Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk
5/5 - (3 bình chọn)

Cuộc thi Tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi động để kỷ niệm quá trình 120 năm xây dựng tỉnh nhà. Thông qua cuộc thi, mọi người sẽ được bổ sung kiến thức về lịch sử tỉnh Đắk Lắk cũng như những thành tựu nổi bật, nét văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh… Cùng Gocdoday tham khảo đáp án cuộc thi này nhé!

* Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

1. Đáp án 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk 2024 tuần 5

Tuần 5 cuộc thi 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk sẽ được cập nhật vào ngày 16/4.

2. Đáp án 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk 2024 tuần 4

Tuần 4 cuộc thi 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk 2024 bắt đầu từ ngày 6/4 – 12/4/2024.

Câu 1: Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, ngày 18-3-1975 Bộ Chính trị họp, đưa ra nhận định như thế nào?
(10 Điểm)

Thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của ta đánh dấu một bước phát triển mới trong cục diện chung, một bước suy sụp mới của Mỹ-ngụy.

Hạ quyết tâm hoàn thành giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976.

Cả hai phương án trên.

Câu 2: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng thành phố buôn Ma Thuột là gì?
(10 Điểm)

Đô thị trung tâm tiểu vùng Nam Tây Nguyên.

Đô thị trung tâm tiểu vùng Bắc Tây Nguyên

Đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Câu 3: Tỉnh Đắk Lắk có 02 di tích được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt là những di tích nào?
(10 Điểm)

Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích lịch sử hang đá buôn Đăk Tuar.

Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích lịch sử đồn điền CADA.

Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích Bến phà Sêrêpốk (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) nằm trong Di tích lịch sử Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Câu 4: Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 là bệnh viện có quy mô lớn và hiện đại nhất ở cấp nào?

(10 Điểm)

Cấp tỉnh.

Cấp vùng.

Cấp Trung ương.

Câu 5: “Xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột phát triển toàn diện” là mục tiêu được xác định tại Nghị quyết nào của Tỉnh ủy?
(10 Điểm)

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 6/3/1996.

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 6/9/1996.

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 6/3/1997.

Câu 6: Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Modulkiri (Vương quốc Campuchia) với chiều dài bao nhiêu km?
(10 Điểm)

Hơn 71 km.

Hơn 73 km.

Hơn 75 km.

Câu 7: Bài hát Ly cà phê Ban Mê do ai sáng tác?

(10 Điểm)

Nhạc sỹ An Thuyên.

Nhạc sỹ Nguyễn Cường.

Nhạc sỹ Đoàn Chuẩn.

Câu 8: Hiện nay, cà phê của Đắk Lắk đã xuất khẩu sang bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới?
(10 Điểm)

Hơn 60 nước.

Hơn 80 nước.

Hơn 100 nước.

Câu 9: Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, thị trấn)?
(10 Điểm)

182 đơn vị.

184 đơn vị.

186 đơn vị.

Câu 10: Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên có diện tích lớn thứ mấy của cả nước?

(10 Điểm)

Thứ nhất.

Thứ hai.

Thứ ba.

3. Đáp án 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk 2024 tuần 3

Câu 1: Ngày 18/1/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023). Trong đợt này tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu bảo vật được công nhận là bảo vật quốc gia?
(10 Điểm)

01 (sưu tập mũi khoan đá Thác Hai, niên đại từ 4.000 – 3.000 năm cách ngày nay).

02 (sưu tập mũi khoan đá Thác Hai, niên đại từ 4.000 – 3.000 năm cách ngày nay. Đàn đá Buôn N’lut Liêng K’rak, xã Krông Nô, huyện Lắk, niên đại 3.000 năm cách ngày nay).

03 (sưu tập mũi khoan đá Thác Hai, niên đại từ 4.000 – 3.000 năm cách ngày nay; Đàn đá Buôn N’lut Liêng K’rak, xã Krông Knô, huyện Lắk, niên đại 3.000 năm cách ngày nay; công cụ hình rìu tay chất liệu đá thạch anh, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Câu 2: Mục tiêu “Đến năm 1985 phải cơ bản giải quyết xong vấn đề định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh” được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy?
(10 Điểm)

Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (vòng II, năm 1979).

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX (vòng II, năm 1983).

Nghị quyết Đại hội X (năm 1986).

Câu 3: Trung đoàn N’Trang Lơng (trước đó là Trung đoàn 84), Trung đoàn địa phương đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập thời gian nào?
(10 Điểm)

Tháng 9-1945.

Tháng 7-1946.

Tháng 12-1946.

Câu 4: Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk đạt bao nhiêu USD?
(10 Điểm)

1,3 tỷ USD.

1,5 tỷ USD.

1,6 tỷ USD.

Câu 5: Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu xã biên giới?
(10 Điểm)

Có 3 xã (xã Ya Lốp, Ia R’vê thuộc huyện Ea Súp và xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn).

Có 4 xã (xã Ya Lốp, Ia R’vê, Ea Bung thuộc huyện Ea Súp và xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn).

Có 5 xã (xã Ya Lốp, Ia R’vê, Ea Bung thuộc huyện Ea Súp và xã Krông Na, Ea Huar thuộc huyện Buôn Đôn).

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ năm 1889 – 1905 do ai lãnh đạo?
(10 Điểm)

N’Trang Gưh.

N’Trang Lơng.

Câu 7: Cuối tháng 11-1967, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mở hội nghị liên tịch với các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk bàn kế hoạch phối hợp chung trong Chiến dịch Xuân 1968. Hội nghị đã xác định trọng điểm tiến công ở đâu?
(10 Điểm)

Quận lỵ Đức Lập.

Thị xã Cheo Reo.

Thị xã Buôn Ma Thuột và Kon Tum.

Câu 8: Tỉnh Đắk Lắk đề ra chỉ tiêu phấn đấu GRDP bình quân đầu người trong năm 2024 đạt bao nhiêu triệu đồng?
(10 Điểm)

Đạt 67,5 – 68,4 triệu đồng.

Đạt 68,1 – 68,6 triệu đồng.

Đạt 68,8 – 69,3 triệu đồng.

Câu 9: Năm 1945, địa điểm nào được Ban lãnh đạo lâm thời tỉnh Đắk Lắk xác định là nơi huấn luyện, tập hợp lực lượng để khởi nghĩa giành chính quyền đầu tiên của tỉnh?
(10 Điểm)

Đồn điền ROSSI.

Đồn điền CADA.

Thị xã Buôn Ma Thuột.

Câu 10: Ngày 10/3/1975, quân ta chia làm mấy mũi tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột?
(10 Điểm)

03 mũi tiến công.

04 mũi tiến công.

05 mũi tiến công.

4. Đáp án 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk 2024 tuần 1

Câu 1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố)?

13 đơn vị.

15 đơn vị.

18 đơn vị.

Câu 2: Thực dân Pháp thiết lập Nhà đày Buôn Ma Thuột vào thời gian nào?

1930 – 1931.

1932 – 1935.

1936 – 1939.

Câu 3: Vùng căn cứ Cư Jŭ – Dliê Ya (căn cứ phía Bắc) là địa điểm tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk?

02 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (Đại hội lần thứ I, năm1960; Đại hội lần lần thứ II, năm 1963).

01 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (Đại hội I lần thứ I, năm1960).

03 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (Đại hội lần thứ I (năm1960); Đại hội lần lần thứ II (năm 1963); Đại hội lần thứ VI, năm 1973).

Câu 4: Mục tiêu phấn đấu đến năm 2050 tỉnh Đắk Lắk có “Quy mô kinh tế vươn lên đứng trong nhóm 25 tỉnh phát triển thịnh vượng đứng đầu cả nước” tại văn bản nào?

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 24/11/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 02/11/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Câu 5: Y Blốk Êban là vị tướng đầu tiên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm nào?

Năm 1975.

Năm 1982.

Năm 2018.

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk

Câu 6: Theo Google Year In Search 2023 (Một năm tìm kiếm 2023) do Google công bố, từ khóa “Du lịch Buôn Ma Thuột” nằm trong top bao nhiêu địa điểm du lịch nổi bật được du khách trong và ngoài ước tìm kiếm nhiều nhất?

Top 10.

Top 20.

Top 25.

Câu 7: Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột tại Ngã sáu của thành phố Buôn Ma Thuột được xây dựng và khánh thành vào năm nào?

Năm 1992.

Năm 1996.

Năm 2000.

Câu 8: Chủ trương xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010-2020 được Bộ Chính trị xác định tại Kết luận nào?

Kết luận số 60- KL/TW, ngày 27/11/2009.

Kết luận số 61- KL/TW, ngày 05/01/2010.

Kết luận số 62- KL/TW, ngày 10/6/2010.

Câu 9: Ngày 18/3/1975, tại Đình Lạc Giao thị xã Buôn Ma Thuột diễn ra sự kiện gì?

Ra mắt Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời của tỉnh.

Ra mắt Ủy ban quân quản thị xã Buôn Ma Thuột.

Ra mắt Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên.

Câu 10: Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu huyện biên giới?

01 huyện (Ea Súp).

02 huyện (Buôn Đôn và Ea Súp).

03 huyện (Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’Leo).

5. Thể lệ tìm hiểu Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk

Cách tham gia

Thí sinh có thể lựa chọn tham gia Cuộc thi qua hai hình thức:

– Cách thức thứ nhất : Thi trắc nghiệm online qua Báo Đắk Lắk điện tử tại địa chỉ
https://timhieu.baodaklak.vn/thamgiacuocthi

– Cách thức thứ hai: Thí sinh Quét mã QR link Cuộc thi được đăng và chuyển tải trên môi trường Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Thời gian thi

Cuộc thi được tổ chức qua 6 tuần thi:

+ Tuần 1: Từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 13/3/2024

+ Tuần 2: Từ ngày 17/03/2024 đến hết ngày 23/3/2024

+ Tuần 3: Từ ngày 27/03/2024 đến hết ngày 02/4/2024

+ Tuần 4: Từ ngày 06/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024

+ Tuần 5: Từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024

+ Tuần 6: Từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Xin chào, là mình đây!! Nếu bạn yêu thích dịch chuyển, khám phá những điều mới mẻ hay đơn giản hơn là những chiếc trend đang trôi nổi ngoài kia thì hãy theo dõi mình nhé!