Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang năm 2023

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đã phát động Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023), 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023). Qua đó, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ôn lại những truyền thống quý báu của dân tộc. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2023 nhé!

1. Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tỉnh An Giang năm 2023

Cuộc thi được tổ chức làm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Các thí sinh bắt buộc phải thực hiện cả hai phần thi nêu trên.

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” phần trắc nghiệm

1. Ngày 20 tháng 8 năm 2023, kỷ niệm lần thứ bao nhiêu Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng?

a. 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

b. 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

c. 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

d. 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

2. Bác Tôn tổ chức và lãnh đạo Công hội bí mật Sài Gòn – Chợ Lớn năm nào?

a. 1919

b. 1920

c. 1921

d. 1922

3. Công hội bí mật do Bác Tôn tổ chức và lãnh đạo hình thành những cơ sở đầu tiên ở đâu?

a. Cảng Sài Gòn, nhà thương Chợ Quán, Bưu điện Sài Gòn.

b. Xưởng Ba Son, nhà máy đèn Chợ Quán, Xưởng Faci.

c. Hãng rượu Bình Tây, hãng nhuộm Chợ Lớn, hãng Kroff

d. Trường Bách Nghệ (Bá Nghệ), nhà thương Chợ Rầy, Sở Kiến trúc cầu đường.

4. Thành phố Hồ Chí Minh có ngôi đình liên quan đến hoạt động của Bác Tôn, đó là ngôi đình nào?

a. Bình Trị Đông

b. Bình Tiên

c. Bình Đông

d. Bình Tây

5. Bác Tôn tham gia tổ chức Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng vào năm nào?

a. 1925

b. 1926

c. 1927

d. 1928

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang năm 2023

6. Nơi nào ở Côn Đảo đã làm nổi bật tính cách của Bác Tôn:

a. Banh 1

b. Hầm xay lúa

c. Sở lưới

d. Cầu tàu 914

7. Bác Tôn cùng đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về đến đất liền đúng vào dịp:

a. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945

b. Nam Bộ kháng chiến ngày 23-9-1945

c. Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga 07-11-1945

d. Cả ba đều sai

8. Bác Tôn tham gia Xứ ủy Nam Bộ thời gian nào?

a. Tháng 10-1945

b. Tháng 11-1945

c. Tháng 12-1945

d. Tháng 1-1946

9. Bác Tôn là đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946 của khu vực:

a. Long Xuyên – Sa Đéc

b. Long An – Mỹ Tho

c. Sài Gòn – Chợ Lớn

d. Sài Gòn – Gia Định

10. Bác Tôn được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng vào thời gian nào?

a. Tháng 01-1946

b. Tháng 01-1947

c. Tháng 01-1948

d. Tháng 01-1949

11. Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt vào năm nào?

a. 1949

b. 1950

c. 1951

d. 1952

12. “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân…”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong sự kiện nào sau đây:

a. Nhân dịp mừng thọ Bác Tôn 80 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao Vàng.

b. Nhân dịp chúc mừng Bác Tôn thọ 70 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao Vàng

c. Nhân dịp mừng thọ Bác Tôn 65 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao Vàng

d. Nhân dịp Bác Tôn được bầu làm Phó Chủ tịch nước

13. Chức vụ Bác Tôn đảm trách lâu nhất trong cuộc đời mình là:

a. Chủ tịch Nước

b. Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c. Chủ tịch Quốc hội

d. Chủ tịch Công đoàn

Chức vụ Chủ tịch nước Bác tôn đảm trách từ ngày 22/9/1969 đến khi mất là khoảng 11 năm.

14. Bác Tôn được bầu vào chức danh ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới, trong Đại hội hòa bình thế giới được tổ chức ở đâu?

a. Liên Xô

b. Ba Lan

c. Đức

d. Phần Lan

15. Bác Tôn là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Lê nin vào thời gian nào?

a. Tháng 12-1955

b. Tháng 8-1958

c. Tháng 7-1960

d. Tháng 11-1967

16. “Càng già, chí khí càng dai

Chổng Mỹ, cứu nước ít ai hơn già”.

Hai câu thơ trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào dịp nào?

a. Ngày 20/8/1968, nhân dịp lễ mừng thọ 80 tuổi của Bác Tôn

b. Ngày 20/8/1958, nhân dịp lễ mừng thọ 70 tuổi của Bác Tôn

c. Ngày 20/8/1963, nhân dịp lễ mừng thọ 65 tuổi của Bác Tôn

d. Ngày 20/8/1958, nhân dịp tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Bác Tôn.

17. Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào?

a. 15/9/1969

b. 20/9/1969

c. 23/9/1969

d. 25/9/1969

18. Lễ giỗ Bác Tôn hàng năm được tỉnh An Giang tổ chức theo nghi thức truyền thống vào ngày nào?

a. 10-2 âm lịch

b. 12-2 âm lịch

c. 14-2 âm lịch

d. 16-2 âm lịch

19. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xếp hạng Quốc gia đặc biệt vào ngày, tháng, năm nào?

a. 10-5-2012

b. 17-7-2012

c. 20-8-2012

d. 20-8-2013

20. Hiện vật nào ở Khu lưu niệm Mỹ Hòa Hưng gắn liền với sự kiện Bác Tôn vào miền Nam dự lễ mừng chiến thắng ngày 15/5/1975?

a. Chiếc xe Peguet 404

b. Chiếc ca nô

c. Chiếc máy bay Iak40

d. Chiếc tàu Giang cảnh

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang năm 2023

Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” phần tự luận

Trong phần thi này, thí sinh chọn 1 trong 2 câu sau, bài viết tối thiểu 1.000 từ và tối đa 2.000 từ.

Câu 1. Sự kiện nào trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn làm bạn tâm đắc nhất. Vì sao?

Câu trả lời: Sự kiện nào trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn làm bạn tâm đắc nhất?

Câu 2. Bạn cảm nhận như thế nào về những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng? Phẩm chất đó được bạn áp dụng vào cuộc sống hiện nay như thế nào?

Câu trả lời: Bạn cảm nhận như thế nào về những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng?

2. Thể lệ, cách thức tham dự cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2023

Thể lệ

Đối tượng tham gia:Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh (học viên), lực lượng vũ trang, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh An Giang (các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi).

Thời gian tham gia: từ ngày 05/4/2023 đến ngày 30/6/2023.

Cách thức tham gia

Địa chỉ nhận bài dự thi: Thư viện tỉnh An Giang, số 16 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Bì thư ghi rõ: Cuộc thi tìm hiểu: “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” năm 2023).

Bài dự thi do các cơ sở giáo dục phát động, dự thi cần thống nhất ghi địa chỉ, đơn vị và tập hợp toàn bộ bài dự thi của đơn vị, nộp về địa chỉ theo thông báo trong thể lệ. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào số lượng bài tham dự của đơn vị để xét trao giải tập thể cho cơ quan, đơn vị, trường học, có số lượng tham gia nhiều nhất và có chất lượng.

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tỉnh An Giang năm 2023. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.