Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Cái chết trắng vẫn luôn là tệ nạn nguy hiểm đe dọa sinh mạnh con người, sự ổn định, trật tự, an toàn xã hội. Một trong những biện pháp quan trọng để đẩy lùi, hạn chế tình trạng này là nâng cao nhận thức toàn dân về các quy định phòng, chống ma túy. Bộ Công an vừa phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án tuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2023 bộ số 1

Câu 1. Theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2. Người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 3. Tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức là trách nhiệm của cá nhân, gia đình đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 4. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy đúng hay sai?

A. ĐúngĐáp án thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2023

B. Sai

Câu 5. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Nội dung nào sau đây là một trong những trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy?

A. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

B. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

C. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma tại trung tâm cai nghiện

D. Cả ba phương án trên

Câu 7. Những khu nào sau đây được bố trí trong cơ sở cai nghiện công lập?

A. Khu lưu trú tạm thời đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và người trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

B. Khu cai nghiện ma túy bắt buộc; khu cai nghiện ma túy tự nguyện; khu cai nghiện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; khu cai nghiện cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

C. Khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy

D. Cả ba phương án trên

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

Câu 8: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc?

A. Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

C. Cả hai phương án trên

Câu 9. Tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 10. Người có thẩm quyền ra quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy có nơi cư trú ổn định?

A. Trưởng Công an cấp xã

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú ổn định

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 11. Hoạt động nào sau đây không phải là nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy?

A. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy

B. Cấm đi khỏi nơi cư trú và tiếp xúc với mọi người xung quanh

C. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

D. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội

Câu 12. Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Ngoại giao

Câu 13. Độ tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là bao nhiêu?

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 14. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Hướng dẫn sản xuất trái phép chất ma túy

B. Hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy

C. Quảng cáo, tiếp thị chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 15. Hành vi “Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy” có bị nghiêm cấm không?

A. Có

B. Không

Câu 16. Nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy?

A. Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy không có trách nhiệm trong phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống tội phạm về ma túy

B. Trao đổi, thống nhất để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại của ma tuý; biên soạn tài liệu, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý

Câu 17. Người không có nơi cư trú ổn định thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 18. Theo chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy: Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy có được khen thưởng không?

A. Không

B. Có

Câu 19. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có quyền nào sau đây?

A. Tiếp nhận người nghiện ma túy vào cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở cai nghiện

B. Được thu các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy

C. Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật

D. Cả ba phương án trên

Câu 20.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy 2023 của Bộ Công an bộ số 2

Câu 1: Gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng 

Câu 2: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự ý chấm dứt hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện có bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

A. Không

B. Có

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

Câu 3: Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có được đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy không?

A. Có

B. Không

Câu 4: Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 5: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6: Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Ngoại giao

Câu 7: Cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy là cơ quan nào?

A. Bộ Quốc phòng

B. Bộ Công an

C. Bộ Y tế

D. Cả ba phương án trên

Câu 8: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/01/2021

B. Ngày 15/6/2021

C. Ngày 04/12/2021

Câu 9. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bao gồm những nội dung nào?

A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

B. Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy

C. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 10. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy?

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy

D. Cả ba phương án trên

Câu 11: Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là những hoạt động nào sau đây?

A. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu

B. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu máu

C. Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua các mẫu vật khác của cơ thể người

D. Cả ba phương án trên

Câu 12: Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Hải quan gồm những cơ quan nào?

A. Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan

B. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (hoặc Đội Kiểm soát Hải quan) trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

C. Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu

D. Gồm cả ba phương án trên

Câu 13:

Biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại đâu?

A. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

B. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Câu 14: Cơ quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện?

A. Trạm y tế cấp xã

B. Công an cấp xã

Câu 15: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chất ma túy

B. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy

C. Cả hai phương án trên

Câu 16: Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Câu 17: Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập?

A. Bộ Y tế

B. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

C. Bộ Công an

Câu 18: Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có trách nhiệm nào sau đây?

A. Đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định và phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện

B. Đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và được miễn các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện

Câu 19: Kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy được trả cho cá nhân, tổ chức nào?

A.Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cơ quan Công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy

B. Gia đình người được đề nghị xác định tình trạng nghiện

C. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người xác định tình trạng nghiện cư trú

D. Cả ba phương án trên

Câu 20: Việc trông cây thuốc phiện trong vườn nhà anh Đức có vi phạm pháp luật không?

A. Có

B. Không

2. Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023

Cuộc thi được Bộ Công an tổ chức với thể lệ như sau:

  • Đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam (sau đây gọi là thí sinh). Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi.

  • Nội dung thi:

Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

– Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

– Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;

– Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;

– Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

  • Hình thức: Thi trực tuyến hoặc thi viết (dành cho người khiếm thị)
  • Thời gian diễn ra: Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng:

– Vòng 1: Từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;

– Vòng 2: Từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;

– Vòng 3: Từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2023. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.