Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
5/5 - (1 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Baocaovien.vn) được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp phát động tổ chức từ ngày 8/11 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuần 3

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuần 2 diễn ra từ ngày 23 – 28/11/2023.

Câu hỏi 1: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Việc nêu gương được quy định cụ thể ở nội dung nào dưới đây?

Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong.

Cả 3 phương án được nêu.

Về ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ.

Về tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác.

Câu hỏi 2: Theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các trường hợp nào sau đây?

Mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua, bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức.

Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập; đối phó, cản trở việc kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập.

Vi phạm một trong các trường hợp được nêu.

Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm mục đích trục lợi.

Câu hỏi 3: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 13 năm đến 17 năm.

Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Câu hỏi 4: Lần đầu tiên Đảng ta có một nghị quyết riêng bàn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa ra nhiều quan điểm, giải pháp mới, quyết liệt, đồng bộ, thể hiện quyết tâm cao của Trung ương trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Đó là nghị quyết Hội nghị Trung ương nào?

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa IX.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X.

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), “Tội tham ô tài sản” có khung hình phạt cao nhất nào sau đây?

Phạt tù từ 20 năm đến 35 năm.

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Phạt tù từ 20 năm đến 25 năm.

Câu hỏi 6: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng khi nào?

Vì mục đích từ thiện.

Vì mục đích đối ngoại.

Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân mình.

Câu hỏi 7: Hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tham nhũng gồm những hành vi nào dưới đây?

Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cả 03 phương án được nêu.

Câu hỏi 8: Người nào sau đây không có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Viên chức không giữ chức vụ.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.

Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

Cán bộ, công chức.

Câu hỏi 9: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Câu hỏi 10: Tài sản tham nhũng phải được xử lý như thế nào?

Tài sản tham nhũng sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng được xử lý theo quy định của Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước.

Tài sản tham nhũng phải được tịch thu và giao cho người có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 11: Nội dung xác minh tài sản, thu nhập gồm?

Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập.

Tính đầy đủ, rõ ràng của Bản kê khai.

Tính trung thực của Bản kê khai.

Cả 03 phương án được nêu.

Câu hỏi 12: “Tội nhận hối lộ” có hình phạt bổ sung nào sau đây?

Cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 07 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 06 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ từ 02 năm đến 05 năm.

2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuần 2

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuần 2 diễn ra từ ngày 16 – 22/11/2023.

Câu hỏi 1: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nhận định nào sau đây là đúng?

Các tội phạm về chức vụ là hành vi của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước lợi dụng quyền hạn chỉ đạo làm sai lệch hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các tội phạm về chức vụ là hành vi lợi dụng chức vụ tác động vào hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Các tội phạm về chức vụ là hành lạm dụng chức vụ để điều chỉnh hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong khi thực hiện công vụ.

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Câu hỏi 2: Theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khi vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các trường hợp nào sau đây?

Vi phạm một trong các trường hợp được nêu.​

Bàn và thống nhất nhận tiền, tài sản không hợp pháp để sử dụng cho tập thể hoặc thành viên trong tổ chức đảng.

Không lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có hành vi cản trở hoạt động thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo chỉ xử lý nội bộ hoặc xử lý về hành chính đối với cá nhân tham nhũng, tiêu cực, có dấu hiệu tội phạm.

Câu hỏi 3: “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về quản lý kinh tế – tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nước ngoài viện trợ…”. Trích dẫn trên được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ X của Đảng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Câu hỏi 4: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện?

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng mục đích.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Câu hỏi 6: Quan điểm, chủ trương của Đảng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu rõ: “Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng”. Trích dẫn trên được thể hiện trong văn bản nào của Đảng?

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị.

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị.

Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

Câu hỏi 7: Hoạt động nào không phải là hình thức công khai thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị?

Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Câu hỏi 8: Cơ quan nào sau đây không có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập?

Thanh tra Chính phủ.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thanh tra tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi 9: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội tham ô tài sản”, trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm

Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Có tổ chức

Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tuần 1

Tuần 1 cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra từ 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023.

Câu hỏi 1: Năm 2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách nào nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực?

Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Câu hỏi 2: Lần đầu tiên Đảng ta có một nghị quyết riêng bàn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa ra nhiều quan điểm, giải pháp mới, quyết liệt, đồng bộ, thể hiện quyết tâm cao của Trung ương trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Đó là nghị quyết Hội nghị Trung ương nào?

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa IX.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII.

Câu hỏi 3: Theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị, tổ chức đảng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khi vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các trường hợp nào sau đây?

Bàn và thống nhất nhận tiền, tài sản không hợp pháp để sử dụng cho tập thể hoặc thành viên trong tổ chức đảng.

Vi phạm một trong các trường hợp được nêu.​

Chỉ đạo chỉ xử lý nội bộ hoặc xử lý về hành chính đối với cá nhân tham nhũng, tiêu cực, có dấu hiệu tội phạm.

Không lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có hành vi cản trở hoạt động thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Câu hỏi 4: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng thuộc trường hợp bị áp dụng khung hình phạt nào sau đây?

Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Câu hỏi 5: “Tội nhận hối lộ” có hình phạt bổ sung nào sau đây?

Cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 07 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ từ 02 năm đến 05 năm.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 06 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Câu hỏi 6: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), “Tội nhận hối lộ” có khung hình phạt cao nhất nào sau đây?

Phạt tù từ 20 năm đến 30 năm.

Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Phạt tù từ 20 năm đến 50 năm.

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Câu hỏi 7: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?

Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Câu hỏi 8: Nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình khi nào?

Khi có yêu cầu của cơ quan điều tra.

Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

Khi có yêu cầu của cơ quan thanh tra

Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. .

Câu hỏi 9: Tài sản tham nhũng phải được xử lý như thế nào?

Tài sản tham nhũng được xử lý theo quy định của Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước.

Tài sản tham nhũng phải được tịch thu và giao cho người có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng sẽ bị tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật.

>>> Đáp án thi Niềm tin, kỳ vọng về đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

1. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực baocaovien.vn

Cách thức tham gia cuộc thi:

Để tham gia cuộc thi, thí sinh truy cập địa chỉ Baocaovien.vn rồi thực hiện theo các bước:

Bước 1 : Nhập các thông tin cá nhân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân/số hộ chiếu; số điện thoại liên hệ. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.

Bước 2 : Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi; dự đoán số lượt người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm; nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình trước khi bấm nút “Nộp bài” để kết thúc lượt thi. Người dự thi được coi là hoàn thành lượt thi khi nhận được thông báo “Bạn đã gửi bài thi thành công” trên phần mềm Cuộc thi.

Thời gian diễn ra cuộc thi:

Cuộc thi baocaovien.vn diễn ra trong 3 tuần thi:

– Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023
– Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023
– Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác!

Các bài viết cùng chủ đề:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!