5 mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam phần 1

5 mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam phần 1
5/5 - (1 bình chọn)

Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là hoạt động ý nghĩa, thường xuyên được tổ chức để giúp các thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử đấu tranh giữ nước, dựng nước, bảo vệ độc lập của các bậc cha anh đi trước. Để có được bình yên như ngày hôm nay, bao nhiêu con người đã phải cống hiến cả trí tuệ, sinh mạng, xương máu. Dưới đây là 5 mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

1. Cách viết bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Việt Nam có bề dày truyền thống yêu nước đáng tự hào, được minh chứng qua hàng nghìn năm. Chúng ta có nhiều khía cạnh để khám phá trong chủ đề này. Để tránh bối rối không biết phải làm sao, các bạn có thể tham khảo mẫu dàn ý dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam dưới đây.

Người viết nên gắn nội dung “truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” với các hoạt động công tác, học tập, rèn luyện của bản thân hoặc cơ quan, đơn vị hiện tại. Từ đó, nêu bật lên trong bài viết những nội dung về cách làm, thành tích của cá nhân, đơn vị qua quá trình công tác đã thể hiện lòng yêu nước phù hợp với thời đại mới.

Ví dụ: Trải qua hơn nghìn năm Bắc thuộc, kinh qua những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ Tống, Nguyên, Thanh đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trường kỳ mà hào hùng đã cho thấy tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta. Tinh thần ấy kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước, được hun đúc và phát huy trong suốt quá trình phát triển của đất nước.

Đến ngày nay, tinh thần ấy lại được thể hiện rõ trong những phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, mỗi tập thể, cá nhân lại có cách phấn đấu học tập, rèn luyện riêng, nỗ lực công tác ở vị trí nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

5 mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam phần 1

Phần II: NỘI DUNG

1. Nội dung truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

1.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

– Khái quát vị trí địa lý.

– Khái quát quá trình xây dựng các chế độ chính trị và chống ngoại xâm.

=> Cộng đồng dân tộc Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử. Sự gắn bó làng nước và nước nhà trong dựng nước và đấu tranh giữ nước là cốt lõi văn hóa dân tộc. Tinh thần yêu nước của người, mỗi thành phần dân tộc là một bộ phận của văn hóa Việt Nam; cơ sở cho những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

1.2. Ví dụ về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

– Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây đắp nên nhiều truyền thống quý báu. Lòng yêu nước của mỗi người là một bộ phận của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Yêu nước là truyền thống bao trùm và nổi bật nhất đã trở thành sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược thời kỳ trước và là động lực để xây dựng đất nước hiện nay.

– Yêu nước được biểu hiện thành các truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thông minh sáng tạo, tự lực tự cường, kiên cường bất khuất, đánh giặc giữ nước, truyền thống kính trọng tổ tiên, ông bà cha mẹ; truyền thống hiếu học, kính thầy yêu bạn, quý trọng hiền tài; trọng nghĩa tình, thủy chung, hiếu khách… và nhiều truyền thống tốt đẹp khác.

– Ví dụ về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam gồm:

  • Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa
  • Truyền thống độc lập tự chủ, tự cường
  • Truyền thống chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc
  • Truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau…

2. Tinh thần yêu nước thể hiện trong xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới

Phần nền bạn đọc cần nêu các phong trào thi đua yêu nước được phát động tại cơ quan, đơn vị bản thân đang công tác, học tập hoặc phong trào thi đua yêu nước, bao gồm: Nội dung phong trào, cách thức thực hiện, kết quả thực hiện mang lại ý nghĩa gì…

=> Khẳng định cần phát huy truyền thống yêu nước trong tập thể và mỗi cá nhân…

3. Kinh nghiệm bản thân

Đóng góp của bản thân vào phòng trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị.

Đề xuất ý kiến, kiến nghị.

Phần III: KẾT LUẬN

Trong mỗi thời kỳ lịch sử, tinh thần yêu nước luôn có những biểu hiện riêng bởi điều kiện lịch sử khách quan và hệ tư tưởng nhất định nhưng mục đích duy nhất vẫn là bảo vệ và gìn giữ bờ cõi non sông đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Là thế hệ tiếp nối, bản thân nhận thấy trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm công dân với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, biết ơn những thế hệ đi trước, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc…….

2. Mẫu bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam – Tự hào quê hương khởi sắc

MỞ ĐẦU

Yêu nước là truyền thống nổi bật trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là tư tưởng, tình cảm mà đã trở thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí, khí phách, quyết tâm và hành động của mỗi con người.

Trong thời đại ngày nay, tinh thần yêu nước ấy lại được thể hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, với mục đích chung là hướng tới xây dựng Tổ quốc, đất nước xứng tầm hội nhập quốc tế.

NỘI DUNG

1. Chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam

Khái quát các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong lịch sử:

=> Khẳng định: Thực tiễn dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, gìn giữ bờ cõi, từ thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc đến những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa yêu nước chính là cội nguồn sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đi đến những thắng lợi lừng lẫy năm châu, là giá trị thiêng liêng của toàn dân tộc Việt Nam, trở thành đặc trưng tiêu biểu cho tính cách của con người Việt Nam hùng cường, bất khuất. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

2. Phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ hiện nay ở tỉnh……..

Nội dung chính: Nêu khái quát các kết quả đã được trong phong trào thi đua yêu nước thười kỳ đổi mới ở địa phương, nơi người viết sinh sống và làm việc. Qua đó khẳng định, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa kinh tế – xã hội địa phương có bước phát triển khởi sắc, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là sau hơn 20 năm tái lập, tỉnh Hà Nam với xuất phát điểm thấp trên một nền kinh tế thuần nông đã chuyển mình mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế

Những thành tựu cơ bản về kinh tế như: thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, cơ cấu kinh tế…

– Các phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ bức tranh nông nghiệp Hà Nam. Nhiều vùng nông nghiệp chất lượng cao được quy hoạch. Trong đó có những vùng đã thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước như VinGroup, Dabaco, Vinamilk… và các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Isarel.

– Phong trào xây dựng nông thôn mới có tính lan tỏa mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân được cải thiện.

– Các phong trào thi đua “Lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm”, “Sáng kiến – cải tiến kỹ thuật” nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần làm nên diện mạo Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

– Hà Nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài

– Các phong trào thi đua trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch được đẩy mạnh. Qua đó, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục – đào tạo, du lịch.

– Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị được chú trọng theo hướng tổ chức không gian kinh tế đô thị, phát triển chuỗi và chùm đô thị hiện đại. Tiến trình đô thị hóa còn làm cho diện mạo các thị trấn, thị tứ trở nên sôi động và hiện đại hơn.

Giáo dục, y tế, văn hóa:

– Sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh Hà Nam đã đạt được kết quả toàn diện cả về quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất trường học. Đến nay, đã có trên 310 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ trường học được kiên cố hóa đạt hơn 90%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%. Việc đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; rèn luyện phương pháp tự học; chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Các cuộc thi Quốc gia và Olympic quốc tế, Hà Nam đều có học sinh đạt giải và đạt huy chương. Điểm trung bình thi THPT Quốc gia xếp trong tốp đầu toàn quốc.

– Hoạt động đào tạo nghề, lao động chất lượng cao được quan tâm. Các trường nghề được đầu tư về cơ sở, trang thiết bị dạy, học và thực hành đáp ứng với yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi năm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%. Do đó, về cơ bản, nguồn nhân lực đã qua đào tạo đều đáp ứng với yêu cầu công việc của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– Hoạt động y tế đáp ứng việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Cơ sở vật chất ngành y tế liên tục được nâng cấp hiện đại, trình độ thầy thuốc được nâng lên đáng kể. Tỉnh được quy hoạch Khu trung tâm Y tế chất lượng cao cấp vùng tại thành phố Phủ Lý với quy mô 940ha và hơn 7000 giường bệnh. Thu hút nhiều bệnh viện lớn tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Lão khoa về đầu tư xây dựng cơ sở II tại tỉnh.

– Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 92% thôn làng, khu dân cư văn hóa; 33% dân số tập thể dục thể thao thường xuyên.

– Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng…

– Các khu du lịch được đầu tư xây dựng, trong đó điểm nhấn là Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao điều chỉnh mở rộng Quy hoạch lên gần 6.000 ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào danh mục các khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

– Công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

– Công tác giảm nghèo được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, tạo tiền đề cơ bản để hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

3. Phát huy, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay ở Tỉnh đoàn…..:

Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Cách tốt nhất để bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên là giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng. Từ đó bồi đắp, củng cố cho thế hệ trẻ hiểu được giá trị lịch sử, giá trị của cuộc sống hoà bình, tự do, độc lập, xây dựng cho mình hoài bão, khát vọng, ý chí, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách; có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 đặt ra rất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc…; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế và chuyển đổi số quốc gia…

Để thực hiện tốt phương châm hành động “Khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, thế hệ thanh niên tỉnh Hà Nam ngày nay cần đặt cho mình mục tiêu trở thành những người công dân phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước; có lý tưởng cách mạng, có ý chí lực, tự cường, có hoài bão và khát vọng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Đoàn viên thanh niên cần phải tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, nhất là kiến thức công nghệ mới, có ý chí lập thân, lập nghiệp trong thời kỳ hội nhập; phát huy tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ để xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Giải pháp bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên là đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học và làm theo Bác trở thành hoạt động tự giác và thường xuyên của mỗi đoàn viên; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tập trung tổ chức các hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội. Đồng thời, tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn duy trì hiệu quả các hoạt động xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; xây dựng đề cương tuyên truyền truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, kết hợp hài hòa giữa học chính khoá và ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Các nhà trường tạo điều kiện để các tổ chức đoàn, hội, đội phát huy vai trò, tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

KẾT LUẬN

Mang trong mình sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến, tuổi trẻ Hà Nam đã, đang khẳng định vị thế, vai trò lớn mạnh của tổ chức đoàn, là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Với bản thân tôi, là đoàn viên thế hệ tiếp nối, tôi nhận thấy trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm công dân với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, biết ơn những thế hệ đi trước, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc, không chỉ cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp mà còn xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn….

3. Bài dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam – Thực hiện thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Lịch sử dân tộc và truyền thống dựng nước, giữ nước:

Lịch sử Việt Nam từ khi ra đời đến nay là lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong quá trình hình thành và phát triển, thực tế lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến hệ tư tưởng và các thành quả tinh thần, vật chất của nhân dân ta.

5 mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam phần 1

Các giai đoạn lịch sử dân tộc thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước bao gồm:

  • Truyền thống dựng nước và giữ nước trong buổi bình minh lịch sử – nước Văn Lang – Âu Lạc (3000 – 179 TCN)
  • Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ, tiến tới xây dựng quốc gia phong kiến độc lập (từ cuối thế kỷ II trước công nguyên đến đầu thế kỷ X)
  • Công cuộc dựng nước và giữ nước trong thời kỳ phong kiến tập quyền thịnh trị của dân tộc (từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)
  • Công cuộc dựng nước và giữ nước từ thế kỷ XV đến cách mạng tháng Tám thành công (tháng 8-1945)
  • Công cuộc xây dựng nhà nước XHCN và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1945-1975)

(Khái quát các giai đoạn lịch sử cụ thể, khẳng định trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây đắp nên nhiều truyền thống quý báu, trong đó có tinh thần yêu nước. Đây là truyền thống nổi bật nhất đã trở thành sức mạnh giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược thời kỳ trước và là động lực để xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay)

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho đổi mới về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, người làm công tác lãnh đạo, dẫn dắt sự nghiệp xây dựng đất nước ta trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, yêu nước không chỉ là tình cảm tự nhiên, mang tính tự phát của từng cá nhân con người mà phải được nhân rộng thành phong trào mang tính chất rộng rãi. Nội dung cơ bản của Người về thi đua ái quốc bao gồm những điểm chính như sau:

Thứ nhất, mục đích của thi đua ái quốc: Ở mỗi thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước lại có mục đích khác nhau, mỗi một đơn vị, cá nhân khi lên kế hoạch thực hiện phong trào thi đua yêu nước cũng có mục đích riêng phù hợp với thực tế công tác, nhưng vẫn thống nhất với tư tưởng quán triệt của Đảng.

Như trong thời chiến, mục đích của phong trào thi đua trước hết là diệt giặc đói, đảm bảo sự sống cho nhân dân; kế đến là diệt giặc dốt, mở mang tri thức cho nhân dân và cuối cùng là diệt giặc ngoại xâm.

Thời điểm hiện tại, phong trào thi đua yêu nước đã được phát động ở tất cả các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, mọi tầng lớp nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần đưa đến sự thành công của phong trào. Mỗi một đơn vị, cá nhân tùy theo lĩnh vực công tác mà đưa ra mục tiêu phấn đấu khác nhau, nhưng tựu chung đều hướng tới xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh.

Thứ hai, nội dung của thi đua ái quốc:

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nội dung của phong trào thi đua ái quốc là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân khiến cho mọi người tích cực phấn đấu “làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”, bất kỳ người nào dù “già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá”.

Thứ ba, cách thức và phương hướng thi đua ái quốc: nhân dân có vai trò to lớn đưa tới sự thành công của phong trào thi đua yêu nước, mỗi cá nhân cần nỗ lực cố gắng thi đua hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra, thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững, phải nâng cao lòng nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Kế hoạch thi đua phải được xây dựng chi tiết, tỉ mỉ để mọi người trong tập thể thống nhất, tự giác thực hiện. Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước cần thiết cần gắn với nhiệm vụ, công việc cụ thể; kịp thời nêu gương những cá nhân, tập thể tiên tiến…

Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, làm cho các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn; “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

3. Công an tỉnh …………. thực hiện thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định, việc xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có vai trò hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Do đó, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức, thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

– Một là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua tạo điểm nhấn riêng biệt, dễ nhớ, dễ thực hiện; các phong trào thi đua yêu nước được tập trung hướng về cơ sở, hướng tới giải quyết những “khâu yếu”, “việc khó”, việc mới phát sinh.

Nhiều phong trào lớn Công an tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền rộng rãi cả về chủ trương, nội dung, hình thức, như: phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đợt thi đua thực hiện chiến dịch 120 ngày, đêm cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”; thi đua thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”… qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

– Hai là, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là những chủ trương định hướng lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản làm hành lang pháp lý để hướng dẫn, chỉ đạo bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng trở thành một biện pháp trụ cột trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác Công an

Qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hăng hái ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn trong đổi mới bình xét phân loại thi đua, nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đã gương mẫu, tận tụy, xung kích đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, mạnh dạn đề xuất, đảm nhận những khâu yếu, việc khó, những vấn đề mới phát sinh, do đó, những địa bàn trọng điểm có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự đều được tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả.

– Ba là, xác định công tác bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến có vai trò hết sức quan trọng, là hạt nhân thúc đẩy các phong trào thi đua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch về đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đều quan tâm tổ chức nhiều hình thức biểu dương, động viên các điển hình tiên tiến như: tổ chức hội nghị giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến; tổ chức cho điển hình tiên tiến đi báo công dâng Bác, đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế… Qua đó, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

– Bốn là, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, lực lượng Công an ở cơ sở và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu. Đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất trong công tác, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống cơ sở trao thưởng, động viên, khích lệ đối với cán bộ, chiến sỹ; qua đó tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sỹ trong công tác.

=> Kết quả: Với sự chỉ đạo quyết liệt và những giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng, toàn lực lượng Công an tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Tích cực, chủ động nghiên cứu đề ra ……… sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt ngay trong đêm; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương thực hiện xuyên đêm kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để triển khai kịp thời hiệu quả như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử; bảo đảm an ninh trật tự các lễ hội, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đã tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân.

KẾT LUẬN:

(Nêu nhận định của người viết, đưa ra ý kiến để xây dựng phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới)

Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bản thân là một chiến sỹ CAND, tôi luôn cho rằng yêu nước phải bằng hành động cụ thể. Do đó, thời gian qua, tôi luôn không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt vai trò tham mưu giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội, có nhiều sáng kiến trong xây dựng các trang thông tin phòng chống tội phạm trên các trang mạng xã hội, xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ANTT góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm … trên địa bàn.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và địa phương có những thuận lợi và thách thức đan xen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường tác động đến an ninh, trật tự. Nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ nặng nề hơn với nhiều thách thức. Để góp phần tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, với kinh nghiệm công tác của mình, tôi cho rằng cần thiết phải thực hiện hiệu quả một số nội dung như:

– Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua. Mỗi đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong tình hình mới, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng.

– Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng những cách làm hay, hiệu quả cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

– Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, cũng như tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Trên đây chuyên mục Cuộc Thi đã gửi đến bạn đọc các mẫu dự thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích khác nhé!

Bài viết liên quan:

GÓC ĐÓ ĐÂY là cộng đồng đánh giá dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam được rất nhiều cư dân tại đây và khách du lịch tin tưởng chọn là nơi tìm hiểu thông tin khi tìm kiếm đầy đủ mọi lĩnh vực.