức độ 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích nào trên ứng dụng VNeID ?

Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng… sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

Các tính năng nổi bật: Ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm… giúp công dân có thể thay thế thẻ Căn cước công dân gắn chíp, các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế …

Khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch hành chính.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 5. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có những lợi ích nào dưới đây?

Có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân.

Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện giao dịch hành chính công.

Tất cả phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 6. Để thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thành phố Hà Nội, công dân cần truy cập vào địa chỉ nào dưới đây?

Https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn.

Https://egov.hanoi.gov.vn.

Zalo.com, facebook.com, youtube.com.

Https://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn.

Câu hỏi 7. Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử?

07 ngày.

08 ngày.

05 ngày.

06 ngày.

Câu hỏi 8. Khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực hộ tịch, thủ tục hành chính nào dưới đây công dân không thể ủy quyền cho người khác thực hiện?

(1) Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(2) Đăng ký kết hôn.

(3) Đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Phương án (2) và (3).

Câu hỏi 9. Ông A trước đây thi giấy phép lái xe B1 dùng chứng minh nhân dân để làm thủ tục, nay ông A đã đổi chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, vậy khi đi gia hạn giấy phép lái xe ông A dùng giấy tờ gì?

Giấy khai sinh.

Thẻ Bảo hiểm y tế.

Có thể dùng thẻ Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 10. Theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ thì dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có những mức độ nào dưới đây?

Có 1 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Có 2 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Dịch vụ công trực tuyến một phần.

Có 4 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4.

Có 3 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3.

Câu hỏi 11. Tài khoản định danh điện tử công dân Việt Nam bị khóa khi nào?

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

Chủ thể danh tính điện tử chết.

Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID hoặc bị thu hồi thẻ Căn cước công dân.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 12. Theo Đề án 06 của Chính phủ thì các thủ tục hành chính nào dưới đây là các thủ tục hành chính thiết yếu?

Gia hạn tạm trú.

Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú.

Xác nhận thông tin về cư trú.

Xóa đăng ký thường trú, Xóa đăng ký tạm trú.

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023

Câu hỏi 13. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Tài khoản định danh điện tử” là gì?

Là tài khoản do người dân tạo lập trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính laptop. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Là tài khoản do Bộ Công an lập trên các thiết bị thông minh và cấp cho người dân bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu.

Là tài khoản được tạo lập bởi người dân và doanh nghiệp trên điện thoại. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển.

Là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử (Bộ Công an).

Câu hỏi 14. Danh tính điện tử người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam gồm những nội dung nào dưới đây?

Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung).

Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài); Thông tin sinh trắc học (Vân tay).

Thông tin cá nhân (Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế); Thông tin sinh trắc học (Vân tay).

Thông tin cá nhân (Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế); Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung; Vân tay).

Câu hỏi 15. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cơ quan nhà nước là gì?

Là dịch vụ bảo đảm chỉ cung cấp toàn bộ thông tin việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp một phần thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Là dịch vụ bảo đảm chỉ cung cấp toàn bộ thông tin việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Câu hỏi 16. Tổng thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đối với người có công là bao nhiêu ngày làm việc?

Không quá 24 ngày làm việc.

Không quá 18 ngày làm việc.

Không quá 12 ngày làm việc.

Không quá 10 ngày làm việc.

Câu hỏi 17. Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân Việt Nam cần làm gì?

Đến cơ quan công an chỉ để cung cấp các giấy tờ cá nhân như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe…

Đến cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú để xác thực ảnh mặt và vân tay; cung cấp các giấy tờ cá nhân như thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Chỉ cần thực hiện các thao tác đăng ký trên điện thoại di động.

Không cần làm gì cả, cán bộ công an xã/phường sẽ đăng ký hộ.

Câu hỏi 18. Danh tính điện tử tổ chức gồm những nội dung nào dưới đây?

Mã định danh điện tử của tổ chức, Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có).

Ngày, tháng, năm thành lập, Địa chỉ trụ sở chính.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 19. Mật khẩu ứng dụng VNeID phải đảm bảo yêu cầu nào?

Phải từ 8-20 ký tự.

Bao gồm số, chữ viết hoa, chữ viết thường.

Bao gồm ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 20. Có thể sử dụng thông tin, hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng nào để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy?

Hình ảnh thẻ trên ứng dụng VssID hoặc hình ảnh thẻ trên ứng dụng VNeID hoặc thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

Trên ứng dụng của ngân hàng.

Ảnh chụp qua điện thoại thông minh.

Hình ảnh thẻ của cán bộ, công chức, viên chức.

Câu hỏi 21: Khi thực hiện một thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến qua website: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào dưới đây?

Chỉ thực hiện được trong giờ hành chính.

Bất cứ lúc nào khi kết nối được môi trường mạng.

Chỉ thực hiện được trong ngày làm việc.

Chỉ thực hiện được trong ngày thứ bảy, chủ nhật.

Câu hỏi 22: Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Ứng dụng VNelD” là được hiểu như thế nào?

VNelD là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

VNelD là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

VNelD hay còn gọi là “ví giấy tờ điện tử” là phương thức quản lý thông tin CCCD cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng, giúp công dân làm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử – dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.

VNelD là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Câu hỏi 23: Đề án 06 của Chính phủ có mấy quan điểm chỉ đạo, mấy nhóm tiện ích và mấy nhóm nhiệm vụ?

05 quan điểm; 03 nhóm tiện ích; 05 nhiệm vụ.

08 quan điểm; 04 nhóm tiện ích; 07 nhiệm vụ.

07 quan điểm; 05 nhóm tiện ích; 06 nhiệm vụ.

09 quan điểm; 02 nhóm tiện ích; 03 nhiệm vụ.

Câu hỏi 24: Tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp giấy tờ nào dưới đây của công dân?

Thẻ bảo hiểm y tế.

Giấy đăng ký xe.

Giấy phép lái xe.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 25: Theo Quyết định 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”, người dân có thể truy cập vào trang website nào để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức trực tuyến ?

Https://chinhphu.vn.

Https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn.

Https://hanoi.gov.vn/.

Https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/.

Câu hỏi 26: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình của cơ quan nhà nước là gì?

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp một phần thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Là dịch vụ bảo đảm chỉ cung cấp toàn bộ thông tin việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Là dịch vụ bảo đảm chỉ cung cấp toàn bộ thông tin việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Câu hỏi 27: Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử phải tuân thủ quy định nào?

Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật.

Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu hỏi 28: Thời hạn cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp là bao nhiêu ngày?

Không quá 07 ngày làm việc.

Không quá 06 ngày làm việc.

Không quá 05 ngày làm việc.

Không quá 03 ngày làm việc.

Câu hỏi 29: Theo Đề án 06 của Chính phủ thì các thủ tục hành chính nào dưới đây là các thủ tục hành chính thiết yếu?

Gia hạn tạm trú.

Xóa đăng ký thường trú, Xóa đăng ký tạm trú.

Xác nhận thông tin về cư trú.

Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú.

Câu hỏi 30: Để thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thành phố Hà Nội, công dân cần truy cập vào địa chỉ nào dưới đây?

Https://egov.hanoi.gov.vn.

Zalo.com, facebook.com, youtube.com.

Https://dichvucong.hanoi.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn.

Https://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn.

Câu hỏi 31: Theo quy định của Luật Cư trú, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến thời điểm nào sau đây?

Đến ngày 01/07/2022.

Đến hết ngày 31/12/2023.

Đến hết ngày 31/12/2022.

Đến hết ngày 01/7/2023.

Câu hỏi 32: Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Tài khoản định danh điện tử” là gì?

Là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử (Bộ Công an).

Là tài khoản do Bộ Công an lập trên các thiết bị thông minh và cấp cho người dân bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu.

Là tài khoản được tạo lập bởi người dân và doanh nghiệp trên điện thoại. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển.

Là tài khoản do người dân tạo lập trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính laptop. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Câu hỏi 33: Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm các bước nào sau đây?

(1) Lựa chọn dịch vụ công, (2) Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống, (3) Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, (4) Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.

(1) Lựa chọn dịch vụ công, (2) Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống, (3) Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.

(1) Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống, (2) Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, (3) Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.

(1) Lựa chọn dịch vụ công, (2) Đăng ký tài khoản và Đăng nhập hệ thống, (3) Tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ, (4) Nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Câu hỏi 34: Thời gian giải quyết thủ tục “Đăng ký khai tử” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua website: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn là bao nhiêu ngày?

03 ngày làm việc.

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

07 ngày làm việc.

05 ngày làm việc.

Câu hỏi 35: Tài khoản định danh điện tử công dân Việt Nam bị khóa khi nào?

Chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

Chủ thể danh tính điện tử chết.

Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNeID hoặc bị thu hồi thẻ Căn cước công dân.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 36: Đối tượng nào dưới đây được cấp tài khoản định danh điện tử ?

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha mẹ, hoặc người giám hộ.

Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 37: Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID như thế nào cho đúng?

Không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác.

Đăng xuất tài khoản khi cho người khác mượn thiết bị.

Luôn cập nhật các thông tin về ứng dụng để nắm được các tin tức – thông báo mới nhất về các hướng dẫn an toàn thông tin.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 38: Người lao động có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội thì thời hạn nộp hồ sơ là bao nhiêu tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc?

06 tháng.

02 tháng.

03 tháng.

01 tháng.

Câu hỏi 39: Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm những thông tin nào dưới đây?

Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính) và Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung).

Chỉ có thông tin cá nhân gồm Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.

Thông tin cá nhân (Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính) và Thông tin sinh trắc học (Ảnh chân dung, Vân tay).

Chỉ có Thông tin sinh trắc học là Ảnh chân dung.

Câu hỏi 40: Trong trường hợp mất thiết bị đang sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân có thể thực hiện yêu cầu khóa tạm thời tài khoản để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của mình theo cách nào dưới đây?

Yêu cầu khóa tài khoản trên Trang thông tin định danh điện tử Https://vneid.gov.vn.

Liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản.

Liên hệ qua số Holine 1900.0368 để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản.

Tất cá các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 41: Hạn sử dụng tài khoản định danh điện tử là bao nhiêu lâu?

10 năm.

20 năm.

30 năm.

Theo thời hạn thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Câu hỏi 42: Muốn thực hiện thủ tục: “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội, công dân nộp hồ sơ theo cách thức nào dưới đây?

Nộp qua dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp tại website: Https://lltptructuyen.moj.gov.vn hoặc tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại website: Https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Hà Nội tại website: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nộp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” của Sở Tư pháp Hà Nội.

Tất cả phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 43: Tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp giấy tờ nào dưới đây của công dân?

Thẻ bảo hiểm y tế.

Giấy đăng ký xe.

Giấy phép lái xe.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 44: Hiện nay, chuyên mục “Nộp BHXH điện tử” trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại website Https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn cung cấp tiện ích nào cho người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình?

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình tích hợp giảm trừ mức đóng, đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Chỉ thực hiện việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình tích hợp giảm trừ mức đóng.

Chỉ thực hiện việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Chỉ thực hiện việc đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế .

Câu hỏi 45: Theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ thì các loại giấy tờ nào sau đây có giá trị chứng minh thông tin về nơi cư trú?

Thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Sử dụng ứng dụng VNeID .

Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 46: Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thì “Xác thực điện tử” là gì?

Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh .

Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, cơ sở dữ liệu khác và hệ thống định danh và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử đó.

Là hoạt động xác nhận, khẳng định thông tin gắn với chủ thể danh tính điện tử thông qua việc khai thác, đối chiếu thông tin của chủ thể danh tính điện tử và xác thực điện tử hoặc xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử để khẳng định giá trị sử dụng của tài khoản định danh điện tử đó.

Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 47: Dịch vụ hành chính công là gì?

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý hoặc dưới hình thức thông báo kết quả thực hiện trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cấp cho tổ chức.

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến Hà Nội

– Đối tượng tham dự: Cuộc thi áp dụng cho những công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Nội dung: Cuộc thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06, quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

– Thời gian: 30 bài dự thi có điểm cao nhất gồm 20 bài dự thi của người từ đủ 18 tuổi trở lên và 10 bài dự thi của người dưới 18 tuổi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố qua Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Cuộc thi trước 15h00 ngày 15/9/2023 để chấm vòng chung khảo.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.