Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết, cần có sự chung tay đồng hành của tất cả mọi người. Với mục đích tuyên truyền, giáo dục người dân các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023 (phapluatkhanhhoa vn). Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Câu 1: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì môi trường là?

A. Các yếu tố tự nhiên bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người.

B. Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

C. Bao gồm các yếu tố vật chất như đất, nước, không khí ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người.

D. Bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.

=> Đáp án D

Câu 2: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn là gì?

A. Là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải.

B. Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm.

C. Là chất thải chứa yếu tố gây ăn mòn, gây nhiễm độc

D. Tất cả đáp án đều sai.

=> Đáp án A

Câu 3: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường bao gồm:

A. Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

B. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

=> Đáp án C

Câu 4: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về thành phần môi trường bao gồm?

A. Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người.

B. Bao gồm các yếu tố vật chất như đất, nước, không khí ảnh hưởng đến đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật

C. Yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác.

D. Bao gồm đất, nước, không khí, âm thanh, sinh vật và các hình thái vật chất khác.

=> Đáp án C

Câu 5: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định ô nhiễm môi trường là?

A. Sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

B. Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.

C. Sự suy giảm về chất lượng của thành phần môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

D. Các chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện thì làm cho môi trường bị thay đổi.

=> Đáp án A

Câu 6: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm như thế nào?

A. Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định; Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư.

B. Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh; Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

C. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

D. Tất cả đều đúng

=> Đáp án D

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Câu 7: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt?

A. Chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

B. Liên hệ với cơ sở thu gom rác thải để nhà để phân loại và thu gom.

C. Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại đến điểm tập kết để phân loại.

D. Tất cả đều đúng.

=> Đáp án A

Câu 8: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí gồm:

A. Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí.

B. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

=> Đáp án C

Câu 9: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Di sản thiên nhiên bao gồm:

A. Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan được xác lập theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản; danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa được xác lập theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

B. Di sản thiên nhiên được tổ chức quốc tế công nhận.

C. Di sản thiên nhiên khác được xác lập, công nhận theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

D. Tất cả đáp án đều đúng

=> Đáp án D

Câu 10: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như thế nào?

A. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

B. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm;

C. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác.

D. Tất cả đáp án đều sai

=> Đáp án C

Câu 11: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm gì đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra?

A. Xây dựng phương án cải tạo lại đất.

B. Bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất.

C. Nộp phạt và bồi thường thiệt hại theo quy định.

D. Tất cả đáp án đều đúng.

=> Đáp án B

Câu 12: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy định về chất thải nguy hại như thế nào?

A. Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

B. Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy.

C. Là chất thải có đặc tính nguy hại.

D. Là chất thải ở thể rắn hoặc bùn thải có chứa chất độc hại

=> Đáp án A

Câu 13: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo mức độ ô nhiễm, bao gồm:

A. Khu vực ô nhiễm.

B. Khu vực ô nhiễm nghiêm trọng.

C. Khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

D. Tất cả đáp án đều đúng.

=> Đáp án D

Câu 14: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định suy thoái môi trường là gì?

A. Là sự suy giảm về chất lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người,.

B. Là sự suy giảm về số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật.

C. Là sự suy giảm về chất lượng, số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

D. Là sự suy giảm về chất lượng, số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật.

=> Đáp án C

Câu 15: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phòng ngừa sự cố môi trường như thế nào?

A. Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn

B. Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật

C. Xây dựng và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn

D. Tất cả đều đúng.

=> Đáp án D

Câu 16: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

A. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; Cơ sở sản xuất hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

B. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; Cơ sở kinh doanh hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

C. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; Cơ sở dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

D. Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

=> Đáp án D

Câu 17: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?

A. Là các hoạt động nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến con người do biến đổi khí hậu.

B. Là các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

C. Là các giải pháp nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

D. Tất cả đáp án đều sai.

=> Đáp án B

Câu 18: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thời hạn của Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí là bao nhiêu năm?

A. 03 năm

B. 05 năm

C. 10 năm

D. 15 năm

=> Đáp án B

Câu 19: Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

A. Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

B. Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

C. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

D. Tất cả đáp án đều đúng.

=> Đáp án D

Câu 20: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01 tháng 01 năm 2020

B. Ngày 01 tháng 01 năm 2021

C. Ngày 01 tháng 01 năm 2022

D. Ngày 01 tháng 01 năm 2023

=> Đáp án B

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2023

  • Đối tượng tham gia:

Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ đủ 14 tuổi trở lên.

  • Thời gian diễn ra:

Cuộc thi được tổ chức từ 09 giờ 00 phút ngày 31/10/2023 đến 21 giờ 00 phút ngày 10/11/2023

  • Cách thức tham gia:

Để tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường (phapluatkhanhhoa vn), các bạn truy cập vào 1 trong 2 địa chỉ: https://phapluatkhanhhoa.vn; https://stp.khanhhoa.gov.vn

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Xem thêm đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật tỉnh Khánh Hòa tại bài viết Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về luật An ninh mạng, luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Khánh Hòa

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!