Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2
5/5 - (1 bình chọn)

Gocdoday gửi đến bạn đọc Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam – tổ chức điều hành, chỉ đạo con đường phát triển của toàn dân tộc.

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1920 – 3/2/2023. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta vào năm 1858, các cuộc đấu tranh và phong trào khởi nghĩa diễn ra liên tục, tuy nhiên do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều vị hoạt động cách mạng tiền bối mà cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi. Từ ngày 6/1 – 7/2 năm 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc HongKong, Trung Quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Hiến cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng Sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng trong đó chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt phản ánh cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCS Việt Nam.

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như đại hội thành lập Đảng. Đến tháng 9 năm 1960, đại hội 3 của Đảng đã quyết định lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập ĐCS Việt Nam. ĐCS Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời đã xác định các bước của con đường cách mạng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. ĐCS Việt Nam ra đời là thành quả kết hợp chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Trong 93 năm qua, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đưa dân tộc ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành hai cuộc kháng chiến đánh đuổi chế độ thực dân, thống nhất giang sơn về một mối, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1986, Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước từng bước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2
Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2

Trong nhiều năm, nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao và ổn định. QPAN được tăng cường, VHXH có bước phát triển mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị được củng cố, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid cùng tình hình thế giới nhiều biến động, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của ban lãnh đạo TW mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, ban Bí thư, đứng đầu là đồng chỉ tổng bí thư, sự chủ động, đồng hành tích cực, chặt chẽ của quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế tình hình kinh tế của đất nước đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm đã đạt ra. Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận là hình mẫu cho phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đối với thành phố Hà Nội năm 2022, GADP toàn thành phố tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra và là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ và chính quyền thành phố, sự cố gắng của doanh nghiệp, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân thủ đô.

Với những thành tựu đã đạt được, năm 2023 tiếp tục mở ra nhiều kỳ vọng, tin tưởng vào tiềm lực, vị thế của đất nước, thủ đô Hà Nội. Thành phố quyết tâm thực hiện chủ đê Kỷ cương – thành công – trách nhiệm – sáng tạo – phát triển.

93 năm đồng hành cùng dân tộc, ĐCS Việt Nam luôn xứng đáng là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trong không khí hân hoan đón chào xuân mới Quý Mão 2023, chúng ta càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, càng thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc, của ý đảng lòng dân chính là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước ta đi tới những mùa xuân độc lập, tự do và hạnh phúc.

Bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2 nêu trên đã phần nào giúp chúng ta càng hiểu rõ vai trò to lớn, sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhờ có Đảng, chúng ta mới có những mùa xuân độc lập, tự do và hạnh phúc.

Trên đây, Gocdoday vừi gửi đến bạn đọc bài tuyên truyền ngày thành lập Đảng 3/2. Theo dõi chúng tôi để biết thêm các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

Bài thu hoạch cảm tình Đảng

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.