Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường tỉnh Trà Vinh 2023

đáp án cuộc thi ánh sáng soi đường tỉnh trà vinh năm 2023
5/5 - (1 bình chọn)

Ban chấp hành Đoàn tỉnh Trà Vinh đã phát động cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2023 để giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức phong cách và cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ chủ tịch. Cùng Gocdoday tham khảo Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường tỉnh Trà Vinh 2023.

1. Đáp án Ánh sáng soi đường 2023 tỉnh Trà Vinh tuần 1

Câu 1. Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

Cả 3 đáp án đều đúng

Nội dung thiết thực

Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên

Góp phần phát triển toàn diện thanh niên

Câu 2. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa bao nhiêu km đường giao thông nông thôn?

128 km đường giao thông nông thôn

148 km đường giao thông nông thôn

138 km đường giao thông nông thôn

118 km đường giao thông nông thôn

Câu 3. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện trên năm?

ít nhất 03 hoạt động tình nguyện/năm

t nhất 01 hoạt động tình nguyện/năm

ít nhất 04 hoạt động tình nguyện/năm

ít nhất 02 hoạt động tình nguyện/năm

Câu 4. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

600.000 cây xanh

400.000 cây xanh

300.000 cây xanh

500.000 cây xanh

Câu 5. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

Điểm nút

Tất cả đều sai

Nhảy vọt

Độ

Câu 6. Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

Ngày thanh niên cùng hành động

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hộiCu

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 7. Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

Vận động xã hội

Vận động lý học

Vận động sinh học

Vận động cơ học

Câu 8. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong bao nhiêu ngày?

1,5 ngày

2,5 ngày

2 ngày

1 ngày

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

120 triệu cây xanh

90 triệu cây xanh

110 triệu cây xanh

100 triệu cây xanh

Câu 10. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm Mác – Lênin là gì?

Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác

Là toàn bộ thế giới hiện thực

Là một phạm trù triết học

Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác

đáp án cuộc thi ánh sáng soi đường tỉnh trà vinh năm 2023

Câu 11. Đồng chí nào đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh khóa XI?

Thái Văn Chuẩn

Nguyễn Thị Cẩm Hương

Võ Minh Nhựt

Nguyễn Thanh Nhã

Câu 12. Người nữ anh hùng đầu tiên của Việt Nam là ai?

Tạ Thị Kiều

Nguyễn Thị Định

Nguyễn Thị Chiên

Nguyễn Thị Bình

Câu 13. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

02.1930

05.1930

10.1930

03.1935

Câu 14. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức Đoàn có mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế là bao nhiêu?

97%

100%

98%

99%

Câu 15. Nam Bộ kháng chiến bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

23.11.1940 – Cần Thơ

23.9.1945 – Sài Gòn

15.9.1945 – Huế

23.9.1946 – Bến Tre

Câu 16. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa bao nhiêu ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN?

1.400 ý tưởng, sáng kiến

1.300 ý tưởng, sáng kiến

1.500 ý tưởng, sáng kiến

1.200 ý tưởng, sáng kiến

Câu 17. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

Hội đồng thanh niên

Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên

Tiếng nói thanh niên

Những người bạn của Đoàn

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu tổ chức Đoàn giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?

36.000 – 40.000 thanh niên

38.000 – 40.000 thanh niên

37.000 – 40.000 thanh niên

35.000 – 40.000 thanh niên

Câu 19. Kết quả của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 là:

Ta giải phóng Sài Gòn

Kế hoạch Navarre bước đầu bị phá sản vì Pháp không tập trung được lực lượng

Ta giải phóng hoàn toàn Thượng và Trung Lào

Ta giải phóng được Việt Bắc

Câu 20. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện là bao nhiêu?

50%

60%

55%

65%

Câu 21. Phạm trù nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tốc cấu hình sự vật:

Vận động

Độ

Lượng

Chất

Câu 22. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

10 triệu lượt thanh thiếu nhi

8 triệu lượt thanh thiếu nhi

9 triệu lượt thanh thiếu nhi

7 triệu lượt thanh thiếu nhi

Câu 23. Hãy cho biết thành tố nào không có trong chủ đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên

Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Xây dựng Đoàn vững mạnh

Hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Câu 24. Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

Ba trách nhiệm

Ba giỏi

Ba rèn luyện

Bốn nhất

Câu 25. Ngày Toàn quốc chống Mỹ là ngày 26.3.1965

Đúng

Sai

Câu 26. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu hàng năm tỷ lệ đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ là bao nhiêu?

Không quá 5%

Không quá 4%

Không quá 3%

Không quá 2%

Câu 27. Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?

Thuộc tính của vật chất

Một dạng vật chất

Mô thức của trực quan cảm tính

Khái niệm của tư duy lý tính

Câu 28. Nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu chương trình đồng hành với thanh niên?

3 chương trình

1 chương trình

2 chương trình

4 chương trình

Câu 29. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở

Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Câu 30. Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào?

Điểm nút

Độ

Nhảy vọt

Tất cả đều sai

2. Đáp án Ánh sáng soi đường 2023 tỉnh Trà Vinh tuần 2

1. Cuộc khởi nghĩa Đô Lương đã nổ ra từ ngày 23/11/1940.

Sai

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng đã được tiến hành ở đâu? Vào thời gian nào?

Tuyên Quang – 1951

3. Có bao nhiêu trung tâm thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI?

04 trung tâm thảo luận

4. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc khởi nghĩa nào?

Khởi nghĩa Nam Kỳ

5. Ph.Angghen viết về vai trò động lực của thực tiễn đối với nhận thức như sau: “Khi xã hội có nhu cầu về kỹ thuật thì nó thúc đẩy khoa học phát triển hơn mười…” Hãy điền vào chỗ trống

Trường đại học

6. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu mỗi đoàn viên , thanh niê tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện trên năm?

02 hoạt động tình nguyện/ năm

7. Có bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm đề ra trong nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2022 – 2027

11 chỉ tiêu

8. Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNĐVBC

Nguồn gốc của sự vận động là ở trong bản thân sự vật hiện tượng, do sự tác động của các mặt, các yếu tố trong sự vật hiện tượng gây ra.

9. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ tiếp sức đến trường cho bao nhiêu lượt thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn?

34844 lượt

10. Theo Angghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình thức nào?

Vận động xã hội

11. Chủ đề đại hội đoàn TNCS HCM tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 (2022 – 2027)

Tuổi trẻ Trà Vinh thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

12. Văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XXII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thanh niên được giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ 2022- 2027

3 triệu thanh niên

13. Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học Mác Lê-nin

Ý thức con người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất của xã hội

14. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng mới bao nhiêu cầu giao thông nông thôn?

108 cầu

15. Đâu không phải là tên chương trình đề án trọng tâm được xác định trong văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XIII?

Đề án phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2022 – 2030

16. Trong số 3 nữ anh hùng liệt sĩ Tô Thị Huỳnh, Hồ Thị Nhâm, Kiên Thị Nhẫn ai là người được truy tặng anh hùng trước Giải phóng?

Tô Thị Huỳnh

17. Có bao nhiêu đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc đoàn TNCS HCM lần thứ XII?

981 đại biểu

18. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định chỉ tiêu trồng mới bao nhiêu cây xanh?

108 cây

19. Đại hội đoàn TNCS HCM lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 – 2027, đề ra khẩu hiệu, hành động gì?

Khát vọng – tiên phong – đoàn kết – bản lĩnh – sáng tạo

20. Văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu nhiệm vụ đột phụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027

3 nhiệm vụ

21. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ bao nhiêu căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên khó khăn

765 căn nhà

22. Đâu không phải là tên một phong trào trong thanh niên, học sinh, sinh viên triển khai trong nhiệm kỳ?

3 giỏi

23. Nội dung nào của hiệp định Giơ ne vơ thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?

Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương

24. Tại Đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM tỉnh Trà Vinh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng chí nào được bầu giữ chức vụ Bí thư?

Dương Hoàng Sum

25. Phạm trù nào nói lên bước ngoặt của sự thay đổi về lượng đưa đến thay đổi về chất?

Nhảy vọt

26. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn các cấp trong tỉnh đã vận động cán bộ, ĐVTN hiến bao nhiêu đơn vị máu?

229447 đơn vị máu

27. Hãy cho biết đâu là mô hình được triển khai thành công nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

Hội đồng trẻ em

28. Ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn khóa XI gồm bao nhiêu đồng chí?

6 đồng chí

29. Trong phát biểu chỉ đạo đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn thanh niên phải tiên phong trong lĩnh vực nào?

Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập; rèn luyện; lao động, sản xuất, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chia sẻ cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự.

3. Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2023 tỉnh Trà Vinh tuần 3

1. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

Tiếng nói thanh niên

2. Phạm trù nào nói lên mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các nhân tố, các thuộc tính, các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng:

Quy luật

3. Đâu là nhận định khái quát về kết quả công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong văn kiện Đại hội Đoàn qoàn quốc lần thứ XII?

Cả hai nhận định (1) và (2) đều đúng

4. Quan điểm: “Bản chất của thế giới là ý thức” là quan điểm của trường phái triết học nào?

Duy tâm

5. Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 xác định loại hình du lịch nào là sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh?

Du lịch văn hóa Khmer

6. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?

Tháng 6/1925

7. Đâu là một giải pháp mới trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện?”

Khuyến khích Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm

8. Nghị quyết về phát triển KT – XH năm 2023 của Tỉnh ủy, đặt ra mục tiêu phấn đấu có nhiêu xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu?

Từ 02 xã trở lên

9. Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự là bao nhiêu %?

90% trở lên.

10. Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định chỉ tiêu hàng năm tỉ lệ đoàn viên được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là bao nhiêu?

Trên 80%

11. Qua quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng, tính đến ngày 08/12/2022 có bao nhiêu đồng chí được chuẩn y kết nạp Đảng?

1210

12. Quan niệm của triết học Mác Lê nin về sự phát triển?

Là sự phủ định biện chứng

13. Quy luật nào vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển?

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

14. Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI xác định bao nhiêm nhiệm vụ đột phá thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2027?

03 nhiệm vụ đột phá

15. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ tiếp sức đến trường cho bao nhiêu lượt thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

34844 lượt

16. “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”. Bác đã nói câu cày trong hoàn cảnh nào?

Bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc ngày 22/9/1962

17. Bác Hồ gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?

Đầu năm 1919

18. Đồng chí Dương Quang Đông, người con ưu tú của quê hương Trà Vinh, được bầu giữ chức vụ Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ năm nào?

1943

19. Từ năm nào, Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hàng năm làm tháng thanh niên?

Năm 2003

20. Trong số thanh niên tiêu biểu thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có một doanh nhân trẻ đã xây dựng thành công thượng hiệu gạo hữu cơ “hạt Ngọc Rồng” đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Doanh nhân đó là ai?

Trần Minh Thuần

21. Năm 2023. nghị quyết tỉnh ủy phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bao nhiêu % so với năm 2022?

9%

22. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã kết nạp mới bao nhiêu đoàn viên?

65175 đoàn viên

23. Nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 xác định phấn đấu huyện nào của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao?

Cầu Kè

24. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn các cấp trong tỉnh đã được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu và giải quyết việc làm cho bao nhiêu lượt ĐVTN?

236424 lượt

25. Năm 2022, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án nào sau đây?

Đề án Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới

26. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

7 nghìn dự án

27. Năm 2022, trong chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng mô hình nào sau đây?

Mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

28. Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là:

Là hình ản phản ánh sáng tạo lại hiện thực khách quan

29. Để phát triển đô thị, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 xác định lập Đề án nào?

Đề án tổng thể đô thị thông minh, bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

30. Đâu không phải tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đề án “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước giai đoạn 2022 – 2030”

4.Thể lệ cuộc thi Ánh sáng soi đường 2023

Đối tượng tham gia:

Đối tượng tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2023 do tỉnh Trà Vinh tổ chức là cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thi:

Thời gian tham dự cuộc thi diễn ra từ 15/3 – 28/4/2023

Trên đây, chuyên mục Cuộc Thi vừa gửi đến bạn đọc đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường tỉnh Trà Vinh năm 2023 các tuần. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều cuộc thi hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.